Prípad Tomanovej jedenástich detí bije na poplach. Kauza detskej ombudsmanky a jej dcéry Petronely, ktoré prevádzkujú súkromný detský domov a o ktorej sme informovali ako prví v polovici januára, sa stáva ukážkou ignorácie štátnej moci.

Okrem neziskoviek sa totiž o deti umiestnené v jej súkromnom dome takmer nikto z kompetentných nezaujíma, hoci existuje podozrenie z porušenia zákona. Odpoveď Petronely Tomanovej, ktorá sa vyhráža žalobou, je tiež veľavravná.

Vráťme sa na začiatok

Pred pár týždňami sme v PLUS 7 DNÍ písali o „štátnych deťoch“, o ktoré sa stará bývalá smeráčka Viera Tomanová spolu s dcérou Petronelou.

Len pripomeňme, že dcéra exministerky práce a sociálnych vecí Petronela už pol roka vedie súkromný detský domov. V petržalskom dome mala ku koncu roka umiestnených šesť bábätiek do jedného roka a päť detí vo veku od 4 do 8 rokov. Spolu išlo o jedenásť detí.

Zámerne uvádzame minulý čas, keďže medzitým Petronela Tomanová požiadala úrad práce o ďalšie deti, a tak sa ich počet môže neustále meniť.

Pochybenie, ak nie aj porušenie zákona je v tom, že bábätká by mali byť v profesionálnych rodinách a nie v detských domovoch, keďže vyžadujú najväčšiu starostlivosť a potrebujú aj „kontaktnú osobu“, teda náhradnú matku. Štát sa totiž dlhodobo, a to aj zákonom, ktorý to vyslovene prikazuje, usiluje o to, aby každé dieťa dostalo k dispozícii svoju profimatku.

V článku z januára sme jasne poukázali práve na možné porušenie zákona, keďže deti mladšie ako šesť rokov musia byť umiestnené v profesionálnych rodinách, kde sa deťom venuje 24 hodín jedna profesionálna matka a deti vyrastajú ako v bežnej rodine.

„Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny,“ vraví zákon.

A hoci náš článok zaujal odbornú verejnosť a vyjadrilo sa k nemu aj množstvo neziskoviek, dotknutý úrad práce, ktorý súkromné detské domovy zastrešuje, sa o prípad začal zaujímať až na naše naliehanie.

Čítajte viac:

Biznis s deťmi: Ombudsmanka Tomanová sa postarala o kšefty dcére

Bez mamy

Otázka, ktorá odborníkov z neziskoviek trápi najviac, je, prečo deti nie sú v profirodinách. „Ako profesionálna matka som zamestnankyňou detského domova. To znamená, že detský domov mi prisúdi dieťa, o ktoré sa starám u seba doma.

Dôležitá je totiž vzťahová väzba, dieťatku vlastne nahrádzam matku, som s ním neustále, spí vedľa mňa v postieľke a venujem sa mu ako vlastnému dieťaťu - nonstop. Je súčasťou našej rodiny až dovtedy, kým nepôjde do adopcie alebo pestúnskej rodiny,“ vysvetlila nám 46-ročná Iveta, profesionálna matka z Bratislavy.

Na margo kritiky, ktorá zaznela vo videu z úst Tomanovej, že to profimatky robia pre peniaze, dodáva: „Prepáčte, ale to sa nedá robiť pre peniaze. Nielen preto, že je to slabo platené, ale povedzte mi - kto má prácu na 24 hodín denne? Áno, kritizujú nás opatrovateľky detských domovov, ktorým vraj berieme prácu, ale ony sa o deti starali len osem hodín, kým u nás detičky majú skutočný domov.“

Profimatky nahrádzajú biologickú matku. Podľa psychológov je totiž dokázané, že deti v detských domovoch, pri ktorých sa len striedajú opatrovateľky, emočne trpia a rastú z nich citovo chladní ľudia, ktorí sa nevedia začleniť do spoločnosti ani nadväzovať zdravé partnerské vzťahy.

Aj podľa neziskoviek má profesionálna rodina alebo samostatná skupina detského domova určité charakteristické znaky vychádzajúce zo zákona, kde okrem iných patrí kvalifikovanosť personálu.

V tomto prípade však ani profesionálna rodina, ani skupina detského domova, o ktorej Petronela Tomanová hovorí, tieto znaky nevykazuje. „Hodnotím to tak, že ide o obyčajnú svojvôľu a neodborné zaobchádzanie s deťmi, ktoré boli pani Tomanovej zverené do starostlivosti, čo môže mať za následok ujmu na ich zdravom vývine. Každé dieťa hneď od narodenia potrebuje len jednu mamu, a to v prirodzenom rodinnom prostredí.

