Tip na článok
V kostoloch pozývali ľudí, aby sa modlili za prezidentské voľby i prezidentských kandidátov.

Slováci sa modlili k Bohu za dobrého prezidenta

Modliť sa možno nielen za dobrého prezidenta a schopnú politickú reprezentáciu. Paleta modlitieb je široká. Verieci sa modlia aj za šoférov a nechávajú si posvätiť svoje dopravné prostriedky.

Tohtoročné prezidentské voľby spustili okrem lavíny bilbordov, vychvaľovania sa a ohovárania kandidátov aj iniciatívu, ktorá má zaručiť dobrého prezidenta priamo z nebies. Slovenskí veriaci sa modlitbami snažia vyprosiť dôstojnú hlavu štátu. „Dobrý katolík zasahuje do politiky...“ vyhlásil pred časom pápež František.

Bože, žehnaj

„Milovaný Bože, odovzdávam Ti svoju starosť o túto krajinu. Žehnaj nám počas rozhodnutí, žehnaj nami zvolenému prezidentovi. Buď prítomný v každom okamihu, ktorý rozhoduje o budúcnosti nás a našich detí. Amen... Nebeský Otec, premeň náš pohľad a naše myslenie. Modlíme sa, nech Tvoj Svätý Duch pracuje v nás a premieňa nás čoraz viac. Nech potom premeníme Slovensko. Amen...“

Také modlitby mohli už pred prvým kolom prezidentských volieb odriekať veriaci. Kampaň s názvom „7 dní teraz“, ktorá však nemá s naším časopisom nič spoločné, spustila iniciatíva Tvoja vec! Modlitbu predkladali každý deň od ôsmeho do štrnásteho marca. Zapojiť sa mohli jednotlivci i spoločenstvá, modliť sa mohli v súkromí i v kostoloch.

„Ako kresťania veríme v silu modlitby a pôstov, ktoré nemajú presvedčiť Boha, ale premeniť naše postoje,“ stálo vo vyhlásení iniciatívy, ktorá súčasne vyzývala na propagáciu a šírenie modlitieb. Iniciátori akcie, kresťania zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, mali jasný cieľ.

„Naša iniciatíva chce ukázať veriacim, že kritika a frflanie nemusia byť jedinou odpoveďou na politiku. Pozývame ľudí, aby sa modlili za prezidentské voľby i prezidentských kandidátov,“ povedal Peter Broz. O kampani informovala aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Viacero volieb

S modlitbou prišla pred prezidentskými voľbami aj samotná Konferencia biskupov Slovenska. V nej sa okrem iného uvádzalo: „... prosíme, aby voľba prezidenta v našej krajine prebehla pokojne, čestne a spravodlivo... Prosíme Ťa, daj, nech prezidentský úrad v našej krajine zaujme taký kandidát, ktorý bude neustále pamätať na to, že má slúžiť spravodlivosti a pravde.“

V závere modlitby stálo: „Ježišu, daruj nášmu národu prezidenta, ktorý sa nebude báť zastať sa života a podporovať rozvoj zdravých (kresťanských) rodín.“

Nevedno, čo presne mali pod zdravou kresťanskou rodinou na mysli, a či Ježiš, sám de iure nemanželský syn, má dbať, aby sa nový prezident nestaral o slobodné matky, rozvedené matky, ktoré odišli od násilníckych manželov, nezosobášené dvojice či homosexuálne páry. Podobné modlitebné aktivity organizovali cirkvi na čele s rímskokatolíckou aj v minulosti.

Veriaci sa modlili pred prezidentskými, parlamentnými či župnými voľbami. Napríklad združenie Magnificat vyzývalo veriacich aj na krúžkovanie konkrétnych kandidátov.

Mladí kresťania počas parlamentných volieb v roku 2012 vytvorili štyridsaťdennú modlitebnú a pôstnu reťaz. Modlitby sa konali v malých kostoloch, ale aj v bratislavskom Dóme svätého Martina. Možno aj vďaka tomu dopadli voľby tak, ako dopadli.

