Tip na článok
Ministerská inšpekcia: Rektor Habánik, vľavo, presviedča ministra školstva Draxlera, že vyplatenie odstupného 50-tisíc eur bolo v poriadku.

Trenčiansku univerzitu si prekleplo ministerstvo. Draxler: Bizarné!

Trenčianska univerzita vyplatila bývalej kvestorke odstupné takmer 50-tisíc eur. Podľa rektora je to v poriadku.

Galéria k článku (3 fotografie )
Čas beží: Trenčianska univerzita musí do 3. septembra prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, ktoré zistila ministerská kontrola.
Neodišla naprázdno: Bývalá kvestorka Ľubica Harakaľová dostala od univerzity štedré odstupné vo výške 24 funkčných platov, teda takmer 50-tisíc eur.
Vo vyhnanstve: Minister školstva Draxler osobne navštívil kanceláriu kvestora Haščica, vpravo, a označil jeho pracovné podmienky za bizarné.

Ministerstvo školstva ukončilo kontrolu hospodárenia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a potvrdilo, že v roku 2013 rektor Jozef Habánik nezákonne vyplatil bývalej kvestorke a svojej bývalej spolustraníčke Ľubici Harakaľovej rekordné odstupné 24 platov, teda 49 200 eur.

Na tento zlatý padák upozornil ako prvý týždenník PLUS 7 DNÍ už v januári tohto roku. Rektor Jozef Habánik vtedy tvrdil, že všetko bolo v súlade so zákonom a trvá na tom aj dnes po skončení kontroly. Bráni sa, že peniaze musel vyplatiť, aby vyriešil situáciu, keď na jednej stoličke mali sedieť dvaja kvestori.

Podľa našich zistení však rektor zavádza. Zlaté odstupné totiž vyplatil bývalej spolustraníčke z HZDS v čase, keď bola funkciou kvestora iba poverená.

Ľubica Harakaľová bola poslankyňou trenčianskeho VÚC za HZDS od roku 2002 a rektor Habánik zastával rovnaký post za tú istú stranu od roku 2005. Zároveň bol podpredseda HZDS od roku 2008. Univerzite teraz hrozí pokuta 40-tisíc eur.

Čítajte viac:

Na Trenčianskej univerzite sa dejú veci! Zlaté padáky a šikana

Výprask pre ministra?

Na vyplatenie zlatého padáka bývalej kvestorke sme sa rektora Habánika pýtali už v januári 2015. Vtedy odpovedal, že to bolo „striktne v súlade so Zákonníkom práce a s kolektívnou zmluvou“, pričom dodal, že „kto by tvrdil niečo iné, účelovo a úmyselne klame a zaslúžil by si dvadsaťpäť na zadok“.

Ten výprask by teda dnes mal dostať minister školstva, ktorého rezort aktuálne potvrdil, že univerzita pochybila: „Vyplatenie odstupného bývalej kvestorke nebolo v súlade so zákonom, bolo pomerne vysoké a toho sa týka aj vysoká pokuta, ktorú môže univerzita dostať,“ povedal minister školstva Juraj Draxler.

Vyplatenie zlatého padáka takmer 50-tisíc eur bolo podľa ministerských kontrolórov „nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“. Rektor Habánik však takéto závery odmieta.

„Trváme na tom, že skončenie pracovného pomeru s vyplatením odstupného bývalej kvestorke bolo v súlade so zákonom a v tom nám dáva za pravdu stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.“

Hovorca ministerstva práce Michal Stuška však tvrdí niečo iné: „Naše nezáväzné stanovisko k takémuto odstupnému bolo negatívne,“ a dodáva, že ich rezort nie je ani oprávnený vyjadrovať sa k porušeniu zákona.

Čítajte viac:

Tajnostkárska Trenčianka univerzita: Zatĺka informácie i pred štátom

Rektor zavádza

Aj ďalšia Habánikova obrana v súvislosti s vyplateným odstupným je podobne rozporuplná. Namieta, že musel riešiť situáciu, keď na jeden post kvestora mali zrazu nárok dvaja ľudia. Harakaľová sa totiž stala kvestorkou v roku 2011 po tom, ako univerzita prepustila z tohto postu Miloša Haščica.

