Sudca Ľuboš Szigeti, ktorý je medzi 40 uchádzačmi o post ústavného sudcu, má za sebou disciplinárne konanie a policajné vyšetrovanie. Bol totiž podozrivý, že sfalšoval súdnu zápisnicu. Návrh na disciplinárne konanie v čase, keď bol Szigeti predsedom súdu, vzal späť jeho podriadený. Stíhanie vo veci falšovania verejnej listiny zas zastavila Generálna prokuratúra. Szigeti má však svoju verziu toho, čo sa stalo. Podľa neho bola celá záležitosť vykonštruovaná a vietor fúkal od Štefana Harabina, ktorého nezvolil za predsedu Najvyššieho súdu. Ten to pokladá za fantazmagóriu. 

Zapretie otcovstva

Návrh na disciplinárne konanie voči Ľubošovi Szigetimu sa objavil koncom roka 2011. Podala ho vtedajšia predsedníčka okresného súdu v Galante. Szigeti podľa návrhu spáchal závažné disciplinárne previnenie. Szigetimu kládla za vinu, že „sudca dal pokyn asistentke senátu, aby vymenila zápisnicu, ktorou súd dňa 5. 9. 2011 pojednávanie odročil na deň 19. 9. 2011, a založila zápisnicu o pojednávaní, na ktorom bolo prijaté uznesenie, ktorým súd konanie zastavil. Okrem toho na pojednávaní konanom dňa 5. 9. 2011 sudca odporučil účastníkom konania svojho syna ako právnika za účelom informovania, dokedy môže podať návrh na zapretie otcovstva. Podľa vyjadrenia sudcu zo dňa 28. 9. 2011 jeho syn pôsobí vo Veľkých Úľanoch ako advokátsky koncipient“.

Trestný čin?

Prípad začal riešiť Discip­linárny senát na Najvyššom súde. Ten začiatkom roka 2012 konanie prerušil a postúpil Generálnej prokuratúre. „Z rozhodnutia disciplinárneho senátu bolo zistené, že dňa 25. 1. 2012 bolo disciplinárne konanie prerušené a vec bola postúpená Generálnej prokuratúre SR. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky písomný materiál následne odovzdala na ďalšie konanie Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, odboru kriminálnej polície, v Galante,“ vraví hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller. Tam však prípad zastavili. „Uznesením Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante, odboru kriminálnej polície zo dňa 7. júna 2012 bolo podanie odmietnuté, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Vzhľadom na uznesenie zo dňa 7. júna 2012 vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante, odboru kriminálnej polície, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. júna 2012, disciplinárny senát pokračoval v disciplinárnom konaní proti JUDr. Ľubošovi Szigetimu,“ dopĺňa Müller.

Pomsta?

Niekoľko rokov nebolo vytýčené konanie a medzičasom sa Szigeti stal predsedom súdu. Konanie disciplinárky sa uskutočnilo až vo februári 2015 a vzal ho späť zastupujúci predseda galantského súdu - Szigetiho podriadený. Szigeti na disciplinárnom súde nemusel v podstate nič vysvetľovať. Sudca má svoju verziu príbehu, ktorá sa začína jeho zásluhami na tom, že sa počas jeho pôsobenia v Súdnej rade nestal predsedom Najvyššieho súdu v roku 2003 Štefan Harabin, ale Milan Karabín. Podpísal Päť viet, čo bola petícia, ktorou sudcovia upozorňovali na to, ako súdnictvo pod Harabinovým riadením funguje. Szigeti opisuje, ako sa prihlásil do výberového konania za sudcu správneho kolégia Najvyššieho súdu a výberová komisia sa ani na tretíkrát nestretla v uznášaniaschopnom počte. „Na štvrtýkrát som ani nešiel. Vrátil som sa na galantský súd ako radový sudca. Koncom roku 2011 bolo treba podať prihlášky na predsedu súdu. Prejavil som záujem,“ hovorí Szigeti.

Štefan Harabin: Tvrdí, že s prípadom nič nemá.
Štefan Harabin: Tvrdí, že s prípadom nič nemá.
Zdroj: Július Dúbravay

Disciplinárka

Tam niekde sa podľa neho začal problém, ktorému čelil. „V auguste 2011 mi bolo pridelených zhruba 180 vecí na vybavenie. Viete si predstaviť, čo to bolo, v porovnaní s priemerným nápadom 30 vecí. Boli to rôzne veci, aj návrhy na zapretie otcovstva. Pracoval som s vyššou súdnou úradníčkou, ktorá ma upozornila, že otec, ktorý zapieral, nestihol lehotu. Za týchto okolností 5. septembra 2011 som vo veci pojednával. On tvrdil, že nie je otec, rovnako jeho bývalá manželka. Domnieval som sa, že zmeškal lehotu. Dlhé roky bola v zákone o rodine lehota šesť mesiacov. Vysvetlil som mu to,“ tvrdí Szigeti. „Návrh vzal späť. Keď som prišiel domov, bavil som sa o tom so synom, ktorý bol advokátsky koncipient. On mi povedal, že som sa pomýlil, lebo podľa novely je lehota tri roky. Zalial ma pot. Svedomie mi nedalo a rozhodol som sa im ospravedlniť a poučiť ich. Aj môj školiteľ, keď som bol justičný čakateľ, to robil. Keď som došiel do práce, zavolal som ich na 19. 9. K žiadnemu falšovaniu nedošlo. Išlo to cez elektronický súdny manažment,“pokračuje.

Syna vraj nepropagoval

Hoci v návrhu na začatie disciplinárneho stíhania sa tvrdí, že predsedníčka vypočula oboch sťažovateľov, ktorí potvrdili, že sudca im povedal, že podali zlý návrh a majú ísť za jeho synom, Szigeti to popiera. „Nie, tak to nebolo. Na výsluch nedošli, ale podali sťažnosť, že som ich nesprávne poučil. To bolo predmetom riešenia sťažnosti. Predsedníčka súdu sťažnosť vybavila v októbri s tým, že mi vytkla nesprávne poučenie. Považoval som to za vybavené,“ vraví Szigeti. Podozrenie so zápisnicou vysvetľuje takto: „Zrazu niekedy v strede novembra ma zavolala predsedníčka, že som sfalšoval zápisnicu. Oznámili mi, že existuje zápisnica o odročení pojednávania. Pýtal som sa zapisovateľky, čo to je. Vysvetlila to tak, že keď odo mňa dostala žiadosť na vytýčenie výsluchu na 19. 9., nevedela to dať do súdneho manažmetu. Lebo konanie bolo ukončené. Tak ona vo vlastnom počítači vyrobila uznesenie, že pojednávanie sa odročuje,“vysvetľuje Szigeti a dodáva, že zápisnica nebola zverejnená, nečítal ju a nepodpísal. „Nebola súčasťou spisu. Potom prišla súdna tajomníčka a vytiahla ju z počítača. Toto je teda tá listina, za ktorú som bol disciplinárne riešený a trestne stíhaný. Generálna prokuratúra zastavila trestné stíhanie, lebo skutok sa nestal,“ dodáva.

Podržali ho

Prípad zaujal médiá, najmä preto, že Szigeti vo výberovom konaní na predsedu senátu uspel. Podržala ho ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Pri trestných oznámeniach treba byť veľmi opatrný a počkať si na prešetrenie každého takéhoto prípadu. Tak som to vnímala aj vtedy a možno trošičku ako súčasť boja o predsednícku pozíciu medzi viacerými kandidátmi,“povedala po zastavení trestného stíhania Žitňanská. V tom čase bol šéfom Súdnej rady Štefan Harabin a ministerku za jej rozhodnutie kritizoval. Rovnako ako poslanec Robert Madej, ktorý Žitňanskej rozhodnutie označil za „začiatok rozkladu právneho systému“. Problémom bolo aj to, že bývalá predsedníčka súdu bola tesne pred výberovým konaním hospitalizovaná. Ministerstvo však rozhodlo, že termín sa nepresunie, a tak bol jediným kandidátom Szigeti, ktorý v ňom uspel. Sudkyňa v tomto prípade podávala aj trestné oznámenie. Podľa nášho zdroja vraj Szigeti bez ujmy prešiel stíhaním aj disciplinárkou vďaka svojim politickým kontaktom. Sudca to však popiera. 

Zastavené konanie

Prečo potom súd stiahol návrh na disciplinárne konanie a Szigeti sa takto neobhájil pred senátom? „Na pojednávanie som najskôr poveril zastupovaním podpredsedu súdu. Podpredseda však bol najskôr chorý a potom čerpal dovolenku, lebo kandidoval na sudcu krajského súdu. Ďalšou najvyššou funkciou bol predseda Sudcovskej rady doktor Rastislav Jakubovič, ktorý zastupoval súd pred disciplinárnym senátom,“ hovorí Szigeti a dodáva, že chcel dodržať hierarchiu, aby to nikto nespochybňoval. Oslovili sme aj Jakuboviča, ktorý disciplinárny návrh stiahol. „Poznal som genézu aj dôvody, ktoré viedli k začiatku. Vyhodnotil som to tak, že neboli dôvody na disciplinárne stíhanie. Neexistovali dve zápisnice podpísané Szigetim. Ten druhý papier nevykazoval ani znaky zápisnice. Stíhanie sa začalo v čase, keď bola justícia v stave, v akom bola, a malo ísť o potrestanie človeka, ktorý mal iné názory,“ tvrdí Jakubovič.  

Ples: Sudca Szigeti tvrdí, že na ňom bol s kolegyňou a nebol ničí VIP hosť.
Ples: Sudca Szigeti tvrdí, že na ňom bol s kolegyňou a nebol ničí VIP hosť.
Zdroj: Archív

Hosť obžalovaného?

Pred dvoma rokmi sme priniesli informáciu o tom, že Szigeti bol na galantskom plese VIP hosťom. „Voči Petrovi Paškovi sú na Okresnom súde v Galante dve obžaloby. Jedna pre machinácie vo verejnom obstarávaní, kde bol kľúčovým svedkom môj nebohý manžel František Gaulieder. Druhá pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Povedzte, je v poriadku, aby Ľuboš Szigeti, predseda súdu, kde sú podané tieto obžaloby, išiel na ples ako hosť obžalovaného primátora? Bavil sa a sedel s ním pri jednom stole ako jeho VIP hosť?“ kládla si vtedy otázky pani Gauliederová. Szigeti však popiera, že by bol Paškovým hosťom. „Pozvala ma kolegyňa, sedel som pri primátorovi Šale, nie Galanty. Ten ma dokonca ani neprivítal, lebo som prišiel neskôr,“ dušuje sa Szigeti.