Tip na článok

Učia sa naše deti o rasistoch? Štúrovec Vajanský nazýval Židov tchormi

Syn Štúrovho spolupracovníka bol antisemita a grobian, jeho tienistú stránku obchádzajú matičiari mlčaním.

Galéria k článku (6 fotografií )

V auguste uplynie sto rokov od smrti známeho novinára a spisovateľa Svetozára Hurbana-Vajanského. Syn Štúrovho priateľa a spolupútnika Jozefa Miloslava Hurbana pochádzal z rodiny, ktorá sa dlhodobo angažovala v národnom hnutí, deti sa o ňom učia v škole.

Matica slovenská vyhlásila tento rok za Rok Svetozára Hurbana-Vajanského. Chystá rad podujatí, spomienkovú slávnosť, odhaľovanie busty, akcie pre študentov aj súťaž o esej na tému Vajanského odkaz dnešku.

Akosi však pozabudla na nepríjemné stránky Vajanského osobnosti. Patrili medzi ne grobianske výstupy, útoky proti emancipácii žien aj radikálny antisemitizmus.

Židia, pozor!

„Kto myslí Židov napraviť, modifikovať, ten nech nechá otázku židovskú na pokoji... Už za starodávna ukazovali Židia zárodky tých vlastností, ktorými dnes dusia človečenstvo... Náramné rozmnoženie židovstva stalo sa sociálnym a hospodárskym nebezpečenstvom... Otázka židovská na Slovensku je taká vážna, že je už čas, aby sa o nej vážne premýšľalo. Stav počína byť neznesiteľným. Ľud židovstvom šliapaný počína zdvíhať zločinnú pravicu proti úžerníckej rase židovskej... Našou povinnosťou je zastať sa ľudu, aby sme sa nestali spoluvinníkmi židovskej ohavnosti, páchanej za bieleho dňa! Slová naše sú priame a bezohľadné, avšak svätá nenarušená pravda nedá sa predniesť s chabými klauzulami ohľadov. Ako fanatickí milovníci svojho drahého slovenského ľudu, ako synovia tejto prastarej vlasti našej privolávame úžerníckym nestvorám - Židia, pozor na zadné kolesá!“

Nie, takto sa nerozohnil nejaký nacistický fanatik, ale slovenský intelektuál, syn Štúrovho spolupracovníka Jozefa Miloslava Hurbana Svetozár Hurban-Vajanský.

Významný činiteľ, autor množstva básní a románov, dlhoročný redaktor Slovenských pohľadov a šéfredaktor Národných novín. Vajanského rasistický výlev vyšiel v roku 1881 v novinovom úvodníku s názvom Židovská otázka na Slovensku.

Prorocký hlas

„Židia, pozor na zadné kolesá! Prorocký hlas, ktorý sa splnil! Náš boj proti židovstvu nie je nového dáta. Slováci videli toto nebezpečenstvo dávno, stavajúc sa ostro proti nemu... Kto by sa odvolával na našu holubičiu povahu, tomu predkladáme úvahu Svetozára Hurbana-Vajanského…“

Tieto slová hlásali noviny Gardista vo februári 1942, sotva pár týždňov pred spustením deportácií a genocídy slovenských Židov. Ľudáci zneužívali na ospravedlnenie svojich cieľov mnohých dejateľov vrátane Ľudovíta Štúra, no pri Vajanskom sa nemuseli veľmi namáhať.

Z jeho diela citovali celé pasáže. Z podobných príčin dnes šíria jeho antisemitské štvanie neonacisti. Okrem dôležitej žurnalistickej práce dokázal Vajanský skĺznuť do najspodnejších vôd predsudkov.

Šíril napríklad stredoveký antisemitizmus, ktorý Židov nenávidel ako „vrahov Ježiša“, a dopĺňal vlastné absurdné tézy, že Starý zákon musel byť napísaný Božím zásahom, lebo keby vraj túto židovskú náboženskú knihu boli písali Židia, „rýpali by sa boli v tej najoplzlejšej telesnosti, v hnusobe a nízkosti; hýrili by boli hriechmi a zločinmi...“.

Z nemeckého prostredia si priniesol nielen vzdelanie, ale aj nemenej absurdné tézy, že Židia nedokážu tvoriť umenie a „semitizmus v literatúre a umení je nám taký odporný, že niet obavy pred takou nákazou“.

Čítajte viac:

Vtipkári píšuci balady i depresívny alkoholik: Aj takí boli štúrovci

Iracionalita a demagógia

Uvedený protižidovský článok nie je jediný Vajanského útok proti menšine. Ako vo svojej štúdii o fenoméne židovstva v slovenskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia podotýka literárny vedec Henrich Jakubík, predsudky sú bežné aj v iných Vajanského dielach.

Židia sú v nich „tchori“, špinaví, v „hnusnom“ oblečení a „skazení“, nevedia hovoriť, miesto reči len kvília. Tragikomické sú u Vajanského rozdiely aj v krčmách - kým židovská páchne pekelným smradom, tá kresťanská a slovenská je čistučká a krásna...

Jakubík hovorí až o „vajanskovskom“ zjednodušovaní. Podobne autor štúdie o histórii mesta Martin Ivan Kučma pripomína, že „humanizmus Martina bol dlhodobo a hlboko deštruovaný skrytým i zjavným antisemitizmom“, pričom príkladom sú mnohé články zo Slovenských pohľadov a z Národných novín, v ktorých prím hral Vajanský.