Ten sa začal s vedením školy súdiť a v decembri 2013 súdny spor vyhral. Univerzita ho teda musela vziať späť na to isté miesto, ktoré podľa vysvetlenia rektora Habánika bolo v tom čase obsadené Harakaľovou.

My však máme k dispozícii oficiálnu listinu ešte z januára 2013, kde sa Harakaľová podpísala len ako „poverená výkonom funkcie kvestorky“.

To znamená, že v tom čase už nebola plnohodnotne vo funkcii, a preto tvrdenie, že decembrovým návratom Haščica hrozilo, že na jednom poste sa stretnú dvaja právoplatní kvestori, je nelogické.

Dokazuje to aj fakt, že hneď začiatkom januára 2013 vyhlásil rektor výberové konanie na obsadenie funkcie kvestora, ktoré teda logicky muselo byť voľné. Habánik to nevysvetlil.

Neodpovedal ani na otázku, prečo vlastne hľadal nového kvestora, ak táto funkcia bola obsadená Harakaľovou, a ešte k tomu vedel, že univerzita má stále živý spor s Haščicom, ktorý môže vyhrať a vrátiť sa na svoj post. Podľa rektora je zodpovedný súd, ktorý zakázal takéto výberové konanie až vo februári 2013, a preto sa nakoniec zrušilo. Prečo ho však vôbec vyhlásil, sme sa nedozvedeli.

„V decembri 2012 sme sa dohodli s kvestorkou, že si vyberiem kvestora a ona miesto uvoľní,“ odpísal Habánik. V písomnej komunikácii nepoprel, že Harakaľová bola iba poverenou kvestorkou. Taký funkcionár nemá nárok na odstupné, ibaže by ho dostal za inú funkciu, ktorú ešte zastával.

Čítajte viac:

Trenčianskej univerzite ide karta: ďalší škandál na obzore

Bizarné podmienky

Vzťah medzi rektorom Habánikom a kvestorom Haščicom je veľmi zlý už na osobnej úrovni a rektor sa snaží kvestora dlhodobo zbaviť. Robí to spôsobmi, ktoré sa dajú označiť za šikanovanie na pracovisku, čo si všimol aj minister školstva Draxler.

„Je to bizarná situácia, keď kvestor je v malej kancelárii v podstate odrezaný od sveta - nemá ani telefón, ani internet a plnohodnotne nevykonáva funkciu. Ja som ochotný sprostredkovať ďalší dialóg tak, aby sa obe strany vedeli dohodnúť,“ vyhlásil minister po osobnej návšteve kvestora v jeho kancelárii.

Jeho snaha o nápravu však zrejme bude márna, pretože Habánik sa na tomto stave nechystá nič zmeniť. Podľa neho sú Haščicove pracovné podmienky nadštandardné.

„Ja považujem za bizarné to, že máme vo funkcii kvestora človeka, ktorý bol zodpovedný za hospodársky a administratívny chod univerzity v rokoch 2008 až 2011 a práve v tomto období došlo k vážnym účtovným pochybeniam aj k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami,“ reaguje Habánik.

Kvestor to odmieta ako nezmysly, ktorými sa rektor len naďalej snaží očierňovať ho. „Namiesto prijatia zodpovednosti len obviňuje iných. Ja ani neviem, na čo mám reagovať, keďže žiadne konkrétne moje pochybenie mi nikdy nepredložil,“ uzatvára Haščic.

Vojna sa však zrejme čoskoro skončí. Rektor očakáva, že keď kvestor vyhrá aj ďalší súdny spor o „zlaté odškodné“ vo výške 72-tisíc eur, tak dodrží svoje staré slovo a zo školy odíde.

V skutočnosti nejde o odškodné, ale o náhradu mzdy za bezmála trojročné obdobie, keď bol Haščic protiprávne prepustený. Prvostupňové konanie na Okresnom súde v Trenčíne už aj skutočne vyhral a univerzita by mu mala peniaze vyplatiť.

Podľa medializovaných informácií však škola zvažuje odvolanie, čo by celý proces opäť predĺžilo. Okrem toho ešte univerzite hrozí pokuta do 40-tisíc eur za nezákonný zlatý padák Harakaľovej, o ktorej má rozhodnúť Správa finančnej kontroly vo Zvolene.

VIDEO Plus 7 Dní