Žiadne obhajovanie gejov a lesieb a nebodaj názory modernejšie ako stredoveké. Odvolací cirkevný súd dnes potvrdil, že odbojný teológ Ondrej Prostredník má zákaz učiť teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Pojednávanie bolo neverejné.

Bez odôvodnenia

Na rozdiel od štátnych súdov, ktoré sú povinné rozsudky odôvodniť, predsedníčka senátu Generálneho súde ECAV rozhodnutie súdu neodôvodnila na mieste, ale odkázala Prostredníka a jeho právneho zástupcu na písomné vyhotovenie rozsudku. „Generálny súd vlastne potvrdil rozhodnutie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyzanania na Slovensku, ktorým mi v septembri 2017 zakázali vyučovať teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte,“ napísal Prostredník na facebooku. „Pre mňa to znamená, že sa v najbližšej dobe nebudem môcť uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa v odbore evanjelická teológia, v ktorom som habilitovaný. Zmena môže nastať v októbri, keď sa Zbor biskupov po voľbách bude mať dvoch nových členov, generálneho biskupa a biskupa západného dištriktu,“ vidí nádej napriek rozhodnutiu Prostredník.

To neurobil ani pápež Lutherovi

Generálny súd podľa neho svojím rozhodnutím mení charakter evanjelickej cirkvi a Zboru biskupov priznáva výlučnú, konečnú a nespochybniteľnú právomoc rozhodovať v otázkach učenia cirkvi. „Ak Lutherovi aspoň umožnili obhajovať svoje názory vo verejných dišputách, slovenskí luteráni mi neumožnili ani to, čo Lutherovi umožnil v 16. storočí pápež,“ dodáva sklamane Prostredník. Myslí si, že sa týmto rozhodnutím slovenská evajnelická cirkev dostala do vážneho rozporu so svojou vlastnou tradíciou a princípmi. „Bol by som rád, keby sa táto zmena charakteru evanjelickej cirkvi na Slovensku stala témou prebiehajúcich volieb dištriktuálneho biskupa, generálneho biskupa a generálneho dozorcu,“ dodáva a vyzýva svojich podporovateľov, aby sa pýtali kandidátov, či si myslia, že „v evanjelickej cirkvi má byť možné umlčať učiteľa teológie bez práva na náležitú a verejnú obhajobu v konaní, ktoré nesie všetky známky inkvizičného súdu.“

Vystúpil na obranu slabších

Známy teológ si vyslúžil nevôľu vedenia cirkvi najmä svojimi názormi. Verejne hovorí o právacg žien a rodovej rovnosti, zastáva sa utečencov či Rómov a vystúpil na bratislavskom pochode za práva neheterosexuálnych ľudí Dúhový pride. Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Najskôr mu zakázali učiť a nedávno mu nepredĺžili zmluvu na fakulte, čím de facto stráca prácu. Fakulta totiž podľa dekana nemohla vytvoriť nové miesto výskumného pracovníka, kde by nemusel mať Prostredník povolenie učiť teológiu.