Tip na článok

Talapka si už dva roky užíva haciendu na cudzom pozemku

Štátne železnice si už dva roky nevedia poradiť s obrovskou haciendou, ktorú podnikateľ bez ich súhlasu postavil na ich pozemku.

Galéria k článku (5 fotografií )
Je záhadou, prečo Cyril Talapka umiestnil svoje sídlo k frekventovanej železničnej trati.
Honosné sídlo: Má len jeden problém. Vďaka tróneniu na cudzom pozemku je de facto čiernou stavbou.
Má len jeden problém. Vďaka tróneniu na cudzom pozemku je de facto čiernou stavbou.

Už druhý rok sa Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokúšajú dostať podnikateľa Cyrila Talapku z ich pozemku. Ten si tam bez ich súhlasu postavil obrovskú haciendu s vežičkami. Takto na hanbu funguje náš štát niekto si postaví bez povolenia na cudzom pozemku stavbu a jeho vlastník je prakticky bezmocný.

Pri trati

Ktovie, prečo si Talapka vybral miesto pre svoju vilu práve pri železničnej trati. Faktom však ostáva, že podnikateľ si od železníc prenajal v roku 2001 približne tritisíc štvorcových metrov vrátane strážneho domčeka, ktorý už stratil svoj význam. Nájom sa automaticky prolongoval, kým sa pred dvoma rokmi neobjavili na verejnosti zábery megalomanského domu aj s veľkým umelým jazerom. Vtedy železnice zistili, že na ich majetku sa nachádza niečo, s čím nikdy nesúhlasili ani nesúhlasia a požiadali nájomcu, aby sa pakoval.

„Nájom pozemku sa pánu Talapkovi skončil k 31. decembru 2010. Nájomca bol zo strany ŽSR vyzvaný, aby k 4. januáru 2011 odovzdal majetok v pôvodnom stave,“ povedala nám hovorkyňa železníc Martina Pavlíková. Pôvodný stav znamená, že Talapka by mal minimálne časť svojej haciendy zbúrať.

Honosné sídlo: Má len jeden problém. Vďaka tróneniu na cudzom pozemku je de facto čiernou stavbou. Foto: Martin Domok

Hoci celý pozemok má približne sedemdesiattisíc štvorcových metrov, dom si postavil práve na prenajatej časti. Podľa našich informácií pritom železnice za určitých podmienok súhlasili, aby na ich pozemku vzniklo umelé jazero, to však podnikateľ vytvoril na inom mieste. Najjednoduchším riešením by zrejme bolo, keby si Talapka sporný pozemok odkúpil nie je to však možné, pretože je súčasťou dopravnej cesty.

Podnikateľ sa zjavne svoju haciendu búrať nechystá a na stretnutie so zástupcami železníc ani neprišiel. Tie preto podali žalobu na súd o vypratanie prenajatého pozemku. A tu sa začalo justičné naťahovanie typické pre Slovensko.

V súdnej mašinérii

Talapka najprv odmietol vpustiť za svoje múry geodetov, aby pozemok premerali. Tvrdil, že vlastní dokumenty, podľa ktorých železnice so stavbou súhlasili. Na predvlaňajšom pojednávaní 7. decembra napokon Okresnému súdu v Pezinku nejaké materiály predložil, súd mu však nariadil, aby do deväťdesiatich dní umožnil geodetom konať si svoju prácu.

„Železnice žiadali uskutočniť merania na pozemku, ktoré dovtedy odporca neumožnil. Strana odporcu určila tri termíny, ŽSR využili hneď prvý a merania fyzicky uskutočnili dňa 15. decembra 2011. Na základe výsledkov zamerania ŽSR doplnili žalobný návrh,“ vysvetlila Pavlíková.

Problémy sa tým však zďaleka neskončili. Súdom ustanovený znalec z oblasti geodézie sa po niekoľkých mesiacoch práce vzdal vypracovania znalec kého posudku. Ako dôvod uviedol zhoršenie zdravotného stavu.

V októbri tohto roku ustanovil súd nového znalca z oblasti geodézie, ktorý má na vypracovanie znaleckého posudku ďalších deväťdesiat dní. Tie sa však nepočítajú od jeho vymenovania, ale od prevzatia materiálov. Až po odovzdaní posudku môže súd pokračovať. „ŽSR zrealizovali v uvedenej veci všetky zákonom dané kroky,“ poznamenala Pavlíková. Ak na súde uspejú, budú od doterajšieho nájomcu žiadať aj náhradu škody.

Talapka nie je odkázaný na svoju haciendu, dom v Senci spĺňa predpoklady dobrého bývania. Foto: Martin Domok

Talapka, ktorý podľa našich informácií býva väčšinu času v dome pri seneckých jazerách, sa tak môže ďalej vysmievať nášmu právnemu systému. Pozemky štátu sa stále nachádzajú za jeho štvormetrovým kamenným múrom. V civilizovanej krajine by už dávno prišli bagre, ktoré by nelegálnu stavbu na cudzom pozemku zlikvidovali a účet za práce by musel zaplatiť čierny stavebník. Ak by odmietol, okamžite by nastúpil exekútor.

VIDEO Plus 7 Dní