Antisemitizmus bol podľa Henricha Jakubíka problémom viacerých našich vzdelancov, no „zdá sa, akoby Vajanský v jednom článku zhromaždil všetky iracionálne dôkazy a demagogické obvinenia, často až s príchuťou absurdnosti. Vulgárne militantný tón tohto pamfletu pôsobí zarážajúco, najmä ak si uvedomíme, že ho písala vedúca osobnosť nášho kultúrneho diania, vzdelaný a kultivovaný človek... Každopádne - Vajanského literárna tvorba vykazuje v porovnaní s inými autormi tohto obdobia najviac prvkov antisemitizmu“.

Lekcia od otca?

Vajanského predsudkom sa venoval historik Miloslav Szabó, ktorý sa zaoberá dejinami antisemitizmu a nacionalizmu v strednej Európe. Dospel k záveru, že „Vajanský prispel najvyššou mierou k ideologickej radikalizácii slovenského národného hnutia. Nacionalistickí intelektuáli predstavovali v tomto zmysle priekopníkov v šírení rasistických a antisemitských stereotypov a na tejto skutočnosti nemení nič ani ich čestné miesto v národnom panteóne“.

Podľa Szabóa ide u Vajanského o stereotypné obrazy nepriateľa. Vajanského rasistický antisemitizmus bol však ojedinelý aj v rámci slovenského národného hnutia. Zaujímavé je historikovo zistenie, čo mohlo deformovať Vajanského postoje v takej radikálnej podobe.

Krátko pred uverejnením článku si vyslúžil kritiku od otca za svoju, vraj priveľmi liberálnu poéziu. Otec Hurban v liste syna obvinil z literárneho „semitizmu“. Zakrátko Vajanský s podobnými pojmami vehementne vystúpil v článku o Židoch.

Szabó poznamenáva: „Tento ,semitizmus‘ v otcovej kritike fungoval ako akýsi kód spoločenského a mravného rozkladu moderného sveta, pre antisemitov ho stelesňovali Židia. To by do istej miery vysvetľovalo prudkosť synovej reakcie, nie však samu reakciu. Vajanského antisemitizmus sa utváral dlhšie a relatívne nezávisle od staršej generácie, hoci otcov vplyv tu badať od začiatku.“

Aj iní

Problém nie je len v uplatňovaní princípu kolektívnej viny. Vajanský používa rétoriku ako z nacistickej propagandy, „židáci“ sú pre neho „paraziti“, „buriny“, „rakovina“ či „vampír na prsiach“.

Miloslav Szabó podotýka: „Obvinenie z parazitovania je jedným zo základných prvkov antisemitizmu, ale napríklad aj dnešného anticiganizmu. Ani nacisti tieto obrazy nevymysleli, iba radikalizovali prostredníctvom moderných médií a propagandy.“

Vajanský útočil aj na Rómov, boli preňho „cudzári“, ktorí „nedokázali zrásť s národom“. Útoky si od neho vyslúžilo aj ženské emancipačné hnutie. Napríklad spisovateľka Hana Gregorová, pred ktorou si odpľul, inokedy vraj pľuvanec doplnil aj hanlivou poznámkou: „Fuj, baba, femina!“ .

Podľa historičky Slovenskej akadémie vied Daniely Kodajovej bol Vajanský konzervatívny ako väčšina Slovákov jeho doby: „Propagácia antifeminizmu dostávala na Slovensku oveľa širší priestor ako feminizmus.“

Ako Hurbanov syn mal Vajanský s uhorskými úradmi viacero opletačiek. „Aj bez politickej funkcie bol symbolom slovenskej politiky,“ pripomína Kodajová.

„Mal však aj svoje slabosti a muchy. Jeho vznetlivý temperament, deštrukčný alkoholizmus, arogantné poznámky na adresu každého, kto sa podľa neho rozhodol štiepiť jednotu národného hnutia, boli povestné a robili mu nepriateľov.“

Od vizionára mal ďaleko. Historička súhlasí, že jeho vysvetľovanie emancipácie bolo problematické už vtedy a dnes je úplne neprijateľné: „Ale to mu nemôžeme vyčítať, reflektoval dobu. Ak sa môžeme z jeho diela niečo dozvedieť, tak to, že myšlienky o rovnoprávnosti žien sa ťažko presadzovali ešte aj v prostredí našej inteligencie.“

Čítajte viac:

Hanba v Modre: Socha Štúra je na 200. výročie jeho narodenia zanedbaná

Odvrátená strana

"Roku 2016 bude storočnica od smrti Svetozára Hurbana Vajanského... Pritrafil sa mu osud podobný Mojžišovmu, ktorý nevstúpil do zasľúbenej zeme - Vajanský sa nedožil konca vojny a nového štátu...“ opisuje v matičiarskom kalendári predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Vajanského prirovnáva k prorokovi. Čo už svojho času robili gardisti. Oslovili sme Maticu slovenskú, či sa v rámci osláv plánuje zaoberať aj Vajanského vulgárnymi výpadmi voči ženám a jeho rasizmom.

Odpoveď sme do uzávierky článku nedostali. Práve Matica slovenská je od pádu komunizmu obviňovaná z oslavovania vojnového štátu, zo spochybňovania holokaustu a šírenia etnickej neznášanlivosti.

Naši historici zo Slovenskej akadémie vied predpokladajú, že v Matici tienisté stránky Vajanského odignorujú a z tohto dôvodu organizujú o ňom vlastnú konferenciu, ktorú chcú usporiadať ešte v prvej polovici roka.

VIDEO Plus 7 Dní