Monika Beňová (S/D, Smer-SD)

Monika Beňová
Monika Beňová
Zdroj: Michal Svítok

"Prvý prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pred plénom Európskeho parlamentu o stave Únie, bol podľa očakávania výrazne ovplyvnený pandémiou vírusu COVID-19 a súvisiacim zmierňovaním jej dopadov na hospodárstvo Európskej únie a jej členských krajín. Doterajšie skúsenosti s priebehom pandémie koronavírusu jednoznačne ukázali potrebu väčšej miery harmonizácie a rozvoja spolupráce vo viacerých oblastiach, vrátane ochrany zdravia. Z jej prejavu sa viem stotožniť najmä s predstavenými zámermi Európskej komisie v súvislosti s bojom proti chudobe a ochranou najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Bude to dôležité predovšetkým pri riešení hospodárskych dôsledkov súčasnej pandémie. Rovnako aj zameranie sa na podporu malého a stredného podnikania, ktoré je chrbtovou kosťou tak európskej, ako aj slovenskej ekonomiky. Oceňujem tiež vyjadrenia týkajúce sa európskej minimálnej mzdy a jej významu. Tá môže nepochybne pomôcť pri znižovaní počtu osôb ohrozovaných chudobou a k postupnému zvyšovaniu životného štandardu nízkopríjmových skupín obyvateľstva."