Vybojovať takúto starostlivosť pre deti odkázané na náhradnú starostlivosť vôbec nebolo jednoduché. Dnes, keď to možné je a odborníci z fachu hodnotia súčasný zákon starostlivosti o tieto deti ako dobrý, pani Tomanová to neuznáva a koná svojvoľne,“ upozornil Viktor Blaho z organizácie Detské centrum Slovensko.

Keď videl video z detského domova Petronely Tomanovej, zostal - podobne ako ďalší odborníci - doslova zhrozený. Ženy sa pri deťoch striedajú po ôsmich hodinách, hoci ide o bábätká, ktoré potrebujú náruč matky a nielen postieľku či opatrovateľku.

Čítajte viac:

Profesionálne rodičovstvo je platený džob. V tejto obci sa ním živia

Hocikto či naozaj dobrovoľníci?

Tomanová sa pre médiá vyjadrila, že im chodia pomáhať dobrovoľníci. „Ak chodia dobrovoľníci do detského domova, to ešte nie je porušenie zákona. Dobrovoľníci môžu vypomáhať pri rôznych činnostiach,“ vysvetlil Blaho.

„Porušenie zákona by to bolo vtedy, ak by dobrovoľník vykonával práce priameho kontaktu s deťmi samostatne bez prítomnosti kvalifikovaného vychovávateľa.

Každá osoba priameho kontaktu s deťmi v detskom domove podlieha akreditačnému konaniu. Detský domov je teda povinný hlásiť tieto osoby akreditačnej komisii.

Ak spomínaný dobrovoľník nie je v zozname akreditovaných osôb priameho kontaktu s deťmi a vodí deti do školy samostatne bez prítomnosti iného kvalifikovaného pracovníka detského domova, môže sa to posudzovať ako porušenie zákona.“

Kto však kontroluje chod Tomanovej detského domova a tiež dobrovoľníkov, ak úrad práce túto svoju povinnosť ešte nevykonal?

Je len riaditeľka

Petronela Tomanová, ktorá sa pre médiá vyjadruje, paradoxne nie je evidovaná ako profesionálny rodič, nie je teda odborne spôsobilá na to, aby sa o tieto deti vôbec starala. Ako sme už písali, Petronela Tomanová je riaditeľka neziskovej organizácie PETO, ktorá od štátu poberá na deti príspevky. Len minulý rok dostala od štátu takmer 70-tisíc eur.

Podľa hovorkyne ministerstva práce Jany Lukáčovej vykonali kontrolu, konkrétne obhliadku objektu ešte pred spustením projektu, a to vlani v marci. Teda ešte v čase, keď deti u Tomanových neboli.

Odvtedy v dome nikto z ministerstva nebol. Je teda namieste otázka, ako je vôbec možné, že štát poskytne peniaze a umiestni deti do neštátneho zariadenia bez toho, aby ďalej priebežne vykonával kontrolu.

Konflikt záujmov

Neziskovky upozorňujú, že so sťažnosťou sa nemôžu obrátiť na detského ombudsmana, lebo tento post od januára patrí práve Viere Tomanovej a išlo by o konflikt záujmov. A hoci sme o tomto prípade informovali aj úrad práce, ktorý detské domovy zastrešuje, odpovedali nám až po niekoľkých urgenciách a mediálnom i verejnom tlaku.

Odpoveď nás prekvapila - u Tomanových vraj práve prebieha kontrola! Bude však rozhodne zaujímavé sledovať, s akým výsledkom, keďže ministerstvo o umiestnení detí vedelo, samo nás informovalo a zrejme nevidelo problém v tom, že v zariadení idú mimo zákona.

Asi nikoho neprekvapí reakcia Petronely Tomanovej, že robila len to, čo jej štátni úradníci povolili. „Do akéhokoľvek zariadenia na Slovensku sa deti umiestňujú na základe rozhodnutia štátnej inštitúcie či súdu, nie na základe chcenia alebo zbožného želania prevádzkovateľa,“ vyhlásila.

O stanovisko sme požiadali aj ombudsmanku, verejného ochrancu práv Janu Dubovcovú. „Ak sú deti umiestnené do detského domova na základe súdneho rozhodnutia, verejný ochranca práv nemá pôsobnosť posudzovať správnosť takéhoto súdneho rozhodnutia.

Obrátilo sa na mňa občianske združenie pracujúce s deťmi, ktoré sa informovalo o pôsobnosti verejného ochrancu práv s tým, že pripravuje podanie verejnému ochrancovi práv. Nazdáva sa, že konkrétne orgány verejnej správy porušili základné práva detí v tomto zariadení. Po jeho doručení, ak bude v pôsobnosti verejného ochrancu práv, ho preskúmam,“ reagovala.

Kto teda pochybil? Štát, ktorý si deti presúva ako horúci zemiak, alebo Petronela Tomanová, ktorá len využila to, že ju nikto nekontroluje?