Koaličné strany ešte v opozícii rozprávali o tom, že treba dosádzať do funkcií odborníkov výberovými konaniami. Najnovšie však na čelo dôležitého Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR priamo menovali Michala Weincillera, ktorý tam donedávna robil len na dohodu a v médiách je často označovaný za hovorcu záchranárov.

Kolos so 440 zamestnancami

Do redakcie sa nám ozvalo hneď niekoľko ľudí z prostredia záchraniek s tým, že bývalého riaditeľa bez určenia dôvodu odvolali a na jeho miesto dosadili viceprezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Michala Weincillera.

„Vôbec sme nečakali, že by to mohol byť on, a hlavne, že to bude rozhodnutie od stola,“ tvrdí jeden zo zdrojov. Weinciller bol v Košiciach na záchranke regionálnym záchranárom, teda mal pod sebou niekoľko staníc záchranky. Ale takú veľkú organizáciu ako operačné stredisko predtým nemanažoval.

Operačné stredisko malo podľa výročnej správy za rok 2018 spolu 440 zamestnancov. Keď ministerstvo zdravotníctva v roku 2015 vypisovalo výberové konanie na riaditeľa tejto organizácie, podmienkou bola skúsenosť s vrcholovým alebo so stredným manažmentom v zdravotníctve.

BÝVALÝ RIADITEĽ Juraj Hrehorčák skončil vo funkcii. Dôvod sa vraj nedozvedel.
BÝVALÝ RIADITEĽ Juraj Hrehorčák skončil vo funkcii. Dôvod sa vraj nedozvedel.
Zdroj: TASR

Bez výberového konania

Obrátili sme sa na ministerstvo zdravotníctva a spýtali sme sa, či bolo na túto pozíciu urobené výberové konanie a či Michal Weinciller spĺňa podmienku praxe a skúseností. „Do funkcie riaditeľa Operačného strediska ZZS minister zdravotníctva s účinnosťou od 15. apríla 2020 vymenoval Ing. Michala Weincillera, a to  v súlade s platnými právnymi predpismi, na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania,“ reagovalo ministerstvo. Všetko teda bolo v súlade so zákonom. Známa formulácia, ktorú politici milujú.

Zaujímal nás dôvod výberu práve Weincillera na miesto riaditeľa a tiež dôvod odvolania bývalého riaditeľa. „Ministerstvo zdravotníctva v súlade s právnymi predpismi rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby z dôvodu potreby zefektívnenia činnosti tejto  príspevkovej organizácie,“znelo veľmi vágne vysvetlenie ministerstva.

ZÁCHRANKA Dispečeri z operačného strediska ich posielajú na zásahy, kde ľuďom zachraňujú životy.
ZÁCHRANKA Dispečeri z operačného strediska ich posielajú na zásahy, kde ľuďom zachraňujú životy.
Zdroj: TASR

Odvolaný riaditeľ Juraj Hrehorčák hovorí, že nevie o dôvodoch, pre ktoré ho nové vedenie ministerstva odvolalo. K novému šéfovi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby nám povedal len toľko, že „pracoval pre stredisko na dohodu, robil analytické činnosti“. Weinciller potvrdil, že má šéfovať záchranke údajne len šesť mesiacov. A hneď aj predviedol, že je vzorným politickým nominantom. Napísal nám: „Môj plán je plne v súlade s programovým vyhlásením vlády SR...“