Tip na článok
V areáli búčskej hydinárne sa prerába aj ďalšia znášková hala. Bez papierov. Minister Dušan Čaplovič chce riešiť kauzy zriaďovateľky Jolany Ozorákovej a jej Súkromnej strednej odbornej školy v Dunajskej Strede vrátane búčskeho detašovaného pracoviska.

Škola v kurníku konečne začala zaujímať aj ministra školstva Čaploviča

Prípadom školy, ktorá sídlila v areáli hydinárne, sa minister školstva Dušan Čaplovič začal zaoberať, až keď na to upozornil týždenník PLUS 7 DNÍ.

Galéria k článku (3 fotografie )
Zriaďovateľka školy: Proti Jolane Ozorákovej mali v roku 2012 vzniesť obvinenie zo subvenčného podvodu.
Susedná hala: Podľa vyhlášky sa školy nesmú umiestňovať v blízkosti poľnohospodárskych závodov ani na miestach, ktoré boli predtým biologicky znečistené.
Svetlíky: Triedy sú nižšie, ako prikazuje norma. Tá požaduje stropy vo výške 3,3 metra. Aj svetlo do miestnosti prúdi cez strešné svetlíky.

Kauza „slepačej školy“ v Búči, na ktorú ako prvý upozornil týždenník PLUS 7 DNÍ, sa dostala až na stôl ministra školstva Dušana Čaploviča, ktorý prípad musel vysvetľovať v parlamente. O vysvetlenie žiadal člen školského výboru poslanec Peter Osuský.

Predstavitelia rezortu školstva potvrdili, že o kauzách spojených so školou v Dunajskej Strede a jej detašovaného pracoviska v Búči vedia a budú ich riešiť. Ako informoval náš týždenník, dunajskostredská súkromná škola totiž presúva státisíce eur na súkromné účty bývalej riaditeľky Jolany Ozorákovej a detašované učebne má v bývalej hydinárni.

Všemocná pečiatka

Úradníkov na ministerstve školstva zdvihla kauza „slepačej školy“ v Búči zo stoličky. Nebolo to ani tak preto, že deti sa učili vyše roka v znáškovej hale. Skôr im prekážala mediálna kritika. Ministerstvo stojí za svojím, že nespravilo chybu, keď jeho úradníci schválili detašované pracovisko školy v bývalej „slepačiarni“.

Tú, mimochodom, škola ani nemala do 30. júna 2013 skolaudovanú. Laik by si myslel, že ak niečo nie je skolaudované, nemôže to byť ani v súlade s hygienickými, požiarnymi a bezpečnostnými predpismi, a preto by sa tam deti v žiadnom prípade učiť nemali. Lenže laik nie je úradník. A pravdu má vždy ten, kto má v ruke pečiatku. V tomto prípade údajne hygienici, hasiči a inšpektorát práce.

Podľa ministerstva bolo všetko v poriadku, lebo zriaďovateľ školy predložil doklad z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zo dňa 27. júna 2013. V ňom sa uvádza: „Na základe obhliadky na mieste možno konštatovať, že budova bola kompletne zrekonštruovaná, priestorové usporiadanie, funkčné členenie vyhovuje hygienickým požiadavkám a požadovanej kapacite,“ odvoláva sa ministerstvo školstva na hygienikov.

Podľa ministerských úradníkov RÚVZ ďalej uviedol, že ešte prebieha správne konanie na stavebnom úrade, kde im chýbali dokumenty od školy. Inak povedané, hygienici školu v Búči pokutovali pred pol rokom päťsto eurami za prevádzku v neskolaudovanej budove.

Situácia sa nezmenila, kolaudáciu budova stále nemala. Napriek tomu papier s pečiatkou hygienici vydali. Ministerstvo školstva vysvetľuje, že súhlasné rozhodnutie, ako aj „predbežné vyjadrenie“ vydal štátny orgán - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne.

