Novým vlastníkom takmer 112-tisíc štvorcových metrov lukratívnych pozemkov v trebišovskom priemyselnom areáli je od začiatku tohto roka tamojší podnikateľ Ján Volkai. Na tejto správe by nebolo nič zvláštne, keby Ján Volkai nebol synovcom ešte donedávna najvplyvnejšieho sudcu v Košiciach Imricha Volkaia a jeho firma Logistic Zemplín sa neskompromitovala v jednej z najväčších eurofondových káuz na východe Slovenska. Firmička zo sídliska v Michalovciach sa až po uši namočila do miliónového škandálu okolo kontroverzného tokajského vinára Štefana Duča z Trebišova.

Klan Volkaiovcov

Strýko Jána Volkaia Imrich Volkai je symbolom prerastania rodinných klanov do slovenského súdnictva. Začiatkom roka 2018 na to v analýze upozornila protikorupčná organizácia Transparency International.

„Najväčšou skupinou príbuzných v súdnictve naďalej zostávajú sudcovia z rodiny Volkaiovcov. Imrich Volkai je predsedom košického krajského súdu. Jeho dcéra Lucia Baňacká a nevesta Dominika Volkaiová sú sudkyňami na košickej dvojke. Okrem nich pracuje na súde Košice-okolie Miroslav Baňacký, Luciin manžel. Na krajskom súde pracuje ako administratívna pracovníčka aj Imrichova manželka Janka.“ Volkaiov syn Peter zase išiel pracovať na prokuratúru.

Šéf Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai skončil na svojej stoličke aj v sudcovskom talári v marci tohto roka, teda krátko po nástupe novej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.

Sudca a obžalovaný kamoš

V Trebišove je verejným tajomstvom, že dnes už bývalý sudca Imrich Volkai sa dobre pozná s podnikateľom Štefanom Dučom. Často sa stretávali v jednej z miestnych reštaurácií, ktorá sa v čase schôdzok trebišovskej smotánky pre verejnosť zatvárala. Duč je obžalovaný z miliónových podvodov s eurofondmi vo svojich vinárstvach. Vlani pred Vianocami ho už druhý raz po sebe, zatiaľ neprávoplatne, odsúdili na 10 rokov väzenia a pokutu 100-tisíc eur.

V januári tohto roku sa sudcov synovec stal majiteľom čudnej panelákovej firmy Logistic Zemplín z Dučovej eurofondovej kauzy. Vyšetrovatelia z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) z Bruselu vo svojej správe po kontrole na východe Slovenska ju opisujú takto: „Táto spoločnosť nemá žiadnu kanceláriu, nevykonáva žiadnu činnosť a sídli v bytovom dome. Z účtovných záznamov tejto spoločnosti vyplýva, že obchodovala výlučne so spoločnosťami, ktorých vlastníkom bol Štefan Duč, alebo nakupovala vybavenie od iných podnikateľov, aby ho mohla týmto spoločnostiam predať. Úrad OLAF konštatoval, že konečný prijímateľ eurofondov (spoločnosti Štefana Duča) porušil zásady riadneho finančného hospodárenia stanovené v nariadení Rady Európskeho spoločenstva, pretože evidentne (a s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne) nenakúpil vybavenie na spracovanie vína tak, aby dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.“

Štátna Pôdohospodárska platobná agentúra preto v roku 2013 žiadala od Dučovho vinárstva vo Viničkách vrátiť 2,5 milióna eurofondových eur.

Na povrch vyplávalo aj to, že v kauze účinkoval nekorunovaný kráľ Zemplína Mikuláš Vareha odsúdený na roky za mrežami pre rozsiahle daňové podvody.

Priemyselný park

Pôvodných majiteľov firmy Logistic Zemplín videl OLAF ako biele kone. Sudcov synovec sa však vďaka tejto spoločnosti dostal k spomínaným pozemkom v Trebišove s rozlohou vyše 11 hektárov pod plánovaným priemyselným parkom.

