Tip na článok

Starosta Rudolf Kusý o výrube na Kolibe: Nedopustím, aby sa tam niečo postavilo

plus7dni.sk

Bratislavský starosta Rudolf Kusý otvorene prehovoril o kontroverznom výrube na Kolibe a o novom zákone. Tvrdí, že sám nemôže dať nikomu pokutu ani rozhodnúť o opätovnom zalesňovaní.

Galéria k článku (5 fotografií )
Nepovolený výrub na Kolibe budú musieť opäť zalesniť.
Vlastníkom pozemku, ktorí nechali na Kolibe vyrúbať stovky stromov, bolo nariadené vrátiť pozemok do pôvodného stavu – opäť ho zalesniť.
Vlastníkom pozemku, ktorí nechali na Kolibe vyrúbať stovky stromov, bolo nariadené vrátiť pozemok do pôvodného stavu – opäť ho zalesniť.

Nepovolený výrub na Kolibe budú musieť opäť zalesniť. Tak znie najnovšie rozhodnutie, ktoré padlo zo strany ministerstva hospodárstva. V praxi to znamená, že lokalita je opäť právne vnímaná ako les. Vlastníkom pozemku, ktorí nechali koncom minulého roka na Kolibe vyrúbať stovky stromov, bolo nariadené vrátiť pozemok do pôvodného stavu – teda ho opäť zalesniť.

Podľa slov ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka majitelia pozemku budú musieť do dvoch rokov na mieste vysadiť na vlastné náklady nové stromy. Za toto rozhodnutie bojoval aj starosta bratislavskej časti Nové mesto, ktorému časť Koliba spadá do kompetencie. Na ploche, kde vykácali stovky stromov, plánovali vraj majitelia výstavbu, no starosta Rudolf Kusý mal na to iný názor. Tvrdil, že spoločným záujmom by malo byť, aby sa les obnovil. Zhovárala sa s ním Nina Košecká.

„Od začiatku tvrdíme, že išlo o nepovolený výrub stromov. Od prvého momentu preto intenzívne spolupracujeme s políciou a s inšpekciou životného prostredia. Vždy sme predmetný pozemok vnímali ako les, ktorý ním aj musí zostať.“

Dlhé mesiace bola ústredná téma výrub na Kolibe. Oblasť spadá do vášho územného celku. Čo sa tam dialo?

Výrub na Kolibe je mimoriadny tým, že vlastníci sa odvolávali na rozhodnutie dnes už neexistujúceho Obvodného lesného úradu. Teda vlastne hovorili, že všetko je v poriadku a mali právo vyrúbať viac než päťsto stromov.

My však od začiatku tvrdíme, že keď Obvodný lesný úrad zmenil druh pozemku z lesa na ostatnú plochu, tak nemohol zároveň dať súhlas na výrub. Ten môžeme dať len my ako mestská časť, čo sa nestalo. A ani nás o to majitelia nežiadali, lebo vedeli, že by museli zaplatiť spoločenskú hodnotu stromov v státisícoch eur.

Za mimoriadnu drzosť považujem to, že v piatok pár hodín pred nelegálnym výrubom nám majitelia pozemku do podateľne priniesli list, že idú pozemok čistiť od suchých konárov. Namiesto čistenia prišli s majiteľom právnici a pätnásť esbéeskarovkárov, ktorí chránili pilčíkov pri rúbaní lesa.

To, že vec nie je v poriadku, potvrdzujú svojím správaním aj samotní majitelia pozemku. Keď dala mestská časť pokyn výrub zastaviť, aby mohli štátne orgány preveriť spomínané rozhodnutie Obvodného lesného úradu, nerešpektovali ho. Nerešpektovali ani inšpekciu životného prostredia, ktorá prišla neskôr a privolanej polícii právnici ukázali rozhodnutie lesného úradu.

Čítajte viac:

Bratislavský starosta Rudolf Kusý neustúpil milionárom. Stĺkli mu preto hovrcu?

Aké máte v tomto prípade právomoci?

