Tip na článok
Bez komentára: Rektor Habánik nevysvetlil, prečo podpísal zmluvu na externé služby s firmou svojej zamestnankyne.

Trenčianskej univerzite ide karta: Ďalší škandál na obzore

Zamestnankyňa Trenčianskej univerzity zrejme vykonáva tú istú prácu interne aj ako externý dodávateľ. Rektor opäť mlčí.

Vydávanie expresných titulov v minulosti, šikanovanie kvestora a nanútená dovolenka v rozpore so zákonom, súdne spory či porušovanie finančnej disciplíny. To všetko sú pochybenia, ktoré sa kopia na Trenčianskej univerzite.

Aktuálne sa na škole skončil aj vládny audit Správy finančnej kontroly, ktorý potvrdil „nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“ v súvislosti s nariadenou platenou dovolenkou kvestora Miloša Haščica v dĺžke 80 dní.

Najnovšie vyšlo na povrch, že v škole pracuje ako odborná pracovníčka pre verejné obstarávanie Zuzana Horníková. No zároveň služby verejného obstarávania univerzite fakturuje aj firma I&Z Tender, kde je konateľkou tá istá Zuzana Horníková.

Čítajte viac:

Na Trenčianskej univerzite sa dejú veci! Zlaté padáky a šikana

Ticho

Na otázky, ako je možné, že rovnaká osoba podľa dokumentov zabezpečuje verejné obstarávanie pre školu interne ako zamestnanec a zároveň externe ako dodávateľ, sme nedostali žiadnu odpoveď. Nereagoval rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ani dotknutá pracovníčka a dodávateľka v jednej osobe Zuzana Horníková.

Vládny audit potvrdil, že rektor Habánik porušil zákon, keď nariadil kvestorovi Milošovi Haščicovi platenú dovolenku 80 dní. Foto: Martin Domok

V škole je vedená ako pracovníčka zodpovedná za verejné obstarávanie priamo na rektoráte. V registri zmlúv zároveň figuruje kontrakt spoločnosti I&Z Tender na poskytnutie služieb verejného obstarávania v súvislosti s projektom zvyšovania kvality a kapacity ľudských zdrojov z eurofondov. Zmluva je na 3 160 eur za 200 hodín konzultácií.

Podpísala ju osobne Zuzana Horníková ako konateľka. Na otázku, prečo túto prácu nemohla pre školu vykonať ako riadne platený zamestnanec a škola by tak ušetrila, sme sa odpovede nedočkali.

Čítajte viac:

Tajnostkárska Trenčianska univerzita: Zatĺka informácie aj pred štátom

Kompetentných na Trenčianskej univerzite sme sa tiež márne pýtali, kto a ako vlastne vybral práve firmu I&Z Tender. Keďže Zuzana Horníková má vo svojej zamestnaneckej kompetencii práve verejné obstarávania, nedá sa vylúčiť, že odporučila alebo rovno vybrala svoju vlastnú firmu.

Podľa zákona je pritom zamestnanec vo verejnom záujme povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo znamenať konflikt záujmov, čo by výber vlastnej firmy rozhodne bol.

Rovnako nesmie ani sprostredkovávať pre seba alebo inú osobu obchodný styk so štátom alebo s právnickou osobou zriadenou štátom, teda ani pre Trenčiansku univerzitu.

VIDEO Plus 7 Dní