Volkaiove nové pozemky na okraji Trebišova susedia s tamojším závodom najväčšieho výrobcu nákladných vagónov v Európe Tatravagónkou Poprad. Firma Logistic Zemplín ich pôvodne získala ešte v roku 2009. Dlhé roky na nich plánovala priemyselný a logistický park, čo dokazuje aj list z roku 2011.

V ňom vtedajší štátny tajomník rezortu dopravy Ján Hudacký vyjadruje spomínanej investícii veľkú podporu. „Samotné logistické centrum je vhodne situované aj vzhľadom na prepravné prúdy medzi Áziou a Európou, aj v rámci vnútrozemia Slovenska. Na využívanie logistických služieb sú k dispozícii inžinierske siete, cestné a železničné napojenie vrátane širokého rozchodu pre možnosť priamych prepráv z Ruska a späť. Tento projekt má okrem uvedených skutočností výhodu možného napojenia na pripravovaný terminál intermodálnej prepravy v Košiciach s možnosťou priameho prepojenia železničnou traťou širokého rozchodu.“

Logistic Zemplín v propagačnom prospekte o logistickom parku, ktorý ponúkala potenciálnym investorom, spomínala aj ďalšie parcely na možné rozšírenie. Tieto pozemky s rozlohou zhruba sedem hektárov si od gréckokatolíckej cirkvi dlhodobo prenajíma Oremus Logistic, firma Dučovho syna Tomáša.

Po novom shoppingcentrum

Vo februári 2019 podpísala Logistic Zemplín s miestnou samosprávou „dohodu o financovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Trebišov“.

V nej sa teraz už Volkaiova firma zaviazala zaplatiť náklady spojené s pozemkovými zmenami vo výške 2 600 eur. V kšefte šlo o to, aby sa účel využitia jej 11-hektárového pozemku zmenil z „funkčného využitia plôch priemyselnej stavebnej výroby, zo skladového hospodárstva a z logistických areálov na polyfunkčnú plochu s možnosťou umiestnenia čerpacej stanice, shoppingcentra a príležitostného ubytovania so stravovaním“. Samotné mesto pritom v zmluve negarantovalo, že sa tak naozaj stane.

Ako to dopadlo, je asi každému jasné. Samospráva vyšla firme v ústrety ešte minulý rok vo februári. Ján Volkai tak namiesto pozemkov pre priemyselný park získal mimoriadne lukratívne pozemky s možnosťou, že na nich postaví nové obchodno-nákupné centrum Trebišova. Firma Logistic Zemplín si tieto pozemky po ich kúpe v roku 2009 ocenila do svojho účtovníctva sumou 300-tisíc eur. Ich trhová hodnota po spomínaných pozemkových zmenách je však podstatne vyššia.

O plánoch s nehnuteľnosťami v Trebišove ani o okolnostiach kúpy firmy ešte donedávna sídliacej v paneláku v Michalovciach sa Ján Volkai s nami baviť nechcel.

FOTO, kde vlastní bývalý sudca honosné bývanie v GALÉRII

Pozemky pod Tatrami

S pravodajský portál Aktuality pred tromi týždňami upozornil na to, že Ján Volkai má už štyri roky záložné právo na rozsiahle pozemky v katastri obce Veľký Slavkov pod Vysokými Tatrami. K vydaniu 230-tisíc štvorcových metrov pôdy viedla podozrivá reštitúcia. Pod pozemkami sa nachádza zdroj geotermálnej energie, ktorý môže v budúcnosti vyhnať ich cenu poriadne vysoko. Slovenský pozemkový fond tvrdí, že reštituent dostal až 23 hektárov pozemkov namiesto pôvodne štátom zhabaných piatich hektárov preto, lebo „zabrané pozemky vyhodnotil znalec ako bonitnejšie“. Ján Volkai svoju ťarchu k pozemkom vo Vysokých Tatrách nevysvetlil. Súvis medzi svojím podnikaním a blízkym príbuzenským vzťahom k Imrichovi Volkaiovi poprel.