Tip na článok
Menovanie: Dekrét o zvolení za člena Rady Slovenského pozemkového fondu si prevzal docent Radomil Květon vlani z rúk predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo Mikuláša Hubu.

Slovenský pozemkový fond platí za služby firme člena vlastnej dozornej rady

Slovenský pozemkový fond nevie vyčísliť, koľko zaplatil za uplynulých dvadsať rokov súkromnej firme, ktorej konateľ sedí v jeho dozornej rade.

Galéria k článku (3 fotografie )
Bez reakcie: Etirs, fi rma člena Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu, by mala úradovať za týmito dverami. V čase našej návštevy však nikto neotváral ani sme sa nedovolali na uvedené číslo.
Amatérska: Webovú stránku spoločnosti Etirs, ktorá spolupracuje so SPF už dvadsať rokov, označili odborníci za amatérsku. Ak by ste chceli zistiť, kto všetko jej služby využil, nič sa nedozviete.
Slovenský pozemkový fond: Spravuje lesnú a poľnohospodársku pôdu patriacu štátu, zamieňa a predáva štátnu pôdu či prevádza štátne pozemky na reštituentov v rámci reštitučných náhrad.

Desiatky tisíc eur ročne platí Slovenský pozemkový fond súkromnej spoločnosti aj za služby, ktoré si iné štátne inštitúcie dokážu zabezpečiť vo vlastnej réžii. Za údržbu webového portálu či za rozvoj a starostlivosť o bližšie nešpecifikované programy si firma Etirs mesačne účtuje v priemere okolo šesťtisíc eur. Jedným z jej dvoch konateľov a zároveň jediným spoločníkom je odborník na hydrauliku docent Radomil Květon, ktorý od vlaňajšieho augusta sedí v Rade Slovenského pozemkového fondu. Na hospodárne vynakladanie peňazí v tejto štátnej inštitúcii tak dohliada i človek, ktorý na nej zarába.

Podľa Zuzany Wienk z Aliancie Fair play sa síce nedá hovoriť o priamom konflikte záujmov, keďže docent Květon sa stal členom dozorného orgánu v čase, keď už pozemkovému fondu služby poskytoval. Na druhej strane považuje za absurdné, aby v dozornej rade štátnej inštitúcie sedel jej dodávateľ.

SPF spravuje lesnú a poľnohospodársku pôdu patriacu štátu, zamieňa a predáva štátnu pôdu či prevádza štátne pozemky na reštituentov v rámci reštitučných náhrad. Foto: Norbert Grosz

Vraj nominant zamestnancov

„V tomto orgáne by mali byť ľudia, ktorí dokážu nestranne kontrolovať činnosť fondu. Niekto, kto zarába na tom, že fondu dodáva služby, nemôže svoje vlastné dodávky nestranne aj kontrolovať. Považujem to za nepochopiteľnú a nedôveryhodnú nomináciu,“ hovorí Wienk.

V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, podľa ktorého je Květon rozhodne v konflikte záujmov. Ako totiž vysvetlil, od chvíle, čo prvá Ficova vláda vytvorila radu fondu prijímajúcu stanoviská k všetkým rozhodnutiam vedenia fondu, je rada výkonným, a nielen dozorným orgánom. „Znamená to, že člen rady priamo rozhoduje, a teda on je priamo v konflikte záujmov, pretože môže rozhodovať aj sám o sebe,“ myslí si Simon.

Květona zvolil do rady na návrh vlády parlament. Jeho nomináciou sa teda zaoberal aj parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo. Viacerí členovia výboru nám potvrdili, že o pôsobení firmy jedného z uchádzačov na post člena rady netušili. „Nevedel som o tejto skutočnosti. A určite sa mi nezdá, že by takáto kombinácia bola etická,“ hovorí predseda výboru Mikuláš Huba.

Ministerstvo pôdohospodárstva kandidatúru docenta Květona obhajuje. Tvrdí, že bol navrhnutý na základe komplexných znalostí z oblasti automatizovaných systémov, ktoré pre fond vyvíjal. Vláda vraj o využití odborných znalostí menovaného pre činnosť rady fondu rozhodla na základe návrhu zamestnancov Slovenského pozemkového fondu.

