Rozhodnutie, aké u nás doteraz nemalo obdobu. Podľa Okresného súdu v Prešove boli v základnej škole v Hermanovciach rómske deti nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím, upozornil Denník N.

Škole aj Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva vtedy sídliacemu na Átriovej ulici v Prešove, súd nariadil, aby sa diskriminovaným trom deťom v mene, ktorých bola žaloba podaná ospravedlnili a každému priznal odškodnenie po päťtisíc eur. Verdikt ešte nie je právoplatný.

Žalované centrum rómske deti diagnostikovalo a odporučilo do špeciálnych tried s mentálnym postihnutím. Keď ich pred žalobou diagnostikovali nezávislí odborníci opäť, zistili, že postihnuté neboli a mali ísť do bežných tried. Tým, že boli v špeciálnych im prakticky bolo zamedzené ďalšie vzdelávanie podľa ich preferencií. Žaloba bola podaná v roku 2016 aj na školu. Z údajov rozsudku vyplýva, že v roku 2016 bolo v škole 144 rómskych žiakov, z toho 90 % diagnostikovali ľahký mentálny postih.

„Pošlite líbesbríf politikom“

Podľa šéfky Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Lucie Ďuriš Nicholsonovej si takto štát vyrobil pologramotné osady.

„Slovenské súdy po prvý raz oficiálne uznali, že v špeciálnom školstve segregujú rómske deti. Niektoré školy podvodne diagnostikovali mentálny postih až 90 % rómskych žiakov. Škola dokázala označiť za mentálne postihnuté aj dieťa, ktoré o roky neskôr po strastiplnej ceste dokončilo aj vysokú školu a urobilo si doktorát. Chceli zbohatnúť na vyšších normatívach a bolo im úplne jedno, že tým jedno dieťa za druhým odpíšu,“ naznačuje Ďuriš Nicholsonová možné dôvody takéhoto konania.

„Toto sa dialo na Slovensku roky a nielen na jednej škole. Toto bola oficiálna politika štátu. Takto sme si vyrobili osady demotivovaných, pologramotných ľudí, odsúdených na neúspech a na dávky v hmotnej núdzi. Takto sme si vyrobili armádu dlhodobo nezamestnaných. Lebo keď v 16-tich končíte špeciálnu základnú školu a neviete sa ani len podpísať a trvalý pobyt máte v osade, asi ťažko uspejete na trhu práce, nie?“ kladie rečnícku otázku Ďuriš Nicholsonová vo svojom statuse na Facebooku.

Náš štát podľa nej úplne zlyhal vo vzdelávaní detí z osád. Európska komisia kvôli tomu vedie proti Slovensku konanie. Viac TU.

„Keď sa budete nabudúce pohoršovať nad tým, ako Romáci z osady nič nerobia, len čakajú na podporu od štátu, spomeňte si na to rómske dieťa, z ktorého sme štátnou politikou urobili polodementa, len aby si pani riaditeľka nejakej špeciálnej školy mohla kúpiť Mercedes. A potom pošlite líbesbríf ktorémukoľvek politikovi z tejto aj z predošlých vlád, ktoré mali vzdelávanie rómskych deti dlhodobo v ľavej päte,“ nekladie si servítku pred ústa europoslankyňa.

Absolventi pre úrady práce

Rozsudok o nezákonnosti zaraďovania rómskych detí do špeciálnych tried v Hermanovciach vítajú podpredseda ľudskoprávneho výboru NR SR Peter Pollák ml. aj jeho otec europoslanec Peter Pollák st. (obaja OĽANO).

Podľa Polláka staršieho, ktorý býval splnomocnencom vlády pre rómske komunity, súd potvrdil to, na čo upozorňoval už v roku 2015. Vtedy podal podnet na Štátnu školskú inšpekciu za nezákonné zaraďovanie rómskych detí do Špeciálnej základnej školy v Rokycanoch. „Štátna školská inšpekcia v tejto kauze potvrdila viacero pochybení a dokonca sa prišlo aj na to, že mnohé deti žiadnym psychologickým vyšetrením neprešli, či dokonca, že jedno dieťa malo viacero protichodných posudkov,“ povedal europoslanec.

Podľa Pollákovcov diagnostika, ktorú dlhé roky vykonávali často pochybné súkromné diagnostické centrá na rómskych deťoch, bola v mnohých prípadoch realizovaná nesprávnymi testami. Aj takto vyrábali zo zdravých detí mentálne postihnuté. Pollák ml. považuje za absurdné, „aby za vyšší normatív na žiaka školský systém produkoval absolventov pre úrady práce.“

FOTO delegácie europoslancov v slovenských osadách v GALÉRII

Podľa Polláka ml. práve tento prípad jasne ukazuje, že predprimárne vzdelávanie detí v rizikovom prostredí je kľúčové. Aj preto do NR SR predloží návrh zákona, vďaka ktorému budú deti z rizikového prostredia povinne navštevovať škôlky už od troch rokov. „Chceme, aby prišli do prvého ročníka deti pripravené a aby ovládali slovenčinu. Jej slabá znalosť bola totiž častým dôvodom, prečo rómske deti skončili v špeciálnych triedach, za ktoré štát platí dvojnásobnú cenu,“ uzavrel. Zákon podľa neho myslí na deti, ktoré ohrozuje chudoba či rôzne patologické javy v rodine.

Mohlo by vás zaujímať: