Tip na článok
Kvestor Haščic sa sťažuje na šikanu a ani po vyhratom súde nemôže riadne pracovať. Nemá dokonca ani služobný mail a komunikuje listami!

Na Trenčianskej univerzite sa dejú veci! Zlaté padáky a šikana

Na Trenčianskej univerzite mali vyplatiť bývalej kvestorke odstupné 16 platov a jej nástupca sa sťažuje na šikanovanie.

Povesť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka bola vážne pošramotená už v roku 2009, keď sa prevalil škandál s expresným rozdávaním titulov. Neskôr sa pridali sťažnosti zamestnancov na šikanovanie a bossing zo strany rektora a v podobnom duchu sa dnes sťažuje aj súčasný kvestor Miloš Haščic.

Univerzita sa súdi s viacerými prepustenými zamestnancami a niekdajší dekan Bánoci od nej žiada náhradu nemajetkovej ujmy stotisíc eur. Niektorí bývalí pracovníci sa s univerzitou súdia o dvesto eur, iní zasa získali zarážajúco vysoké odstupné.

Podľa našich informácií to v niektorých prípadoch bolo viac ako desať platov. Spolu mala univerzita vyplatiť na odstupnom v roku 2013 bezmála 120-tisíc eur.

Čierni baróni

„Stojte! Ďalej nesmiete!“ kričí na nás vrátnička už pri vstupe do budovy univerzity. Máme dohodnuté stretnutie s kvestorom Haščicom v jeho kancelárii, aby sme sa presvedčili, v akých podmienkach funguje. Vysvetlíme vrátničke, že sme dohodnutí, zapíšeme sa a chceme ísť ďalej. V tej chvíli sú však pri nás už ďalší dvaja zamestnanci a vysvetľujú, že bez povolenia rektora ďalej ísť nemôžeme.

Pýtame sa, na základe čoho nám chce rektor upierať právo vstúpiť na pôdu verejnej vysokej školy, keď ešte aj prednášky sú podľa zákona verejne prístupné. Je to však zbytočné. Kvestor sa iba usmieva a hovorí, že na naše stretnutie si radšej vypísal dovolenku, aby ho rektor Habánik nemohol potrestať.

Trest mu však aj tak hrozí, pretože Habánik pred naším príchodom všetkým dôrazne pripomenul, že stále platí nariadenie rektora o zákaze komunikovať s médiami.

Neskôr nám rektor a bývalý podpredseda HZDS svoje zákazy zdôvodňuje len krátkymi frázami o poriadku a pravidlách. Inými slovami, „kázeň musí být“, ako hovorí slávna hláška z českého filmu Černí baroni.

Šikana

S kvestorom Haščicom tak sedíme v kaviarni. Patrí medzi zamestnancov, ktorých v roku 2011 bývalý rektor Kneppo okamžite prepustil. V decembri 2013 však definitívne vyhral súdny spor o neplatnosť svojej výpovede a univerzita ho musela vziať späť. Tvrdí, že rektor Habánik mu pripravil nielen o viac ako polovicu nižší plat, ale aj podmienky, pre ktoré sotva môže svoju prácu vykonávať. V kancelárii má iba počítač bez pripojenia na internet, takže nemá ani pracovný e-mail.

Pokúsili sme sa mu zaslať e-mail na adresu zloženú z jeho mena a priezviska, ako to majú všetci ostatní zamestnanci univerzity. Správa sa vrátila ako nedoručená. Haščic teda komunikuje s rektorom len listami.

V niekoľkých sa mu už sťažoval, že všetci zamestnanci vrátane vrátničky internetové pripojenie majú a budova je dokonca pokrytá aj wi-fi signálom. Iba jeho počítač je zamknutý, aby sa do siete nemohol pripojiť. Odpovede sa nedočkal. Ani my.

Rektor Habánik nám oficiálne odpísal len to, že kvestor „má vytvorené štandardné pracovné podmienky zodpovedajúce jeho pracovnej pozícii a určenému rozsahu práce“.

Keď sme Habánika požiadali, či sa môžeme ísť všetci osobne presvedčiť do kvestorovej kancelárie, bol zásadne proti. Neumožnil nám ani to, aby sme spolu s kvestorom mohli otestovať, kam sa až so svojou zamestnaneckou kartou v budove rektorátu dostane.

Haščic sa sťažuje, že má prístup len na vrátnicu a odtiaľ tiež vybavuje pracovnú korešpondenciu určenú do podateľne alebo priamo rektorovi. Ten mu totiž písomne schvaľuje prístup ku všetkým ekonomickým údajom súvisiacim s činnosťou univerzity, čo je podľa zákona podstata kvestorovej práce.

Haščic tvrdí, že rektor ho sabotuje aj v tomto smere, keďže na jeho žiadosti o prístup k údajom vôbec nereaguje. Habánik opäť len veľmi stručne oponuje, že Haščic „má štandardný prístup do všetkých priestorov univerzity vrátane budovy rektorátu podľa pravidiel organizácie, ktorými sa riadia všetci“.

Presvedčiť sa o tom nám však nedovolí. Haščic nemá podľa vlastných slov v kancelárii ani len klapkový telefón na komunikáciu v rámci budovy a jeho meno nenájdeme ani v internom zozname zamestnancov školy.

