Tip na článok
Slnečná energia: Technológie už dnes umožňujú využívať zelené energie na prevádzku rodinných domov či spoločenských budov.

Slovenské domácnosti budú môcť čerpať sto miliónov eur na výrobu zelenej energie

EÚ už nebude dotovať iba veľkých výrobcov elektriny, ale aj domácnosti. Tie si môžu na dom namontovať malé veterné alebo slnečné elektrárne. Pripravených je sto miliónov eur. Okolo dotácií sa však už motá kadekto.

Galéria k článku (5 fotografií )
Slnečná energia: Technológie už dnes umožňujú využívať zelené energie na prevádzku rodinných domov či spoločenských budov.
Vicepremiér: Ľubomír Vážny bude rozdávať dotácie domácnostiam na zelenú energiu. Navštívil ho aj podnikateľ, čo objavil drahú teplú vodu.
Karol Gálek: Tvrdí, že časť vládnej koncepcie je ušitá na mieru pre Daniela Laka.

Malý zdroj na výrobu elektriny si môže nainštalovať každá domácnosť a od júla bude môcť požiadať o dotáciu z eurofondov. Podmienok je len niekoľko. Stačí, ak väčšinu vyrobenej elektriny aj sama spotrebuje a zariadenie nainštalujú odborníci s patričným osvedčením.

Na balíku peňazí z únie sa však okrem domácností chcú priživiť aj niektorí exoti. Za morom uzrel svetlo sveta jedinečný patent, ktorým púchovský podnikateľ doslova „objavil“ teplú vodu.

Vynález na mieru eurodotáciám?

„Vyvinuli a vyrobili sme niečo nové. Nové z pohľadu využitia energie slnka a výroby elektrickej energie z fotovoltických panelov. Už to nie sú len fotovoltické elektrárne, ktoré pri nekontrolovanej výstavbe spôsobujú nestabilitu rozvodných sústav. Vysoko nastavené výkupné ceny v konečnom dôsledku plošne zdražujú cenu elektrickej energie.

Tieto negatíva neraz prevažujú nad nespornými pozitívami elektrickej energie zo slnka,“ píše na svojej internetovej stránke vynálezca a výrobca v jednej osobe Daniel Lako, ktorý sa chváli, že jeho vynálezy sú patentované v Austrálii, USA aj Nemecku. Ako ďalej tvrdí, problémom je uskladnenie vyrobenej elektrickej energie.

Podľa neho je najefektívnejší spôsob uloženia elektriny do vody. Teda presnejšie, do nádoby ohrievača vody. „Touto cestou sme sa vydali a dosiahli sme cieľ. Vyrábame ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltických panelov."

"Naším patentovaným riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu,“ píše Lako, ktorý dodáva, že patentom si dal chrániť zariadenie a bežne sa predáva.

Výhoda na vznikajúcom trhu

Sto miliónov eur je riadny balík peňazí. Rozdelia sa medzi domácnosti, ktoré čerpanie dotácie budú musieť preukázať. Fakt však je, že na inštaláciu malého zdroja na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov si aj domácnosť musí najať odborne spôsobilého inštalatéra.

A tak sa firmy s príslušným zameraním snažia už v predstihu, ešte pred tým, ako sa začne podávanie žiadostí, umiestniť na novom trhu. Vlastníctvo patentovanej technológie môže byť nepochybne výhoda. Inštalácie týchto malých zdrojov rámcovo usmerňuje vládna Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie. Tá uvádza, že je možné využiť elektrinu vyrobenú prostredníctvom malých fotovoltických systémov či malých veterných elektrární na pokrytie vlastnej spotreby a akumuláciu energie vo forme teplej vody.

Koncepciu pripravoval tím vicepremiéra Ľubomíra Vážneho, ku ktorému sa Daniel Lako vehementne hlási. Odborník na energetiku Karol Gálek upozorňuje, že Lakov vynález až taký geniálny nie je.

„V prípade druhej časti, teda premeny elektrickej energie na tepelnú vo forme teplej vody, však nie je možné hovoriť o jej akumulácii. Z takto získanej tepelnej energie už nie je možné získať naspäť elektrickú energiu."

"Z pohľadu hodnoty energie ide o jej degradáciu, pretože elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov sa vo všeobecnosti považuje za veľmi hodnotnú energiu, napríklad v prípade fotovoltiky získavanej v čase špičky, keď jej hodnota niekoľkonásobne prevyšuje priemernú trhovú hodnotu elektriny,“ tvrdí Gálek.

Podľa neho teda elektrinu zo slnka treba okamžite využiť v spotrebičoch, uskladniť v batériách alebo poslať do elektrických rozvodov Lakov skvelý nápad je totiž v tom, že najprv vyrobí veľmi drahú elektrinu pomocou slnečných článkov a túto energiu potom premení na teplo vo vode.

Klasické slnečné kolektory však dokážu zohriať priamo cirkulujúcu vodu oveľa lacnejšie a bez elektriny a drahých polovodičových článkov. Podľa existujúcej smernice Európskeho parlamentu teplo vyrobené z elektriny hoci aj z obnoviteľného zdroja sa už nepovažuje za produkt obnoviteľného zdroja.

