Tip na článok
Výhody štátneho aukčného systému vychvaľuje aj premiér Robert Fico. Na snímke s poradkyňou ministra vnútra pre verejné obstarávanie Tatianou Behrovou.

Štátne elektronické trhovisko má trhliny: Anonymita a premrštené ceny

Projekt štátneho elektronického trhoviska obsahuje nezmyselné cenové položky. Minie viac, ako ušetrí? Anonymita je navyše dvojsečná zbraň.

Štátny eBay, ktorý má podporu premiéra Roberta Fica, je ešte iba v skúšobnej prevádzke, no už dnes je jasné, že má viacero slabých stránok. Jednou z nich je aj nezmyselne nastavený systém neúmerne vysokých poplatkov, ktorý zaťaží v prvom rade štátnu pokladnicu.

Štátny eBay

Elektronický kontraktačný systém (EKS), čo je oficiálny názov elektronického trhoviska, zriadili v júli. O čo vlastne ide? Štát sa rozhodol vytvoriť virtuálny trh, na ktorom bude musieť nakupovať každý verejný obstarávateľ.

Okrem štátu a jeho inštitúcií sú nimi podľa zákona aj obce, vyššie územné celky a nimi spravované subjekty. Teda napríklad školy, sociálne zariadenia, ale aj nemocnice. Všetci spomínaní musia povinne nakupovať na štátnom internetovom trhovisku, ak si chcú obstarať tovar a služby.

Anonymná chladnička

A teraz konkrétny príklad. Obec Mýtna sa rozhodla, že potrebuje kúpiť chladničku s mrazničkou. Zaregistrovala sa na elektronickom trhovisku a zadala požiadavku na chladničku s mrazničkou s čistou kapacitou chladničky od 120 do 140 litrov a energetickou účinnosťou triedy A alebo A+. Obec uviedla aj maximálnu cenu 250 eur.

Požiadavka na kúpu sa objavila v systéme a obec dostala dve ponuky. Vybrala si chladničku od anonymného dodávateľa za 249,60 eura s DPH. Zadaním požiadavky obec vstúpila do systému, ktorý automaticky vygeneroval kúpnu zmluvu a tú potom zaviedol aj do centrálneho registra zmlúv.

Obec sa až potom, ako si vybrala chladničku, dozvedela obchodné meno dodávateľa. Doteraz sa pri podobných sumách obstarávalo prieskumom trhu. Teda poverený človek poslal požiadavku trom firmám a tie mu pripravili ponuky.

Nezmyselné položky

Nákup chladničky pre obec Mýtna sa však zaplatením ceny dodávateľovi nekončí. Podľa zmluvy o službách elektronického kontraktačného systému, ktorú ministerstvo vnútra podpísalo, sa štát zaväzuje zaplatiť za každé dokonané zadanie zákazky sumu 238 eur vrátane DPH!

Za chladničku v hodnote 249,60 eura, ktorú kúpila obec Mýtna, teda štát ešte zaplatí prevádzkovateľovi elektronického trhoviska 238 eur. Chladnička tak de facto stojí dvojnásobok - 487,60 eura. Aj vy ste sa teraz chytili za hlavu? Softvérové riešenie má na starosti firma Anasoft APR, spoločnosť s ručením obmedzeným.

Za dodanie systému elektronického trhoviska konzorcium vyúčtovalo štátu vyše 4,2 milióna eur. A to ešte stále nie je všetko. Za poskytovanie služieb si konzorcium každý mesiac vyúčtuje paušálny poplatok takmer 200-tisíc eur! A ešte stále nie sme na konečnej sume, ktorú bude štát stáť prevádzka elektronického trhoviska.

Za každú dokonanú transakciu - napríklad už spomínanú chladničku - zaplatí štát dodávateľovi už spomínaných 238 eur. A za každú nedokonanú zákazku 119 eur. Čiže, ak si zadávateľ zadá požiadavku, ale nič nekúpi, štát to tiež zaplatí. A stále nie sme na konci. Podľa prílohy číslo 3 zmluvy dostane prevádzkovateľ trhoviska 0,55 percenta z objemu obchodov, ktoré sa odohrajú na trhovisku.

A dostane aj podiel na úspore. Presnejšie, dve percentá z usporených peňazí. Opäť neštandardné riešenie, ktoré nie je bežné. Buď prevádzkovateľ aukcie zarába na podiele z objemu obchodov, alebo na úspore. Nie kombinovane.

Lacná nebude ani oprava chýb či úprava systému. Jedna zmena stojí 2 340 eur. Projektový manažér dostane za jeden deň práce 900 eur, analytik 780 a programátor 660 eur.