„Táto nominácia nie je v rozpore so zákonom. Členstvo v rade je nezlučiteľné len s pozíciou generálneho riaditeľa, námestníka a zamestnanca pozemkového fondu,“ dôvodí hovorca ministerstva Peter Hajnala. Zákon na to, že by sa do rady fondu mohol dostať dlhoročný dodávateľ služieb, skutočne nemyslí. Ministerstvo na otázku, či predsa len nemôže ísť o konflikt záujmov, neodpovedalo.

Nevedia, koľko zaplatili

Súkromná spoločnosť Etirs na službách pre Slovenský pozemkový fond zarába už dvadsať rokov. Hovorca inštitúcie Ľudovít Kavjak to vysvetľuje tým, že pozemkový fond nemohol vzhľadom na špecifi ká svojej činnosti používať štandardne dodávané informačné systémy.

„Firma Etirs zabezpečuje analytické a programátorské práce spolu s implementáciou špecializovaných informačných systémov, so školeniami a s používateľskou podporou. Zmluvy sa týkali vývoja, údržby a rozvoja špecializovaných technicko-ekonomických informačných systémov zabezpečujúcich automatizovanú podporu činností Slovenského pozemkového fondu a jeho prezentácie na internete. K dnešnému dňu ide celkovo o 21 využívaných informačných systémov a subsystémov,“ vychrlil Kavjak.

Zrozumiteľnejšia by pre verejnosť bola presná suma, akú fond tejto súkromnej spoločnosti od roku 1993 vyplatil. To sa však dozvieme už asi ťažko. Pozemkový fond totiž nevie, vraj aj vzhľadom na dlhotrvajúcu spoluprácu, vyčísliť presnú výšku finančných prostriedkov putujúcich na účet tejto firmy.

Reakcia

O tom, ako profesionálne firma pracuje, sme sa chceli presvedčiť na vlastné oči. Na oficiálnej adrese sme našli dvere, na ktorých bola nálepka s jej názvom, búchali sme však zbytočne. Nikoho sme nezastihli ani na telefónnom a faxovom čísle, ktoré má Etirs uvedené na svojej internetovej stránke. Mimochodom, pri pohľade na ňu iste nejednému profíkovi napadne, že s webom špičkovej firmy, ktorá dodáva špecializované informačné systémy pre pozemkový fond, sa nikto nepohral už minimálne desať rokov.

S docentom Květonom sme sa spojili e-mailom. Vo svojej obšírnej odpovedi upozornil na predchádzajúce politické nominácie vedenia fondu. Zdôraznil pritom, že k absolútnej dokonalosti boli dotiahnuté za vlády Ivety Radičovej, keď politické nominácie prebehli na všetkých riadiacich funkciách okrem ekonomického a právneho odboru, ktoré boli pre realizáciu ich cieľov nepodstatné. „Známa je kauza, keď predchádzajúce vedenie fondu zabetónovalo svojich politických nominantov dodatkami k pracovným zmluvám pár dní pred voľbami. Opísať škody, ktoré napáchalo predchádzajúce politické vedenie fondu, by znamenalo začať písať čiernu knihu,“ tvrdí Květon.

Zároveň kritizuje, že hoci sa všade hovorí o odborných nomináciách, skutočnosť je iná. Z uvedeného dôvodu preto vypracoval v apríli 2012 materiál s názvom Projekt revitalizácie SPF, ktorý ponúkol víťazovi volieb. „Išiel som takto do otvorenej súťaže s ostatnými kandidátmi na riadiace funkcie v Slovenskom pozemkovom fonde s cieľom pomôcť Slovensku z marazmu politických nominácií. Už v tomto materiáli bola transparentne uvedená spolupráca firmy Etirs s fondom,“ bráni sa Květon.

Hovorí, že nevie, kto konkrétne ho do Rady Slovenského pozemkového fondu navrhol. „Predpokladám, že rozhodla moja odborná spôsobilosť,“ myslí si. V tejto súvislosti zároveň priznáva, že nominácia ho skôr sklamala. Predpokladal totiž, že jeho odborná a komplexná spôsobilosť bude ohodnotená vyššie.

VIDEO Plus 7 Dní