Mileniáni alebo generácia Y, čiže mladí vo veku 18 až 37 rokov svojím správaním výrazne ovplyvňujú maloobchodný ale aj realitný trh, napriek tomu mzdy slovenských mileniánov rastú spolu s pribúdajúcim vekom pomalšie ako v susedných krajinách, vyplýva to z analýzy medzinárodného platového portálu Paylab.

Analýza slovenských mileniánov narábala s údajmi z platového portálu Platy.sk. Ľudí z generácie Y rozdelila do dvoch skupín: mladších mileniánov narodených v rokoch 1991 až 2000 a starších mileniánov narodených v období 1980 až 1990.

Mladší majú viac na míňanie

Priemerný zárobok starších mileniánov je o 26 percent vyšší, ako u detí narodených v 90-tych rokoch. Deti 80-tych rokoch majú tak na účte viac o 175 eur. Čistý príjem staršej generácie Y predstavuje 849 eur, napriek tomu majú na míňanie menej peňazí ako ich mladší kolegovia.

„Deti 80-tych rokov“ majú mesačne v čistom o 175 eur viac.
„Deti 80-tych rokov“ majú mesačne v čistom o 175 eur viac.
Zdroj: Platy.sk

„Zaujímavosťou je, že kúpyschopnosť skupiny ľudí od 18 do 26 rokov, na ktorú cieli kampaň mnoho marketérov, je v priemere 674 eur v čistom. Ukazuje sa však, že pomerne veľké množstvo z týchto ľudí ešte neplatí niektoré z bežných výdavkov na život,“ vysvetľuje PR manažérka Profesia.sk Nikola Richterová. Podľa Eurostatu je totiž priemerný vek odsťahovania sa od rodičov na Slovensku 31 rokov. U mužov je to dokonca 32,2 roka. Ich reálna kúpyschopnosť môže byť preto vďaka tejto situácii často vyššia ako tá u starších mileniánov.

Z aktuálnej júlovej štatistiky ústredia práce vyplýva, že slovenské úrady práce evidujú 1055 mladistvých uchádzačov o zamestnanie a 12 676 absolventov, z toho 8297 s ukončeným vysokoškolských vzdelaním a 4379 so strednou školou.

Citeľný rozdiel

Ukazuje sa, že v ostatných krajinách V4 je platový progres medzi dvomi skupinami mileniánov vyšší, a to citeľne. Kým v susednej Českej republike predstavuje tento progres 27 percent, v Poľsku a Maďarsku je to zhodne až 36 percent.

Platový vývoj je u zahraničných mileniánov vyšší.
Platový vývoj je u zahraničných mileniánov vyšší.
Zdroj: Platy.sk

„KeďPaylab analyzoval všetky zárobky milleniánov narodených v strednej a východnej Európe a pozrel sa v každej krajine na reálne platy vo všetkých regiónoch, vrátane hlavného mesta, zistil, že mladí ľudia nemajú na míňanie v priemere viac ako 1000 eur v čistom,“ uviedla Richterová. Táto skutočnosť však neplatí iba na krajiny V4, ale aj na Estónsko, Litvu, Lotyšsko, či Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Čiernu horu a Bosnu a Hercegovinu.

Čím vyšší zárobok, tým vyššie navýšenie

Analýza ukázala, že v krajinách V4 platí, že čím viac je požiadaviek na kvalifikáciu na danú pozíciu, tým je u mileniánov vyšší platový progres. Kým mzdový rozdiel medzi deťmi 80. a 90. rokov predstavuje pri nekvalifikovaných robotníkoch iba jedno percento, pri nižšom a strednom manažmente je to až 40 percent.

Pri lepšie platených pozíciách je platový progres omnoho vyšší.
Pri lepšie platených pozíciách je platový progres omnoho vyšší.
Zdroj: Platy.sk

Najvyšší platový nárast v nižšom a strednom manažmente majú aj mladí v pobaltských a balkánskych krajinách. Na rozdiel od krajín V4 je však na Balkáne a v pobaltských krajinách tento progres nižší. Zaujímavosťou tiež je, že kým najnižší platový progres na Balkáne je taktiež pri nekvalifikovaných úradníkoch, v pobaltských krajinách je to naopak pri úradníkoch.