Keď Sovieti získali bývalé Prusko, nielenže vyhnali všetkých Nemcov, ktorí tam žili, ale porátali sa aj s nemeckou kultúrou. Svine v kostoloch, königberský hrad v lufte, kozy spásajúce ovocné sady... A nikto nič nezachraňoval, pretože by ho boli vyhlásili za „nepriateľa vlasti“.  Napodiv, my sa správame takisto k Slovensku, hoci je naše! My sme nepriatelia našej vlasti.

Kde sa na nás hrabú? My máme lepšie ruiny ako na Západe...
Kde sa na nás hrabú? My máme lepšie ruiny ako na Západe...
Zdroj: internet

Rozpadávajúce sa kaštiele, trosky niekdajších honosných sídiel, premyslená likvidácia kultúrnych pamiatok, ktoré sa dostali do súkromných rúk a novému majiteľovi zavadzajú, aby mohol rozvíjať svoj „podnikateľský plán“, pokrčené plecia a slová - „Nedali nám eurofondy, nedali nám nórske fondy, my na to nemáme...“ Svetové unikáty, ako napríklad lanovka v Chvatimechu, ktorú si miestni nadšenci zostrojili na kolene, hotel na Čertovici, síce bez okien, ale stále s krásnym výhľadom na vyrúbané lesy, najstaršia budova vo Vysokých Tatrách, ktorú berie čert. Kúpele Korytnica, kde by sa dal nakrútiť celovečerný hororový film, rozpadávajúce sa banské diela napríklad na Gemeri, Etelka, ktorá nestojí ale sa už len potáca, rozvaliny hradov, ktoré pre stromy už ani nevidno. Hrobka zakladateľa bytčianskeho pivovaru Poppera, ktorá by sa tiež zišla tvorcom hororov, židovské cintoríny, kúpeľný objekt v Gelnici. Ruiny, trosky, rozvaliny. Načo vymenúvať, načo pomenúvať, každý z vás určite pozná niečo, čo sa tíško rozpadáva priamo v jeho okolí.

Historické sane v martinskom skanzene
Historické sane v martinskom skanzene
Zdroj: Július Dubravay

Ak sa budeme ešte pár rokov vyhovárať, nakoniec sa nebude treba vyhovárať. Zostanú nám len krásne nové developerské projekty. Napríklad na miestach, kde stáli technické pamiatky. Len museli uhnúť z cesty.