Tip na článok
Pedofilom sa páčia deti podobne ako ostatným ľuďom dospelí. V praxi to znamená, že k nim pociťujú citovú náklonnosť a sú schopní sa do nich zamilovať so všetkým, čo k tomu patrí.

Šokujúca pravda o pedofiloch: Väčšina z nich dieťa nikdy nezneužije

Démonizovanie pedofílie môže nahrávať páchateľom sexuálneho zneužívania detí.

Prvý pedofilný škandál v slovenskej katolíckej cirkvi. Pedofilný kňaz zneužíval školáčku... Aj také titulky sa pred časom objavili v médiách po zverejnení strohej policajnej správy o obvinení štyridsaťsedemročného rímskokatolíckeho kňaza zo sexuálneho zneužitia školáčky.

Slovo pedofil sa s obvineným spájalo akosi automaticky, hoci nebol známy jediný dôkaz potvrdzujúci jeho pedofilnú orientáciu. Bez presných citácií sa spomínal posudok znalca, ktorý u kňaza pozoroval príznaky pedofílie.

Odhliadnuc od toho, či sa skutok a údajná pedofília v prípade obvineného kňaza potvrdia, fakt je, že sexuálne zneužívanie detí si verejnosť automaticky spája s pedofíliou. Viacerí odborníci s odvolaním sa na štatistiky a vedecké štúdie však upozorňujú, že paušálne označovanie páchateľov sexuálnych zneužití detí za pedofilov je zavádzajúce a nezodpovedá skutočnosti.

Čísla nepustia

Vo väčšine prípadov totiž nejde o pedofilov, ale o ľudí s nedostatočným sebaovládaním, so zníženou schopnosťou kontroly sexuálnych a agresívnych impulzov, so sklonom k zlostným výlevom, s nižšou inteligenciou, so senilitou, o jedincov, ktorí sa ocitli v kríze, outsiderov neschopných nadviazať normálny vzťah či o ľudí trpiacich poruchou osobnosti alebo závislosťou od alkoholu a iných drog.

„Približne desatina páchateľov sexuálneho zneužívania detí sú v skutočnosti pedofili,“ uviedol pred časom sexuológ Ivan Kubiš pre PLUS 7 DNÍ. S dodatkom, že štúdie uvádzajú rozpätie od dvoch do desať percent.

Psychológ Robert Máthé doplnil, že väčšina pedofilov uspokojuje svoju úchylnú sexualitu masturbáciou, ktorú sprevádza sledovanie filmov či fotografií detí alebo predstavy a fantázie. Automatické spájanie pedofilov so sexuálnym zneužívaním detí problém nerieši a v niektorých prípadoch môže dokonca nahrávať páchateľom.

Napokon, predstava viacnásobného otca a dlhoročného manžela, ktorý sa v noci mení na netvora obťažujúceho vlastné dieťa, je pre väčšinu neprijateľná.

Štatistiky však naznačujú opak - približne deväť z desiatich páchateľov sexuálnych deliktov na deťoch pochádza z rodiny alebo blízkeho okolia detí vrátane otcov, nevlastných otcov, druhov, strýkov či rodičov známych. Zvyšných desať percent sú neznáme osoby. Niektoré sondy dokonca uvádzajú ešte nižšie percento cudzích ľudí.

Fakty a mýty

Pedofília sa považuje za sexuálnu deviáciu alebo poruchu sexuálnej preferencie, pri ktorej sú objektom záujmu deti, spravidla v predpubertálnom veku a na začiatku puberty, teda chlapci a dievčatá od päť do dvanásť rokov. Väčšinou sa týka mužov, no nevyhýba sa ani ženám.

Hoci pedofili pociťujú k deťom erotickú náklonnosť, Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch Americkej psychiatrickej asociácie nezahŕňa do definície reálne uskutočnenie sexuálnych aktivít s dieťaťom.

Autori informačného webu pedofilie- info.cz uvádzajú, že pedofilom sa páčia deti podobne ako ostatným ľuďom dospelí. V praxi to znamená, že k nim pociťujú citovú náklonnosť, sú schopní sa do nich zamilovať so všetkým, čo k tomu patrí, a mávajú o nich sexuálne fantázie.

„Väčšina pedofilov však počas života žiadne dieťa nezneužije. Mnohí majú problémy s prijatím vlastnej identity, čo u niektorých môže viesť k psychickým problémom a nezriedka i samovražde,“ pokračujú členovia neformálneho zoskupenia Československá pedofilná komunita, ČEPEK.

Rezolútne odmietajú, že by mali záujem o legalizáciu sexuálnych aktivít s deťmi, zníženie vekovej hranice pre legálny sexuálny styk či ospravedlňovanie násilia páchaného na deťoch.

Odborná pomoc

Cieľom skupiny ČEPEK prevádzkujúcej spomínanú internetovú stránku je v prvom rade informovať o možnostiach pomoci a liečby. Ako sami upozorňujú, žiaden odborník nedokáže vrodenú sexuálnu orientáciu zmeniť, no vie poradiť, aké sú riziká, ako sa im vyhýbať a ako sa zachovať v rizikových situáciách. Súčasťou liečby býva užívanie liekov tlmiacich sexuálny apetít.

Za návštevu odborníka sa prihovára aj Kubiš. Skúsený odborník odmieta čierno-bielu optiku uplatňovanú pri hodnotení pedofilov, ktorá má buď podobu démonizácie, alebo, naopak, akejsi romantizácie a zľahčovania pedofílie.

Pripomína, že nie každý jedinec sa vie vyrovnať so svojimi predstavami. „Odborník je ten, ktorý pomáha chorým ľuďom zvládnuť choré myšlienky. A skutočný pedofil je chorý. Preto je správne skôr neromantické odporučenie návštevy odborníka.“

Jednoznačná odpoveď na otázku, aký je podiel pedofilov v celkovej populácii, neexistuje. Experti sa zhodujú na jednom až dvoch percentách, skutočnosť však môže byť iná. Väčšina výskumov sa totiž zameriava na genitálne prejavy pedofílie, keďže tie citové a vzťahové možno ťažko odlíšiť od spoločensky akceptovaného správania. Ešte náročnejšie je to v prípade pedofilne orientovaných žien.

Fakt je, že akékoľvek násilie páchané na deťoch je neprípustné. Zovšeobecňovanie a démonizácia ľudí, ktorí sa nepasovali do „roly“ pedofila dobrovoľne ani z roztopaše, však nikomu nepomôže. S poruchou sexuálnej preferencie sa narodili a musia sa s ňou naučiť žiť. Ak nebudú vedieť, za kým ísť, a nepodržia ich ani najbližší, budú to mať oveľa ťažšie.

VIDEO Plus 7 Dní