Nemôžeme prejsť výrub viac než päťsto stromov mlčaním. Je pravda, že „svaly“, ktoré môžeme napínať, nie sú veľké. Pri nelegálnych výruboch môžeme problém monitorovať, volať políciu, vykonať dohľad či žiadať štátne orgány, aby si plnili povinnosti a konali. Nemôžeme dať ani pokutu, ani rozhodnúť o opätovnom zalesnení. To je v právomoci štátnych orgánov. Ale sme tu, ľudia nás poznajú a očakávajú, že budeme konať, aj keď to v právomoci nemáme. Sme v prvej línii, musíme byť na strane ľudí.

Máte informácie či sa tam plánuje ešte ďalší výrub?

Dnes sú ľudia aj polícia v pohotovosti pri každom zapnutí píly. Rozumný človek radšej príde na úrad a všetko si preverí, aj keď je presvedčený, že povolenie nepotrebuje. Preto veríme, že tak majitelia pozemkov, ako aj ďalší vlastníci, majú dostatok súdnosti a neurobia nič, čo by zvyšovalo napätie.

Obdržali ste už nejaký konkrétny projekt, čo bude na vyrúbanej parcele stáť?

Daný pozemok je podľa územného plánu les a nedopustím, aby sa tam niečo postavilo. Ide o les a nelegálnym výrubom sa nič nemení. Teraz by malo byť spoločným záujmom nás všetkých usilovať sa o to, aby sa nič podobné neopakovalo a aby sa les obnovil aj fyzicky.

Keď požiadali majitelia pozemku o územnoplánovaciu informáciu, odpoveď bola jednoznačná - vlastníte les a v lese sa nestavajú ani rodinné domy, ani bytovky.

Keď sa ideme pozrieť na miesto výrubu, vidíme, že na okolí ľudia bývajú. Keby vlastníci pozemkov išli legálnou cestou, tak možno o niekoľko rokov by si tam mohli postaviť rodinný dom a málokto by čosi namietal. Nelegálnym výrubom si túto cestu majitelia sami zahatali.

Kto je podľa vás za to zodpovedný? V prípade sa spomína muž menom Ján Horváth.

Pán Horváth bol riaditeľom Obvodného lesného úradu, ale o tom, či to bolo jeho rozhodnutie, podvod, alebo niekto ťahal nitky v pozadí, nechcem špekulovať. Nemali by sme však zabúdať na to, čo výrubu predchádzalo. Ako sa dostali lesy do rúk týchto ľudí? Je normálne zameniť lesy pri Handlovej za lesy na bratislavskej Kolibe?

Údajne bol teraz prijatý nový zákon o výrube. Viete o ňom? O čom pojednáva?

Od začiatku tohto roku je účinnú novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zásadne mení podmienky súhlasu na výrub. Do účinnosti tejto novely sa vyžadoval súhlas obce na výrub drevín v súkromných záhradách na stromy s obvodmi nad osemdesiat centimetrov, v prípade výstavby nad štyridsať. Po účinnosti novely už nemusí osoba žiadať obec o súhlas na výrub.

V takejto praxi vidíme niekoľko vážnych rizík, môže priniesť nekontrolovaný výrub drevín a s tým súvisiaci úbytok zelene. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto bude preto iniciovať zmenu zákona. Treba tiež upozorniť, že je tam paragraf, ktorý hovorí, že všetky konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013, sa dokončia podľa tohto zákona.

Podľa výkladu našich odborných pracovníkov to znamená, že na všetky vyrúbané stromy za hranicami zastavaného územia obce s obvodom do 80 cm sa spätne už nevyžaduje súhlas na výrub dreviny. V prípade výrubu na Kolibe to znamená, že všetky stromy s obvodom do osemdesiat centimetrov by spätne na základe tejto novely mohli byť právne vnímané tak, že ich výrub nepodliehal súhlasu.

Snažil sa s vami niekto súkromne dohodnúť o budúcnosti vyrúbaného pozemku?

Rôznych vyhrážok som si ako starosta užil za niektoré svoje rozhodnutia dosť, ale ak by sa ma niekto pokúsil podplatiť, už o tom vie polícia.

VIDEO Plus 7 Dní