Dvadsiateho piateho augusta 1953 sa rozhoreli prvé pece v elektrolýze hlinikárne v Žiari nad Hronom a nad Horné Opatovce sa vznieslo obrovské čierne mračno. To už obyvateľov dediny prešlo pôvodné nadšenie z toho, že im sľubovali "čistú" fabriku, kde nájdu robotu. Keď sa tu v roku 1954 začala vyrábať anódová hmota, bolo ešte horšie. Celkom vytriezveli roku 1956, keď spustili vo fabrike tepláreň, zúfalstvo sa ich zmocnilo o rok neskôr: pribudla kysličnikáreň. Včely v Horných Opatovciach vtedy už nežili.

Jeden kostol, tri smetiská
Jeden kostol, tri smetiská
Július Dubravay

Pokapali v päťdesiatomšiestom. Vraj - sadli na kvet, vopchali sosák dovnútra a šli k zemi. V tom istom čase lekári zistili, že školopovinné deti majú problémy s chrbticami. V roku 1957 vyhynuli jedle. Vtedy zopár z tých, čo sa vo fabrike zamestnali medzi prvými, zostalo, ako vravia, "o palici". A kravám sa po rebrách vyhadzovali hrče veľké ako vajce. Dovŕšenie katastrofy prinieslo uznesenie vlády č. 188 z 8. marca 1960, ktoré znelo: vysťahovať obec Horné Opatovce!

Maketa mŕtvej dediny
Maketa mŕtvej dediny
Július Dubravay

Opatovce mali smolu. Ocitli sa na rane tam, kam vzdušné prúdy zhadzovali najviac svinstva zo žiarskej fabriky. V roku 1981 fabrika vyprodukovala 11 642 ton emisií, z toho 7 188 ton popolčeka, okolo 800 ton fluorovodíka, 9 ton arzénu a približne 17 ton ortuti. Včely podochli, kravy mali hrče a čoskoro bol na rade aj človek. Dýchacie problémy, zvýšená úmrtnosť, rakovina... Preč s dedinou!

Z rodiska smetisko

Z rodiska ľudí, ktorí tu prišli na svet, sa stalo smetisko. Najskôr tu vyrástla skládka priemyselného odpadu z hlinikárne - vymurovky z pecí, tehly, kovové stružliny, kusy železa... Koncom sedemdesiatych rokov pribudla skládka komunálneho odpadu zo Žiaru nad Hronom. A v deväťdesiatych rokoch sa do Opatoviec nasťahovala aj nová skládka priemysleného odpadu. Tri smetiská pokope. A medzi nimi - kostol!

Kostol svätého Vavrinca
Kostol svätého Vavrinca
Július Dubravay

"Pútniku postoj chvíľu na tomto mieste piety. Odovzdaj odkaz potomkom, že mŕtva obec tu leží. Zničením životného prostredia dňa 31. júla 1969 zanikla 894 rokov stará obec, ktorá mala 1380 obyvateľov," hlása tabuľa pod prístreškom vedľa kostola, kde vybudovali pamätník Horným Opatovciam. Na mramorovej doske sú plasticky znázornené ulice i domy tak, ako kedysi stáli.

Ak budete mať cestu okolo, zastavte sa. Je to ďalšia slovenská rarita, patrí k histórii. Aj keď k tej smutnej.