Aj keď kvestor je podľa zákona „vedúci zamestnanec verejnej vysokej školy“, na internetovej stránke Trenčianskej univerzity je pri tejto funkcii uvedený len telefónny kontakt asistentky rektora. Samostatnou kapitolou ich vzájomného sporu je nariadená dovolenka v dĺžke 80 dní, na ktorú musel kvestor nedobrovoľne nastúpiť po vyhratom súdnom spore a návrate do práce.

Rektor Habánik totiž dospel k záveru, že rozhodnutím súdu o neplatnosti Haščicovej výpovede mu zároveň vznikol nárok dočerpať si dovolenku za celé tri roky, počas ktorých nemohol pracovať. Hačšic vraj sám o dovolenku požiadal a rozmyslel si to až o dva dni. Kvestor nám však predložil dokumenty, podľa ktorých sa od začiatku proti takémuto postupu rektora bránil.

Celú vec postúpil na inšpektorát práce, ktorý mu dal za pravdu. Napriek úradnému stanovisku rektor neustúpil a Haščic musel zostať skoro štyri mesiace doma. S univerzitou sa stále súdi o náhradu mzdy za predmetné tri roky.

V tomto prípade už rektor nedospel k názoru, že by mu ju mal automaticky vyplatiť. „Vaše účelovo kladené otázky vo mne vyvolávajú dojem istej diskriminácie zamestnanca, od čoho sa zásadne dištancujem,“ hovorí rektor Habánik.

Kráľovské odstupné

Do redakcie sme dostali list, podľa ktorého na Trenčianskej univerzite na odborárskej schôdzi v novembri minulého roku odznela informácia, že bývalá kvestorka odišla zo školy s odstupným 16 platov a ďalší docent získal desať platov. Rektor Habánik sa vyhol odpovedi na otázku, na základe čoho boli vyplatené také zlaté padáky.

Odpísal len to, že v roku 2013 ukončili pracovný pomer s 36 zamestnancami a vždy postupovali striktne v súlade so Zákonníkom práce a s kolektívnou zmluvou.

„Kto by tvrdil niečo iné, účelovo a úmyselne klame a zaslúžil by si dvadsaťpäť na zadok,“ pridáva rektor aj vyhrážku fyzickým trestom. Počas osobného rozhovoru informáciu o kráľovskom odstupnom nepoprel ani 120-tisíc eur, ktoré mala univerzita súhrnne na tieto účely v roku 2013 vyplatiť.

Stále opakoval, že všetko bolo v súlade so zákonom. Podrobnosti nám neposkytol ani na základe žiadosti podľa infozákona. Ten pritom jasne hovorí, že platové pomery vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme musia byť na požiadanie sprístupnené.

Funkcia kvestora je v zákone o vysokých školách definovaná ako vedúci zamestnanec verejnej vysokej školy. Na naše otázky nereagovala ani bývalá kvestorka, ktorá už pracuje na inej univerzite.

Nekonečné spory

Trenčianska univerzita vedie momentálne jedenásť súdnych sporov a od roku 2010 už vyplatila za právne služby takmer 50-tisíc eur. Rektor Habánik tvrdí, že ide o dedičstvo po predchádzajúcom vedení a nie všetky sa týkajú prepustených zamestnancov. Takmer všetky zastupuje advokátska kancelária JUDr. Martina Bartka a JUDr. Silvie Bartkovej.

Podľa zverejnených faktúr od roku 2011 už škole vyfakturovala približne tridsaťtisíc eur. Rektor nespresnil, akým spôsobom kanceláriu vyberali a či vôbec robili verejnú súťaž. Napísal iba to, že postupujú v súlade s platnou legislatívou. Náklady na súdne spory už riešila aj správna rada univerzity.

V auguste 2013 sa v jej uznesení uvádza, že opakovane odporúča, pokiaľ je to možné, ukončenie sporov zákonným spôsobom aj s využitím mediátora. Rektor sa bráni, že sa o to snažil už v piatich prípadoch, ale nie je ochota na druhej strane. Jeden z týchto sporov stále vedie aj kvestor Haščic a tvrdí, že problém je v tom, že rektorove podmienky sú neakceptovateľné.

Niektoré prípady pôsobia až malicherne. Napríklad s Bohuslavom Bilčíkom sa univerzita súdi o necelých dvesto eur, pričom právnikovi platí za jeden úkon tridsať eur, plus cestovné a náhradu za stratu času.

Právne služby pre univerzitu by už mal riešiť aj Úrad pre verejné obstarávanie. Z tlačového odboru ministerstva školstva nám potvrdili, že tento týždeň začnú v Trenčíne vlastnú kontrolu a ak to nebude stačiť, pridajú sa aj poslanci Národnej rady.

„Súčasný rektor Habánik sa správa viac ako feudál a nie ako zodpovedný manažér,“ hovorí poslanec Martin Poliačik z SaS. „Preto som na školskom výbore Národnej rady inicioval poslanecký prieskum na Trenčianskej univerzite.

Schválili sme uznesenie, podľa ktorého si teraz vyžiadame správu o výsledku kontrol na univerzite, ktoré na jej pôde momentálne robia úradníci z ministerstva školstva a Úradu pre verejné obstarávanie. Ak nebudeme spokojní, tak sa do Trenčína vyberieme aj my poslanci,“ uzatvára Poliačik. Dodáva, že univerzity si podobne ako súdy občas mýlia svoju nezávislosť so svojvôľou, čo je veľké nedorozumenie.

VIDEO Plus 7 Dní