„Nie je v kompetencii ministerstva preverovať a rovnako spochybňovať platnosť a správnosť stanoviska vydaného iným štátnym orgánom,“ dodáva ministerstvo. Čiže v duchu tejto logiky ministerstvo neriešilo, či potvrdenie hygienikov bolo relevantné aj z hľadiska zákona.

Na fakt, že „stanovisko“ vydané komárňanskou hygieničkou nebolo kóšer, však poukazuje samotné vyjadrenie šéfky komárňanského RÚVZ MUDr. Andrey Kološovej, ktorá papier pre školstvo podpísala.

Tá totiž napísala, že v stanovisku iba napísali, že sa vo veci koná, ale ešte nemôžu rozhodnúť. „V žiadnom prípade to nenahradzuje rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky,“ dodala Kološová.

Ministerstvo si to napriek tomu vysvetlilo tak, že hydináreň vyhovuje hygienickým normám. Detašované pracovisko na základe všetkých týchto potvrdení však ministerstvo zaevidovalo až 10. septembra 2013 - teda až po začatí školského roka.

Čítajte viac:

Zriaďovateľka školy si preliala na účty viac peňazí, ako ročne zarobí americký prezident Škola, ktorá oficiálne neexistovala, čerpala dotácie na žiakov

Keď zákon neplatí

Súkromná stredná odborná škola v Búči sídli v budove bývalej hydinárne. Nábor žiakov sa začal na jar 2012 a v školskom roku 2012/2013 sa začalo vyučovanie.

Žiaci zasadli do lavíc v budove, ktorá bola na liste vlastníctva ešte v septembri tohto roka (!!!) vedená ako znášková hala. Obklopená je kurínmi, znáškovou halou, skladom i vrátnicou. Úrady túto školu zaevidovali napriek tomu, že zákon o ochrane verejného zdravia a vyhláška ministerstva životného prostredia určujú, že „pri voľbe umiestnenia zariadení pre deti a mládež sa musia vylúčiť miesta v blízkosti priemyselných a poľnohospodárskych závodov a miesta, ktoré boli predtým biologicky alebo chemicky znečistené“.

Hydináreň je bezpochyby poľnohospodársky závod a zároveň aj biologicky znečistený objekt. Podľa úradníkov táto vyhláška či zákon sa netýka ani hygienikov, ani ministerstva. Platí vraj iba pre stavebný úrad, ktorý tak nemal skolaudovať znáškovú halu ako školu.

V areáli hydinárne sa pritom už prerába ďalšia znášková hala na ďalšiu školskú budovu. A túto bude čakať podobná kolaudácia. Dodatočné povolenie stavby „slepačej školy“, ktoré vydal Stavebný úrad v Búči, napadla aj právna zástupkyňa riaditeľov stredných škôl v regióne Komárno - Nové Zámky Ingrid Vargová.

Domnieva sa, že nepostupovali v súlade so zákonmi. Sumár: Minister Čaplovič na zasadaní parlamentného výboru vyhlásil, že sa nedá vydierať tým, že by žiaci slepačej školy po jej prípadnom zrušení nemali kam ísť. Problém v tejto súkromnej škole je podľa neho dlhodobý. Opakované ministerské kontroly zistili porušenia finančnej disciplíny a prikázali škole vrátiť zhruba šesťstotisíc eur.

„Správny poriadok hovorí jasne. Ak správny orgán, teda ministerstvo, zistil pochybenie vo veci svojho rozhodnutia či iného orgánu, ktorých stanovisko je potrebné, môže na základe takýchto zistení svoje vlastné rozhodnutie zrušiť a vydať nové,“ komentuje právnička Vargová.

Ministerstvo totiž zaevidovalo školu na základe právne irelevantného stanoviska hygienikov ešte pred kolaudáciou, ktorú stavebný úrad nikdy ani len nemal vydať, lebo „slepačiareň“ sa na školu podľa zákona zmeniť nesmie. Ministerstvo teda môže začať konať aj samo od seba a nemuselo čakať na články v PLUS 7 DNÍ.

VIDEO Plus 7 Dní