Ukrajinský študent Lubomyr L. sa svojho času pochválil na sociálnej sieti fotografiou s dekanom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity profesorom RÓBERTOM ŠTEFKOM. Spoločnou fotkou s predstaviteľom fakulty chcel navodiť dojem o svojich kontaktoch na najvyšších miestach. Pri akej príležitosti fotografia vznikla, sme sa opýtali dekana Štefka.

Prečo ste sa fotili s Lubomyrom L.?

Na túto konkrétnu fotografiu si nespomínam. Naši študenti sa so mnou ako ich dekanom radi a často fotia. Počas môjho príchodu na fakultu hlavným vchodom často stoja skupinky študentov a občas ma oslovujú s prosbou o spoločnú fotografiu. Som rozčarovaný z toho, že moje bežné odzdravenie či fotografia so študentmi školy, na ktorej pôsobím, mohla a môže byť zneužitá na prípadné nekalé úmysly.

Poznáte sa bližšie s týmto študentom? Aký je váš vzťah?

Uvedenú osobu na fotografii nepoznám. Študijné oddelenie zistilo, že osoba s uvedeným menom bola síce naším zahraničným študentom, ale bola dvakrát vylúčená z magisterského štúdia pre neprospech a štúdium na našej fakulte nedokončila. V súčasnosti uvedený človek naším študentom nie je.

Viete o jeho aktivitách mimo študijných povinností?

Nemám žiadne vedomosti o uvedenej osobe a všetky vami poskytnuté informácie sú pre mňa zarážajúcou novinkou. Som šokovaný takýmto správaním mládeže, a to či už našej slovenskej, či ukrajinskej, alebo inej národnosti a úprimne som ako pedagóg, dekan, obyvateľ mesta, ale najmä ako rodič rozhorčený.

Vedeli ste, že bol hospitalizovaný v ťažkom zdravotnom stave v nemocnici po požití drog?

Ani o takejto skutočnosti nemám žiadnu vedomosť.