Tip na článok
Štefan Harabin: Najvyšší súd zrušil rozhodnutie krajského súdu, ktorý priklepol exministrovi spravodlivosti mastné odškodné. O veci budú opäť rozhodovať súdy nižšieho stupňa.

Sudkyňa priklepla Harabinovi 150-tisíc a jej dcéra dostala super flek

Dcéra predsedníčky senátu, ktorý odklepol 150-tisíc eur pre Štefana Harabina, dostala krátko nato miesto v jeho kancelárii.

Generálna prokuratúra dopriala koncom minulého roku svojmu šéfovi Jaroslavovi Čižnárovi darček v podobe luxusnej služobnej limuzíny za vyše stotisíc eur. Otázne je, či s nákupom Mercedesu-Benz triedy S 500 nemala počkať. Nie je totiž vylúčené, že vo svojom rozpočte bude musieť predsa len nájsť 150-tisíc eur na vyplatenie Štefana Harabina.

Exminister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu žiada odškodnenie za to, že niekdajší šéf Generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka v minulosti nepriamo potvrdil existenciu prepisu jeho údajného rozhovoru s narkobarónom Bakim Sadikim z roku 1994.

Hoci Najvyšší súd vlani v novembri zrušil rozhodnutie krajského súdu, ktorý priklepol Harabinovi spomínanú sumu, Generálna prokuratúra stále nemá vyhraté. Vec sa totiž vracia na súd nižšieho stupňa a sledovať jeho rozhodovanie bude vskutku zaujímavé.

Najmä počínanie senátu krajského súdu by si verejnosť nemala nechať ujsť. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, len niekoľko týždňov po tom, ako senát krajského súdu odklepol veľkorysé odškodné pre Harabina, dostala dcéra predsedníčky senátu miesto v aparáte Súdnej rady. V justičnom orgáne, ktorému v tom čase šéfoval Harabin.

Vyhrala

Senát krajského súdu pod vedením JUDr. Valérie Kleinovej priznal mimoriadne vysoké odškodné vtedajšiemu predsedovi Najvyššieho súdu a šéfovi Súdnej rady Harabinovi 25. septembra 2013. Zrejme iba zhoda náhod spôsobila, že Kleinovej dcéra už o niekoľko týždňov, presne 1. decembra 2013, nastúpila na pozíciu štátneho radcu v Kancelárii Súdnej rady.

Čo presne bolo náplňou práce Valérie Kleinovej mladšej, nevedno. Za povšimnutie však stojí nielen fakt, kedy miesto dostala, ale aj akým spôsobom. Podľa informácií z Kancelárie Súdnej rady prešla výberovým konaním, do ktorého sa okrem nej prihlásili ďalší traja uchádzači.

Dôkazom korektného postupu má byť oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Podpísala ho vedúca Kancelárie Súdnej rady Anna Žatková 6. februára 2014 v Bratislave. Uchádzači o miesto mohli predkladať písomné žiadosti o zaradenie do výberu do 28. februára 2014.

Z oficiálnych informácií tak vyplýva, že dcéra predsedníčky senátu krajského súdu bola na miesto štátneho radcu prijatá dávno predtým, ako naň bolo vyhlásené výberové konanie. Na Slovensku vraj nič neobvyklé. Odborníci tvrdia, že taký postup je možný.

Na voľné miesto sa prijme človek do času, kým sa neuskutoční výberové konanie. Či je to však úplne v poriadku, ťažko povedať. Logicky zmýšľajúci jedinec sa neubráni otázke, prečo bola na voľné miesto v Kancelárii Súdnej rady dočasne prijatá práve dcéra sudkyne, ktorá rozhodovala v prípade týkajúcom sa Harabina.

Čítajte viac:

Harabin sa chce znovu súdiť. Cíti sa byť ohováraný psychiatričkou

Postúpila

Valéria Kleinová mladšia pôsobila v Kancelárii Súdnej rady do 14. júna 2014. Odtiaľ sa presunula rovno na Najvyšší súd, a to na miesto asistentky senátu Občianskoprávneho kolégia. K zmene pôsobiska došlo približne v rovnakom čase, ako prestal Harabin šéfovať Súdnej rade.

