Nič sa nestalo. Tak možno v skratke zhrnúť postoj ministerstva spravodlivosti k prípadu, keď väzni pre súkromnú firmu prelepovali čas exspirácie na výživových doplnkoch. Robili tak v ústave v Sabinove, na pôde, kde sa pyká za porušovanie zákona.

Ministerstvo spravodlivosti, ktoré zastrešuje aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, už nevidí žiaden dôvod vyjadrovať sa k prípadu. Vraj nemá záujem šikanovať ľudí, ktorí si riadne plnia svoje povinnosti. Teda ľudí, ktorí dopustili, aby väzni protizákonne natiahli lehotu spotreby výživových doplnkov.

Čudné praktiky

Na sporné praktiky sme upozornili koncom minulého roka. Podľa našich zistení prelepovali sabinovskí väzni vlani 23. a 24. septembra v rámci oficiálneho pracovného zaradenia etikety na výživových doplnkoch.

Slovenské menili za chorvátske, pričom podľa pôvodných informácií mali výrobky dátum spotreby do 18. septembra 2013, no po prebalení to už bolo do 18. septembra 2015. Konkrétne išlo o prírodný rybí olej omega-3 + vitamín E.

Uvedené práce vykonávali väzni pre súkromnú firmu MP Partners z Prešova, s ktorou Tibor Soták, riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Prešove - podeň spadá aj väznica v Sabinove, podpísal zmluvu v júli minulého roka. Keď sme sa začali o tému zaujímať, vedenie väznice sa chválilo, ako promptne reagovalo na vzniknutú situáciu.

Vraj okamžite, ako nekalé praktiky hraničiace s porušovaním zákona odhalili, zastavili vykonávanie činnosti a o všetkom upovedomili príslušné orgány. Ukázalo sa však, že riaditeľ väznice zaslal podnet na Úrad verejného zdravotníctva až 7. októbra 2013, teda dva týždne po zistení závažných skutočností.

A namiesto toho, aby prebalené výrobky ako dôkazný materiál zaistil, nechal ich 25. septembra 2013 vyviezť z priestorov ústavu. Nie však na najbližšie policajné oddelenie či regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výživové doplnky si zo sabinovskej väznice odviezla súkromná firma MP Partners.

Neskoro

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove sa do areálu súkromnej spoločnosti vybrali 18. októbra a prebalené výživové doplnky tam už nenašli. Kontrolórom počas kontroly spoločnosť MP Partners predložila doklad z 11. októbra 2013, potvrdený pečiatkou Colného úradu Prešov, že predmetné výživové doplnky vrátili odosielateľovi do Číny.

„Podľa informácií, ktorými úrad disponuje, vrátili výživové doplnky firme, od ktorej ich doviezli z Honkongu,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická. Potvrdila tiež, že pracovníci úradu sa vybrali kontrolovať aj sabinovskú väznicu. V tejto súvislosti však možno pokojne konštatovať, že zbytočne.

Napriek tomu, že o nezákonnom prebaľovaní výživových doplnkov vedeli od 10. októbra, o sprístupnenie priestorov väznice požiadali až 18. novembra. Keď sa napokon 11. decembra vybrali do väznice, zistili ohromujúcu skutočnosť. „Pri tejto kontrole sa činnosť prebaľovania výživových doplnkov nevykonávala a žiadne výživové doplnky ani etikety sa vo väznici nenachádzali. V čase tejto kontroly neboli zistené porušenia zákona,“ dodala Skalická.

Ako sa kontrolóri vyrovnali s tým, že sabinovskí väzni nemali vôbec s prebaľovaním výrobkov začínať, keďže súkromná firma ani vedenie nápravného ústavu nepožiadali úrad verejného zdravotníctva o vydanie potrebného povolenia, nevedno. Nezodpovedaná zostáva i otázka, ako je možné, že celá udalosť sa podľa všetkého zaobíde bez trestu.

Štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika Iveta Trusková nám pritom jasne vysvetlila, že výživové doplnky sa prebaľovať nesmú. „Ak pri nich prešiel dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, platia na ne rovnaké pravidlá ako na potraviny a podľa zákona o potravinách je to zakázané,“ zdôraznila.

Čítajte viac:

Väzni v Sabinove prebaľovali tovar po záruke pre súkromnú firmu

Nebudú nikoho šikanovať

Fakt, že za bránami prísne režimového pracoviska zjavne došlo k páchaniu nezákonnej činnosti, však na Slovensku zrejme nikoho netrápi. Počínanie súkromnej firmy nikto nepreveruje a v poriadku bol podľa všetkého aj postup riaditeľa väznice Sotáka. Vychádzame z odpovede rezortu spravodlivosti, ktorý nám zaslal nasledujúce stanovisko.

„Ministerstvo spravodlivosti ani Zbor väzenskej a justičnej stráže nemá záujem mediálne ani nijako inak šikanovať ľudí, ktorí si v súlade so zákonom riadne plnia svoje povinnosti - vďaka čomu sa v konkrétnom prípade pričinili o odhalenie protizákonného konania. K uvedenej téme sme vám maximálne ústretovo a promptne odpovedali a poskytli vám aj kópie potrebných dokumentov. Preto nevidíme žiaden dôvod poskytovať vám k tejto veci ďalšie vyjadrenia.“

Podčiarknuté a zhrnuté, ministerstvo spravodlivosti ani generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže nepovažovalo za potrebné udalosťou sa zaoberať. Do sabinovskej väznice podľa našich informácií nevyslali žiadnu kontrolu. Keby to tak bolo, možno by sa prišlo na to, že vedenie väznice si zrejme neplnilo povinnosti. Nie je totiž vylúčené, že porušilo rozkaz generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, platný od októbra 2012.

Týka sa zaraďovania obvinených a odsúdených do práce. Paragraf päť uvedeného dokumentu jasne hovorí: „Pred zriadením pracoviska vykoná jeho obhliadku komisia určená riaditeľom ústavu...“ Ak by sa tak stalo, komisia by sa ešte pred začiatkom prác musela zaoberať prinajmenšom jednou otázkou. A to, či na danú činnosť existuje potrebné povolenie.

Ako sme sa dozvedeli, odsúdených bol osobne preškoliť zamestnanec súkromnej firmy. Na zaškoľovaní sa zúčastnili aj zodpovední pracovníci väznice. Napriek tomu vedenie väznice tvrdí, že až po spustení prác zistilo, čo v skutočnosti väzni robia.

Svojský minister

Šéf ministerstva spravodlivosti Tomáš Borec tvrdí, že riaditeľ väznice postupoval správne a že konať vo veci mohla po prečítaní nášho článku z decembra aj polícia. „Polícia má povinnosť konať ex offo. Aj keď si prečíta váš článok.“

Keď sme sa ho opýtali, prečo sa na políciu neobrátil riaditeľ Soták, povedal: „Môže, ale nie je viazaný zákonom, lebo v Trestnom zákone je presne povedané, ktoré trestné činy je oznamovateľ povinný oznámiť a ich neoznámenie je trestné. Pohybujeme sa medzi právom, pocitmi, morálkou a etikou."

"Bez toho, aby som nehovoril s ním, aby som ho nekonfrontoval s majiteľom firmy, aby som si nepozrel dopodrobna každú zmluvu a presne nezostavil do chronológie všetky doklady, vám neviem zodpovedne povedať, či tam niekto mal možno nejaký úmysel. Ale viem, že nebol porušený zákon, a za tým si stojím.“

Borec nezabudol dodať, že z ľudského hľadiska nám úplne rozumie. Veď predsa potrebujeme o niečom písať. Aby sme však kompetentným nekrivdili úplne, na záver sa žiada spomenúť, že ľady sa predsa len rozhýbali.

Minimálne riaditeľ Soták podal trestné oznámenie. Za článok, ktorým sme v decembri na celý problém upozornili. Pred orgánmi činnými v trestnom konaní sa budeme zodpovedať za ohováranie.