Primárnym produktom bola elektrická energia, a teda takáto forma premeny nemôže byť ani podporená v rámci koncepcie. S týmto argumentom sa časť expertov snažila, aby súčasťou vládnej koncepcie nebola už spomínaná teplá voda ohriata elektrinou zo slnka, ale iba energia, ktorú možno spätne využiť vo forme elektrickej energie.

Vláda, v ktorej má prípravu koncepcie na starosti vicepremiér Ľubomír Vážny, tento argument neprijala. Navrhovaná finančná podpora z eurodotácií sa má týkať výstavby malých zariadení s inštalovaným výkonom do desať kilowattov - teda fotovoltických elektrární na priamu výrobu elektriny alebo tepla a malých veterných turbín. Rovnako sa dotácie pre domácnosti budú týkať slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel.

Oranie s Ferrari

„Vo vládnom materiáli sú uvedené ‚fotovoltické elektrárne na priamu výrobu tepla‘. Hneď prvým nezmyslom je, že ak by malo ísť o fotovoltickú elektráreň, domácnosť by potrebovala stavebné povolenie. Správne tam má byť uvedené, že ide len o fotovoltické zariadenie, ktoré možno inštalovať aj na základe ohlášky. Samozrejme, musí byť na streche alebo fasáde budovy."

"Druhým nezmyslom je ‚priama výroba tepla z fotovoltiky‘. Fotovoltika je technológia na výrobu elektriny, a tak sa má aj využívať. Zmienená definícia je čisto lobistický nezmysel pána Laka, ktorý sa netají svojím vzťahom k vicepremiérovi Vážnemu,“ vysvetľuje Gálek, ktorý pôsobí v oblasti energetiky v susednom Rakúsku a podľa jeho slov sa tam na podobné patenty, ako získal púchovský podnikateľ a zároveň aj viceprezident Združenia výrobcov ekologickej energie Slovenska sídliaceho v Považskej Bystrici, pozerajú cez prsty.

V porovnaní so solárnymi kolektormi je výrazne nižšia účinnosť vynálezu Daniela Laka kompenzovaná jednoduchosťou inštalácie a teraz preferovaná najmä vďaka podpore z eurofondov. Prideľovanie financií sa začne zrejme až od budúceho roku.

Výška dotácií zatiaľ nie je určená, ale podľa zákulisných informácií pre slnečné zdroje do dvoch kilowattov by mali dostať podporu 1 300 eur a nad dva kilowatty 1 500 eur.

„Dva kilowatty sú výkon, ktorý je ideálny pre patent Daniela Laka. Takže dobrá myšlienka sa nakoniec zrejme zvrhne na podporu kamarátov predstaviteľov Smeru. Keby aspoň išlo o unikátnu technológiu, ktorá by si zaslúžila pozornosť… Opak je však pravda. Ide o obyčajnú odporovú špirálu, ktorá je iba zapuzdrená a niekoľkonásobne predražená. Žiadna špirála totiž nerozlišuje, či sa napája jednosmerným, alebo striedavým prúdom. Nové je tu iba napojenie na jednosmerný prúd. Tohto riešenia sú však plné portály pre domácich majstrov,“ nedáva si servítku pred ústa Gálek.

Podľa neho je technologicky aj ekonomicky nezmyselné vyrábať elektrinu v hodnote 16 centov za kilowatthodinu a potom ju „napchať“ do vody ako teplo. To vedia urobiť aj solárne kolektory s omnoho vyššou účinnosťou, prípadne tepelné čerpadlo alebo kotol na biomasu. „To je to isté, ako keď si niekto kúpi Ferrari a potom s ním ide orať pole,“ uzatvára debatu Gálek.

Naopak, Daniel Lako si za svojimi zariadeniami stojí, podľa neho je energia vyrobená obnoviteľnými zdrojmi v konečnom dôsledku aj tak premenená na teplo. Svojim oponentom, ktorí kritizujú jeho „vynález“, adresuje Daniel Lako argument priam nevyvrátiteľný: „Možno chýbali na hodine matematiky, ak nevedia spočítať efektívnosť, a bývajú v stane, keď nevedia, koľko peňazí občania Slovenska platia v bytoch za teplo a teplú vodu. To je dnes predsa najvyššia položka nájmov."

"A čo je dávno vymyslené? Ja som vymyslel jednoduchú a bezpečnú reguláciu jednosmerného prúdu. Myslia si, že v USA a ďalších krajinách sú patentové úrady na parádu? Inak sme prvá krajina v EÚ, ktorá dokázala obhájiť dotácie z eurofondov priamo pre občanov! Je to vďaka iniciatíve a práci podpredsedu vlády pána Vážneho. Česi nám len ticho závidia!“

A treba dodať, že závidieť budú nielen Česi, ale možno aj tie slovenské firmy a vynálezcovia, ktorí doteraz neprišli na geniálnu myšlienku, ako ohriať teplú vodu elektrinou zo slnka a dodať tento nápad až k dverám Úradu vlády.

VIDEO Plus 7 Dní