Sudkyňa Kleinová neodpovedala jednoznačne na otázku, či považuje za náhodu, že krátko po tom, ako senát, ktorý vedie, potvrdil 150-tisícové odškodné pre Harabina, bola jej dcéra prijatá do štátnozamestnaneckého pomeru v Kancelárii Súdnej rady.

Dala nám vedieť, že „rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v právnej veci JUDr. Štefan Harabin c/a Generálna prokuratúra potvrdil jednohlasne senát Krajského súdu v Bratislave, ktorého som predsedníčkou, a teda nie sama ako osoba, ale senát pomerom hlasov 3 : 0. Takže traja sudcovia odvolacieho senátu sa stotožnili s právnym názorom súdu prvého stupňa. JUDr. Štefana Harabina ani osobne nepoznám.

A čo sa týka mojej dcéry Mgr. Valérie Kleinovej, štúdium práva ukončila s vyznamenaním, doposiaľ vždy všetko úspešne zvládala a moje profesijné pôsobenie nemá žiadny súvis s jej uchádzaním sa o pracovnú pozíciu“.

Sporný verdikt

Za povšimnutie stojí zmienka pani predsedníčky Kleinovej, že jej senát potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu. Tu sa žiada pripomenúť, že za verdikt ohľadom odškodného pre Harabina čelila kritike už okresná sudkyňa Adela Unčovská, ktorá v tejto veci konala. Postupne vysvitlo, že spis dostala na stôl v máji 2010, zhruba štyri mesiace po tom, ako bola vymenovaná za sudkyňu.

V médiách sa objavila informácia, že sa tak stalo najmä vďaka vtedajšej šéfke okresného súdu, ktorá zasahovala do rozvrhu jeho práce. Výsledok? V istom období pripadli civilné žaloby len trom funkčne najmladším sudkyniam občianskoprávneho úseku.

Bolo to tak aj v prípade Harabina. Aj keď verdikt Adely Unčovskej zožal značnú vlnu kritiky, aj v zmysle, že pre čerstvo menovanú sudkyňu to bol ťažký prípad, s ktorým sa nedokázala fundovane popasovať, s jej rozhodnutím sa napokon stotožnil i senát krajského súdu.

Kauza Unčovská

Zaujímavé je, že sľubne sa vyvíjala aj Unčovskej kariéra. Už po vyše štyroch rokoch pôsobenia vo funkcii sudkyne sa jej začalo črtať profesijné povýšenie. Návrh na jej preradenie na súd vyššieho stupňa vypracoval a do Súdnej rady predložil začiatkom vlaňajšieho júla predseda bratislavského krajského súdu Ľuboš Sadovský.

Zoznam sudcov, ktorí mali byť „povýšení“ a v ktorom nechýbalo ani meno Adely Unčovskej, zostavil na základe výsledkov výberového konania. Súdna rada sa mala návrhom zaoberať v septembri 2014.

Jednej z jej členiek, sudkyni Najvyššieho súdu Elene Berthotyovej, sa to nepozdávalo. Upozornila na fakt, že Unčovská je sudkyňou len od roku 2010 a je teda funkčne mladá. Berthotyovej tiež prekážalo, že na rokovaní nebola osobne prítomná. Chcela sa jej totiž opýtať na žalobu Štefana Harabina.

Debata o povýšení sudkyne Unčovskej sa preto najskôr preložila. Následne návrh z rokovania stiahli s tým, že na krajský súd by mala nastúpiť v neskoršom termíne. Otázne je, či by sa toto všetko udialo, keby Súdnej rade stále šéfoval Harabin. Ako je to však v prípade sudcov, ktorým sa vracia kauza vysokého odškodného, ťažko povedať.

VIDEO Plus 7 Dní