Moderné modlitby

Modliť sa však možno nielen za dobrého prezidenta a schopnú politickú reprezentáciu. Paleta modlitieb je široká. Napríklad v modlitbe za šoférov veriaci prosia: „Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko.“

Podobne sa modlí za výdobytky modernej vedy. Pred pár rokmi spišský biskup a bývalý predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra schválil modlitbovú reťaz za spoločenské komunikačné prostriedky i tých, ktorí pracujú v masmédiách: „Nech ich táto práca zbližuje s Tebou, aby Ti slúžila na slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Iná modlitba cieli na tých, ktorí cez masmédiá či počítačové hry „rozsievajú zlo, klamstvo, nenávisť a hriech... Nech si uvedomia, že ich život a činy majú slúžiť Tvojej chvále“. Existuje aj oficiálna modlitba pred prístupom na internet, schválená bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, v ktorej veriaci prosia: „Všemohúci večný Bože, prosíme Ťa, daj, aby sme na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe.“

Katolíci pritom nie sú jediní. Napríklad v Spojených štátoch s tisíckami najrozmanitejších vierovyznaní a siekt sa nájdu modlitby takmer za všetko. Podľa agentúry Reuters pred rokmi spísal rabín Šlomo Eliahu pre ortodoxných židov modlitbu, ktorá má chrániť všetkých, čo by mohli zhrešiť prezeraním internetovej pornografie: „Prosím, Bože, pomôž mi očistiť počítač od vírusu a diabolských fotografií, ktoré rušia a ničia moju prácu, aby som bol schopný i ja očistiť sám seba od hriechov.“

Hoci internet vyznieva v modlitbách nezriedka ako nebezpečný a zvrátený svet, je to práve webová sieť, ktorá poskytuje záplavu všakovakých modlitieb. Dokonca jestvuje aj modlitba za samotné katolícke webové stránky: „Bože, Ty si skrze svojho Syna Spasiteľa sveta zveril Cirkvi poslanie budovať na zemi Božie kráľovstvo... Daj, nech tvorcovia katolíckych internetových stránok, tlače, filmov, rozhlasových, televíznych a počítačových programov ohlasujú Ježiša s odvahou a radosťou...“

Na druhej strane nechýbajú ani zdroje, ktoré, naopak, od modlitieb odhovárajú: „Pozor na letáky s obsahom Modlitby a pôst za voľby!“ Vychádzajú z toho, že veriaci de facto nemôže túžiť po demokracii, vláde ľudu, ale po teokracii, čiže Božej vláde. Nanajvýš sa pripúšťa, aby nám našich predstaviteľov „ustanovil najvyšší vodca národov, a tým je pápež“.

Agitácia

Moderná doba vyžaduje moderný prístup. Kým pred stáročiami sa veriaci modlili proti bosoráctvu či za dobrú úrodu, dnes sa náplň aktualizovala. V slovenských kostoloch sa však neozývali len všeobecné slová za spravodlivosť či zmierenie, ale aj priame volebné agitácie.

Už počas mečiarizmu nebola výnimka, keď duchovní odporúčali ovečkám voliť toho správneho kandidáta. A ešte pred voľbami v roku 2004, keď sa Vladimír Mečiar zúčastnil na bohoslužbe v Bardejove, účastníčka omše vyzvala veriacich, aby sa modlili za život a dielo Vladimíra Mečiara. A hoci cirkev sa oficiálne dištancuje od politiky, často je opak pravda.

V predošlých prezidentských voľbách napríklad bratislavskí kňazi odporúčali voliť Františka Mikloška a zaútočili na Ivetu Radičovú. Politikárčenie či politické zafarbenie majú aj viaceré modlitebné kampane. Napríklad v roku 2007 banskobystrický biskup Rudolf Baláž vyzval veriacich na modlitby za správne rozhodnutie Ústavného súdu v posúdení interrupcií. Asi najsmutnejšou kapitolou sú modlitby za tých, ktorých zákony aj humanita definujú ako zločincov.

Kým v minulosti klérus bežne vyzýval pospolitý ľud na modlitby za panovníkov bez ohľadu na ich morálny profil, nedávno napríklad biskup Tondra udelil povolenie na modlitbu za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, zapleteného počas vojny do fašistickej mašinérie, schvaľovateľa deportácií Židov, udavača a arizátora židovského majetku.

Prezident vojnovej totality Jozef Tiso, odsúdený za zločiny proti ľudskosti, si vyslúžil vlastnú modlitbu vďaka ľudáckej emigrácii, povolil ju newyorský pomocný biskup O’Keefe, hoci po protestoch ju neskôr odvolal. Duchovnú „meditáciu“ za Tisa ponúkala na oficiálnej webovej stránke aj Mládež SNS. A do tretice, hneď niekoľko modlitieb existovalo v nacistickej Tretej ríši za Adolfa Hitlera, očakávaného nového mesiáša.

VIDEO Plus 7 Dní