Štedrý štát

Atraktívnu dohodu pre súkromný subjekt LPS, rozhodne nie pre štátne Lesy SR, uzavreli ešte v marci 2004. Na základe tejto zmluvy prenechávajú Lesy SR majetok vo vlastníctve štátu do užívania súkromným osobám. Bezodplatne, teda zadarmo. Ide pritom o vyše tristo hektárov lesnej pôdy na viacerých miestach v okolí hlavného mesta Bratislava.

Tristo hektárov sú tri milióny štvorcových metrov pôdy, respektíve tri štvorcové kilometre, čo je veľkosť približne štyristo futbalových štadiónov. Keby sme chceli tieto lesné pozemky kúpiť, stálo by nás to najmenej dva a pol milióna eur, a to by sme boli radi, aký skvelý obchod sme spravili.

"Zaviaty" grófov advokát

„Celé to vymyslel Jozef Blecha zo Záhorskej Bystrice v Bratislave, už je nebohý,“ dozvedeli sme sa od človeka pohybujúceho sa v tomto prostredí. Pozemkové spoločenstvo zaregistrovali v roku 1996, Blecha bol v jeho výbore. Vtedy sedemdesiatštyriročný starý pán sa angažoval, aby spoločenstvo získalo časť pôdy, ktorú ešte v štyridsiatych rokoch minulého storočia štát skonfiškoval grófovi Ladislavovi Károlyimu.

Lesné pozemkové spoločenstvo na úradoch a súdoch vyrukovalo s tvrdením, že gróf pôdu pri Záhorskej Bystrici predal kedysi dávno ich členom. Preto ju treba odštátniť a vrátiť im ju. Je síce pravda, že v pozemkovej knihe z daného obdobia nie je ani zmienka o tom, že by nebohý Károlyi lesy predal. Ale vraj je to tak len preto, lebo advokáta grófa Károlyiiho cestou na zápis „zavialo“ v zlom počasí.
Vedenie štátnych Lesov SR rozprávkovo znejúci príbeh o grófovi napadlo (tak, ako to spravili v obdobnom prípade Slanských vrchov). Predložili súdu dôkaz, že ide o konfiškát Károlyiho majetku a na povojnové konfiškáty sa reštitúcie nevzťahujú.

LPS a Lesy SR sa naťahovali dlhé roky. Asi tridsať percent pôdy sa členom spločenstva podarilo získať vďaka tomu, že zástupcovia štátu veľmi neštandardne žalobu stiahli. Úplné prekvapenie spôsobila následná dohoda z roku 2004, ktorú Lesy SR uzavreli s LPS. Pozemky dali spoločenstvu do extrémne výhodného užívania.

Svedkovia mlčia

„Otec  má už vyše osemdesiat rokov, nechce s vami hovoriť,“ reagoval na našu otázku ohľadne vzniku spomínanej dohody syn Štefana Turanského, ktorý bol pri jej uzatváraní. Dozvedeli sme sa totiž, že sa robila potichu a ani riaditeľ oblastného závodu ju nechcel podpísať.

Súčasné vedenie Lesov SR sa tvári, že všetko je v poriadku. „Štátny podnik vydal užívacie práva v Záhorskej Bystrici v súlade s platnými predpismi na základe skôr vydaných rozhodnutí pozemkových úradov. Tie priznali oprávneným osobám vlastnícke právo na dotknuté pozemky,“ odpovedali Lesy SR na našu otázku o zmluve.

Vo veľmi podobnom duchu reagovalo aj ministersvo pôdohospodárstva, pod ktoré Lesy SR patria. Lesy vraj nič neprenajali, ale odovzdali do užívania pôvodným vlastníkom. „Dohodu o vrátení užívacích práv Lesy SR uzatvorili v súlade s reštitučným zákonom. Dohody o odovzdaní nehnuteľnosti sa uzatvárajú v rámci reprivatizačného procesu medzi povinným a oprávneným,“ uvádzajú vo svojej odpovedi.

Predseda LPS Jozef Mok reagoval stručne: „Neviem o tom nič. My sme nastúpili do urbáru v roku 2010. Máme všetky pozemky, ktoré nám boli vrátené od štátu.“

Skrytý hlavný vlastník

Listy vlastníctva však hovoria zrozumiteľne. Popri členoch LPS a ich podiele v nich figuruje ako majoritný vlastník Slovenská republika.

Na otázku, koľko podobných zmlúv o bezodplatnom užívaní je podpísaných, nám Lesy SR ani ministerstvo pôdohospodárstva neodpovedali.

Mimochodom, vec by mala začať zaujímať aj Slovenský pozemkový fond. Aktuálne už správu nad majetkom prebrali oni.

Zaujímavosť: Gróf Károlyi a Slanské lesy

Vnuk grófa Ladislava Károlyiiho
Zdroj: TASR/ Ján Krošlák

Meno grófa Ladislava Károlyiho rezonovalo hlavne v kauze Slanských vrchov. V roku 1998 pripravil neznámy podnikateľ Milan Ičo štátny podnik Lesy SR o 6 500 hektárov lesa.
Kataster nehnuteľností totiž akceptoval notársku zápisnicu, podľa ktorej vnuk grófa Károlyiho potvrdzuje darovanie Slanských vrchov grófovej údajnej nemanželskej dcére Márii Dušičkovej. Pani Dušičková už ako nevládna babička vraj zase lesy darovala firme Milana Iča. Ičo dokonca začal stavať kaštieľ a kúpil si leva.
Spomínaný vnuk grófa Károlyiho však na súde vylúčil, že by vedel o akejsi nemanželskej dcére, a darovanie Slanských vrchov označil za nezmysel. V marci 2022 poslal Najvyšší súd Milana Iča za podvod do väzenia spolu s jeho komplicmi - notárom Ferdinandom Ontkom a bývalým riaditeľom správy katastra Pavlom Pačutom.