Traja zástupcovia diplomatickej misie Ruska musia ukončiť svoje pôsobenie a opustiť naše územie, a to do siedmich dní. Potvrdil to predseda vlády Eduard Heger vo svojom dnešnom vyhlásení za účasti ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra zahraničia Ivana Korčoka.

„V súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami v Českej republike, ktorej týmto opätovne vyjadrujeme solidaritu a plnú podporu, a po dôkladnom vyhodnotení informácií našich spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú s partnerskými spravodajskými službami spojeneckých krajín, vás chcem informovať: traja zástupcovia diplomatickej misie Ruskej federácie musia ukončiť svoje pôsobenie a opustiť územie Slovenskej republiky do siedmich dní,” skonštatoval predseda vlády.

Premiér zdôraznil, že zaručenie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov je jednou zo základných funkcií štátu a zároveň predstavuje najvyššiu prioritu vlády. „Považujeme za veľmi dôležité urobiť všetko pre ochranu bezpečnostných záujmov, medzi ktoré patrí aj vyhodnocovanie bezpečnostných rizík vrátane dosiahnutia toho, aby cudzie diplomatické misie pôsobili na území Slovenskej republiky v súlade s našimi zákonmi a medzinárodnými dohovormi.“

FOTO ruských agentov v Čechách v GALÉRII

Slovensko má pritom stále záujem o budovanie vzťahov s Ruskom, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte a zároveň očakáva, že k tomu prispejú zástupcovia diplomatickej misie Ruska, ktorí budú rešpektovať princípy správania založené na príslušných medzinárodných dohovoroch.

Reakcia ruskej strany nenechala na seba dlho čakať. „Obvinenia proti pracovníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike z akejkoľvek nezákonnej činnosti, tým väčšmi z činnosti zameranej proti Slovenskej republike sú absolútne neopodstatnené. Rozhodnutie slovenskej vlády sa dá ťažko pokladať za niečo iné ako za krok, ktorý je v rozpore s historicky dobrými vzťahmi medzi národmi našich krajín. Ruská strana si vyhradzuje právo primerane reagovať na postup slovenských vládnych orgánov, o ktorom budú v krátkom čase informované,“ zaslala nám svoje stanovisko tlačová služba Veľvyslanectva Ruska na Slovensku.