Ušetrili sme…?

Systém naozaj nie je zlý. Napriek týmto nezmyselným položkám v cenníku, ktoré sú rádovo prehnané, systém by mohol byť po vychytaní múch prínosom. Problém napríklad je, že si v tejto podobe nemôžete zadať balíkovú objednávku. Čiže, ak obecný úrad v Hornej Dolnej bude potrebovať kancelársky papier, tonery, spinky, perá, šanóny, tak si ich nevie objednať ako jeden balík, ale musí zadávať po položkách. A čo položka, to poplatok.

Tisíc položiek je 238-tisíc eur v prípade dokonanej transakcie, prípadne 119-tisíc eur pri nedokonaných transakciách. Pritom na Slovensku je v prevádzke niekoľko funkčných systémov na elektronické aukcie, ktoré certifikoval Úrad pre verejné obstarávanie.

Podľa ľudí, ktorí s nimi majú skúsenosti, sa podobný aukčný systém dá zaobstarať aj za zlomok ceny, ktorú štát zaplatil za EKS a cena za jednu aukciu sa pohybuje okolo sto eur, teda oveľa menej.

„Od spustenia prevádzky v testovanom režime je počet zazmluvnených obchodov 54 v objeme 170 401 eur. Dosiahnuté úspory sa pohybujú v sume 22 437 eur. Predpokladané úspory pri ostrej prevádzke sa nedajú vyčísliť, bude to závisieť od počtu obchodov a vecí, tovaru a služieb, ktoré sa cez trhovisko budú obchodovať a koľko bude dodávateľov,“ vysvetlil Ivan Netík z ministerstva vnútra.

A na záver počty. Za 54 obchodov si prevádzkovateľ systému vyúčtuje sumu 12 852 eur, ak predpokladáme, že všetky obchody úspešne prebehli. Mesačná prevádzka systému stojí bez pár drobných 200-tisíc eur. Ďalších 0,55 percenta si prevádzkovateľ naúčtuje zo sumy 170 401 eur, čo je zhruba 900 eur. Plus dve percentá z úspory 22 437 eur, čo predstavuje 448,74 eura.

Podčiarknuté a zrátané: pri nákupoch sa ušetrilo 22-tisíc eur, no poplatky za systém - tak, ako sú nastavené v zmluve - by boli zhruba 214-tisíc eur za mesiac. Necháme na čitateľovi, či táto suma znamená úsporu.

Bloger na sme.sk Ľubomír Kubička, ktorý sa pohybuje v oblasti verejného obstarávania, to pomenoval trefne. „Jediná efektívna cesta, ako ušetriť verejné peniaze v súvislosti s elektronickým trhoviskom, je vôbec toto trhovisko nepoužívať,“ uviedol.

Dvojsečná zbraň

„Za zriadenie trhoviska a dostupnosť služby sme doteraz zaplatili tri milióny eur. Náklady na prevádzku chceme prefinancovať cez eurofondy,“ hovorí Ivan Netík z tlačového odboru ministerstva vnútra.

„Hlavným prínosom trhoviska je, že je anonymné. Až po uzavretie zmluvy doň nikto nevie vstupovať, nie je jasné, kto si tovar objednal a kto ho bude dodávať, keďže ide o elektronickú aukciu. A to má významný protikorupčný charakter,“ dodáva.

Podľa neho sa výrazne znižuje administrácia verejného obstarávania, ktoré sa skracuje na tri dni, a podporujú sa regionálni dodávatelia, ktorí môžu konkurovať cenami vďaka nižším nákladom na dopravu.

„Anonymita nemusí byť vždy výhodná. Napríklad obec X potrebuje vymeniť strechu školy. Do systému zadá požiadavku na stavebné práce. Z ponúk si vyberie najlacnejšiu. Lenže až v momente výberu, keď systém vygeneruje zmluvu, zistí, že si vybrala firmu Y, s ktorou mala v minulosti zlú skúsenosť, a firma Y dokonca obci dlhuje peniaze.

Text zmluvy sa nedá pripomienkovať, nedá sa od nej odstúpiť. A problém je na svete,“ opisuje konkrétnu situáciu expert na verejné obstarávanie, ktorého meno máme k dispozícii. Objednávateľ tak kupuje mačku vo vreci. V prípade chladničky v obci Mýtna je skrytá aj po zverejnení zmluvy. Z nej nie jasné, akú značku chladničky a s akými parametrami obec kúpila.

VIDEO Plus 7 Dní