Mnohým rodičom by ani vo sne nenapadlo, že ich syn či dcéra sa môžu stávať závislými: od nikotínu či iných látok.  „Žiaľ, až po upozornení ,tretej´, najčastejšie cudzej osoby. K tomuto tvrdeniu nás priviedli skúsenosti s rodičmi v sanatóriu, ktorých potomkovia sa stali závislými. Často akoby boli imúnny voči odhaleniu rizikového správania," hovorí riaditeľka Sanatória AT Jana Žem­ličková. S akými druhmi závislostí mladistvých sa  stretáva?

Piť zo slušnosti?

Stále prevláda alkohol. „Do značnej miery je to dané aj kultúrou a správaním spoločnosti, kde piť je slušné a dokonca sa k tomu vedú deti,“ prizná. Spomenie prípad matky, ktorá sa prišla poradiť ohľadom 24-ročného syna závislého od marihuany. „Sprevádzala ju dcéra, ktorá mala v čase návštevy sotva šestnásť rokov. S veľkým smútkom v hlase a nepochopením matky sa ma spýtala, čo má robiť, keď ju mama pri návšteve pravidelne ,zo slušnosti‘ a ,na zdravie‘ núti piť alkohol, aby sa neurazili. Dievča sa na tom nechcelo zúčastňovať. Niekto si povie - neuveriteľné! Podľa nášho výskumu u drogovo závislých však prvý hlt alkoholu aj prvú cigaretu ponúkol dieťaťu zväčša vlastný rodič,“ zdôrazní. „Musíme sa ešte veľa učiť, aby sme pochopili, že prvý krok do tmy sa začína prvým zlým rozhodnutím a vierou, že sa ,dá rozchodiť‘. Vždy ma mrzí, ak rodič uprednostní konvenciu pred emóciami svojho dieťaťa.“ 

„Len“ tráva

Medzi ďalšie obľúbené drogy mladistvých patrí okrem fajčenia tabakových cigariet marihuana, ktorú tvoria usušené listy, kvety či plody konopy. Mnohí sú presvedčení, že keď si dajú zopár „šlukov“, nič im nehrozí. Opak je pravda. „Tak ako všetky psychostimulačné látky, aj marihuana ovplyvňuje vedomie, pôsobí na centrálny nervový systém a jej užívanie vedie k závislosti. Abstinenčný syndróm mení návyk na závislosť, keď užívateľ stráca kontrolu nad fyzickými aj psychickými príznakmi. Prieskumy sa poväčšine zhodujú, že s jej užívaním začínajú deti vo veku pätnásť až šestnásť rokov, ale podľa našich skúseností aj skôr - nie sú výnimkou jedenásť- a dvanásťroční,“ tvrdí Jana Žem­ličková. Niektorí dospelí užívanie „trávy“ racionalizujú a spájajú so zdravotnými benefitmi. Rozhodne to však neplatí pre obdobie dospievania.

Smrtiaca kombinácia

Plechovka, ktorú kúpite bežne v potravinách, sa zdá najmenej nebezpečnou závislosťou. Až na to, že jej podľahnú i desaťročné deti, ktoré si hrozby nechcú priznať. Tento hit sa na základných školách začal šíriť pred pár rokmi, varovali pred ním viacerí pedagógovia. Mnoho žiakov druhého stupňa si deň bez „energeťáka“ nevedelo predstaviť. Postupne sa u nich vytvárala závislosť od vysokých dávok kofeínu, ktoré mladé telo nedokáže dostatočne spracovať. Návyková látka zvyšuje tep, krvný tlak a telesnú teplotu, ale aj odvodňuje, takže dieťa je viac smädné.

FOTO V GALÉRII

Hlúpym trendom sa stalo kombinovanie energetického nápoja s alkoholom. Človek nemá pocit opitosti a hrozí riziko intoxikácie alkoholom, dokonca smrti. Mnohí odborníci preto upozorňujú, že by na etiketách malo byť varovanie pred miešaním týchto látok.