Tip na článok
Tabuľa s informáciou o prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky a hromada vypílených stromov

Toto Bratislavčanov veru nepoteší. Vyrúbali desiatky stromov v chránenej oblasti!

Ak máte radi prechádzky okolo Čunovského jazera, v prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky, radšej tam ani nechoďte, aby vás netrafil šľak. Namiesto hustých porastov tu nájdete rúbaniská a stopy po kolesách nákladniakov.

Galéria k článku (7 fotografií )
Spúšť pri Čunovskom jazere
Obľúbené miesto Bratislavčanov
Prázdne slová

Výsmech. Naľavo tabuľa Štátnej ochrany prírody SR - Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky, napravo hromada kmeňov vyrúbaných stromov. A medzitým ďalšia ceduľa so štátnym znakom, "Prírodná rezervácia, 4. stupeň ochrany prírody".

Cesta medzi stromami...
Cesta medzi stromami...
Viktor Malý

Príjazdová cesta k jazeru vyzerá ako tankodrom, je na nej nános zeminy, blato. Po pár metroch narazíte na prvý splanírovaný úsek - novovzniknutá cesta, kadiaľ jazdila ťažká technika, a kadiaľ odvážali vypílené stromy. Diera do lesa. Pne. Oškretá kôra stromov, ktoré popri nej nechali. Spúšť. Ale ešte väčšiu uvidíte celkom pri Malom čunovskom jazere, kde sa les zmenil na rúbanisko. Holorub. Plocha veľká ako futbalový štadión, na ktorej už nie je nič. "Je to strašné," tieto slová sme počuli pri jazere cez víkend viackrát.

Holorub veľký ako futbalový štadión
Holorub veľký ako futbalový štadión
Viktor Malý

"To už im naozaj nie je nič sväté? To sa v tomto štáte naozaj smie rúbať všade? Každý si tu smie robiť, čo chce?" Zúrivosť ľudí umocňoval aj fakt, že zdravé stromy ležali na kope vypílené, "sucháre" zostali stáť. "Tie sa predať nedajú," konštatovali okoloidúci.

Výsmech

Z tej tabule, čo dnes stojí oproti hromade vypílených kmeňov stromov, sa dozviete, že túto prírodnú rezerváciu vyhlásili v roku 1988 "na ochranu lesostepných spoločenstiev s výskytom vzácnych teplomilných rastlín a živočíchov a na ochranu lužného lesa. Je súčasťou CHKO Dunajské luhy, podľa NATURA 2000 aj územia európskeho významu Ostrovné lúčky, chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy a medzinárodnej Ramsarskej lokality Dunajské luhy."

Smutný pohľad
Smutný pohľad
Viktor Malý

Takže tu platí zákaz vjazdu s motorovými vozidlami, zákaz pešieho pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka, zákaz voného pohybu psov, zákaz kúpania sa vo veľkom jazere, zákaz jazdiť na koni, zákaz zakladať oheň, zákaz táboriť, zákaz odchytávať a usmrcovať živočíchy, zákaz zbierať rastliny vrátane ich plodov a - zákaz rúbať dreviny! Naozaj - výsmech.

VIDEO Plus 7 Dní