Tip na článok
Nabalení: Na belgickom mikrobuse odchádzajú slovenskí kamionisti každú nedeľu ráno.

Slovenské schránkové firmy: Ich čudné praktiky podráždili belgické odbory

Belgické odbory opakovane upozorňujú na to, že schránkové dopravné firmy na Slovensku prekvitajú a na západe Únie ničia konkurenciu.

Tamojšie médiá chodia na Slovensko a poukazujú na čudné praktiky fiktívnych firiem s belgickými či holandskými majiteľmi. Trvá to roky a tak sa pýtajú, čo robia naše autority. „Kontroly dopravných spoločností prebiehajú a budú prebiehať aj naďalej s cieľom preveriť, či dopravné spoločnosti plnia všetky legislatívne podmienky,“ uisťuje rezort dopravy.

Dozorujú

„Základnými požiadavkami na prevádzkovanie cestnej dopravy je skutočné a stabilné miesto usadenia, odborná spôsobilosť, finančná spoľahlivosť a bezúhonnosť,“ vyratúva v odpovedi na situáciu ministerstvo dopravy, čo platí pre spoločnosti vo všeobecnosti.

Hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká dodáva, že v prípade, „ak bolo zistené napríklad neplnenie požiadavky skutočného a stabilného miesta usadenia dopravcov, dopravcom bolo následne odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva“.

Za mesiac tri kontroly

„V období rokov 2014 – júl 2017 (rok 2017 zatiaľ nie je ukončený) bolo zo strany Okresného úradu v sídle kraja v Bratislave v spolupráci s ministerstvom dopravy SR celkovo vykonaných 140 odborných dozorov zameraných na dopravné spoločnosti pri ktorých bolo podozrenie, že ide o tzv. schránkové spoločnosti,“ referuje Ducká.

S akými výsledkami? Nedostatky našli v 32 prípadoch a to z dôvodu nesplnenia požiadavky skutočného a stabilného miesta usadenia dopravcov. Týmto firmám odňali povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.

Resty zostávajú

Snaha teda je, no na základe reportáže francúzskej televízie a tiež podľa zistení týždenníka Plus 7 dní ešte nejaké schránky na Slovensku fungujú. Rovnako sa darí naďalej aj biznisu konzultačných firiem, ktoré ich pomáhajú Západoeurópanom zakladať. „Kontroly nie sú vždy dôsledné,“ povedal nám skúsený kamionista, prečo je to možné.

Rezort dopravy splnil záväzok, ktorý ešte za ministra Jána Počiatka dal svojim kolegom z EÚ: vytvorenie centralizovaného registra dopravcov. „Slovenská republika má od 1.1.2013 v plnej v prevádzke vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy (ERRU) a je možná komunikácia medzi jednotlivými národnými vnútroštátnymi registrami členských štátov,“ napísala Karolína Ducká.

VIDEO Plus 7 Dní