Slováci veria šíriacim sa hoaxom o epidémii koronavírusu natoľko, že to výrazne ovplyvňuje zaočkovanosť. Zúriaca tretia vlna ani tisícky obetí ich nepresvedčili. Nevieme, čomu a komu máme veriť.

Približne 40 % respondentov súhlasí so štyrmi najpopulárnejšími konšpiráciami o koronavíruse. S aspoň jednou súhlasí 61,2 % respondentov. Súhlas s konšpiráciami výrazne ovplyvňuje zaočkovanosť. Až 81 % respondentov, ktorí nesúhlasia so žiadnou konšpiráciou je zaočkovaných, no medzi tými, ktorí súhlasia so všetkými uvedenými konšpiráciami je zaočkovaných iba 8,3 %. Vypláva to z jedenástej vlny výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorá prebehla od 5. až 10. októbra tohto roku, čiže v období, keď sa u nás zhoršovala epidemiologická situácia. Okresy Slovenska sa postupne sfarbovali do tmavších farieb podľa pravidiel Covid automatu, od 4.10.2021 už na Slovensku nebol ani jeden zelený. Očakávalo sa zahájenie očkovania vybraných skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Nadhodnocované počty obetí

Respondenti v dotazníku vyjadrovali na 5 bodovej škále súhlas či nesúhlas so šiestimi konšpiračnými výrokmi o súčasnej epidémii.

Najpopulárnejším z testovaných výrokov je tvrdenie, že hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované. S takýmto názorom súhlasí 43,3 % respondentov.

Na veľmi podobnej úrovni je však i súhlas s výrokmi „Koronavírus bol vyrobený v laboratóriu a zámerne rozšírený medzi ľudí“ (42,4 %), „Súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie“ (40,9 %) a „Súčasnú epidémiu niekto vyvolal len preto, aby mohol ľahšie ovládať ľudí“ (39,7 %).

O niečo menej respondentov súhlasí s výrokmi „Vakcíny na koronavírus boli vyvinuté s cieľom škodiť ľuďom“ (26,1 %) a „Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne existuje“ (22,5 %).

Respondenti v dotazníku vyjadrovali na 5 bodovej škále súhlas či nesúhlas so šiestimi konšpiračnými výrokmi o súčasnej epidémii, pričom kraje škály boli 1 = „vôbec nesúhlasím“ a 5 = „úplne súhlasím“. V tabuľke č. 1 sú znázornené výsledky, pričom odpovede na dvoch krajných bodoch škály (1,2 a 4,5) sú spočítané ako súhlas či nesúhlas, bod 3 predstavuje stred.
Zdroj: Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“

So žiadnou z uvedených konšpirácií nesúhlasí 24,7 % respondentov, s aspoň jednou z uvedených konšpirácií 61,8 % respondentov a so všetkými 12,1 % respondentov.

„Na poznatkoch z prieskumu vidíme veľkú neistotu ľudí na Slovensku a skutočnosť, že mnohí sa nevedia orientovať v tom, čomu v médiách a na Facebooku veriť a čomu nie. Sklony ku konšpiračnému mysleniu boli u nás výrazné už dlhšiu dobu, no pandémia ich ukázala v plnej sile,“ vysvetľuje Michaela Benedigová, riaditeľka komunikačnej agentúry Seesame, ktorá spoluiniciovala prieskum.

Kto súhlasí s konšpiráciami

S konšpiráciami niečo málo menej súhlasia muži ako i respondenti vo veku 18-29 rokov. Výrazne menej s takýmito konšpiráciami súhlasia respondenti v Bratislave a v Košiciach.

Naopak, viac konšpiráciám veria respondenti, ktorí sú menej spokojní so svojim životom, pre ktorých je problém vyjsť v domácnosti s rozpočtom a respondenti, ktorí nepracujú, ale sú v domácnosti, prípadne sa starajú o domácnosť.

Súhlas s koronavírusovými konšpiráciami narastá s klesajúcim vzdelaním: až 61,8 % respondentov so základným vzdelaním verí minimálne dvom konšpiráciám, pričom medzi vysokoškolsky vzdelanými je ich iba 35,1 %. Konšpiráciám tiež výrazne viac veria voliči strán Smer-SD, Kotlebovci-ĽSNS a Republika, čo sú odídenci od Kotlebu, ako i respondenti, ktorí menej dôverujú inštitúciám ako sú vláda, zdravotníctvo či veda.

Podľa Benedigovej má na tom podiel nielen silná dezinformačná scéna, ale aj nízka dôvera ľudí v štátne a verejné inštitúcie. Odpoveďou je podľa nej viac strategickej komunikácie a koordinované, spoločné úsilie vlády, ministerstiev a štátnych inštitúcií. „Stoja totiž pred dvojakou výzvou – musia na jednej strane bojovať s dezinformátormi a na druhej strane získavať dôveru ľudí jasnou a konzistentnou komunikáciou,” dodáva Benedigová.

Konšpirujú a nedodržiavajú opatrenia

Respondenti, ktorí súhlasia s konšpiráciami priznávajú, že menej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a menej tiež obmedzujú kontakt s ľuďmi mimo svojej domácnosti (iba 15,4 % respondentov, ktorý nesúhlasia ani jednou konšpiráciou vôbec neobmedzilo kontakty, medzi tými, ktorí súhlasia aspoň s jednou konšpiráciou je ich už 34,5 %, medzi tými, ktorí súhlasia so všetkými je ich 53,7 %).

Najvýraznejšia je však súvislosť medzi zaočkovanosťou a súhlasom s konšpiráciami. Medzi respondentmi, ktorí nesúhlasia so žiadnou z uvedených konšpirácií, je zaočkovaných až 81 %! Medzi respondentmi, ktorí súhlasia s aspoň jednou z uvedených konšpirácií je však zaočkovaných iba 26,7 % respondentov. Medzi respondentmi, ktorí súhlasia so všetkými konšpiráciami je zaočkovaných iba 8,3 % respondentov.

Miera súhlasu so šiestimi konšpiračnými tvrdeniami a zaočkovanosť.
Zdroj: Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“

S aspoň jednou z uvedených šiestich konšpirácií o epidémii súhlasí až 61,2 % respondentov. „Práve veľká premorenosť slovenskej populácie konšpiračnými teóriami môže byť jedným z veľmi dôležitých vysvetlení nízkej miery zaočkovanosti. Respondenti, ktorí nesúhlasia s ani jednou z uvedených konšpirácií sú totiž zaočkovaní až na 81 %, čo je približne úroveň vakcinačne najúspešnejších krajín v Európe,“ dodáva Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV, ktorý spolupracuje na výskume.

FOTO neprávd šíriacich sa na internete si pozrite v GALÉRII

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a päťkrát v roku 2021. Dáta zo série výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk). Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke https://www.akosamateslovensko.sk/ .