Projekt presídlenia asýrskych kresťanov rieši kresťanské občianske združenie Pokoj a dobro - pomoc utečencom. Problémy sa začali po odvolaní Josepha Assada, ktorý bol kľúčovou postavou projektu presídlenia a Iračania mu dôverovali.

Slovenskej strane vadí aj prílišné zasahovanie donorov z americkej organizácie Mercury One, ktorá financuje život presídlencov na Slovensku a jej vedenie je prepojené na mormonskú sektu.

„Napriek viacnásobným upozorneniam pracovníci organizácie Mercury One aj naďalej aktívne vstupujú do priamej integrácie azylantov z Iraku, viď napríklad informácie z webstránky Mercury One o ich návšteve v Nitre v apríli 2016.

Stavajú sa do pozície, že oni sú zodpovední za projekt integrácie Iračanov a organizácia Pokoj a Dobro je len formálna. Uvedené skutočnosti nie sú pre migračný úrad akceptovateľné,“píše sa v dokumente, ktorý vznikol nedávno po jednom zo stretnutí organizácií zaangažovaných do projektu presídlenia.

Podľa doposiaľ utajovaných informácií sa celý projekt otriasa v základoch. Organizácie, ktoré sa na ňom podieľajú, sa nedokážu dohodnúť na kompetenciách, čo nevysiela pozitívny signál k rodinám irackých kresťanov. Tie sa snažia naučiť fungovať v novom prostredí, avšak vzhľadom na jazykovú a kultúrnu bariéru to vôbec nie je ľahké.

Do riešenia problémov medzi združením Pokoj a dobro a donormi z Mercury One vstúpil už aj Migračný úrad Ministerstva vnútra SR. Ľuďom z Pokoj a dobro vytkli, že umožňujú zástupcom z Mercury One, aby kontaktovali klientov, dávali im nereálne sľuby týkajúce sa zvýšenia finančných príspevkov či prípadného presídlenia do USA.

„Ťažkosti a výzvy sú väčšie, ako si oni sami uvedomovali,“ hovorí kňaz Peter Brenkus, ktorý sa o Iračanov stará. Pozrite si video Anky Lučaiovej:

Ide o historicky prvý relokačný program, pomohol naštartovať viaceré legislatívne procesy.„Zatiaľ pracujeme v provizóriách, treba dotiahnuť veci v právnom a sociálnom systéme. Pre jednotlivcov aj skupiny, ktoré by do budúcna mohli prísť na Slovensko, tu už bude nastavený istý mechanizmus, ktorý bude fungovať oveľa lepšie, než teraz.

Pokiaľ sa dotknem našej cieľovej skupiny, deti a mladí sa úspešne začleňujú, niektoré deti už hovoria po slovensky, nerozumejú všetkému, ale dokážu komunikovať.

Integrácia je u mladých úspešná, máme nádej, že čím dlhšie tu ostanú, tým pevnejšie sa začlenia. Mali sme rodinu, ktorá sa chcela vrátiť, ale deti sa vrátiť nechceli. Mali tu priateľov a väzby a tí rodičia návrat prehodnotili. Aj keď si uvedomujú, že to bude náročné, ale kvôli deťom sa rozhodli zostať a ísť do procesu,“vysvetľuje Peter Brenkus.

Kto sú asýrski kresťania?

Asýrski kresťania, ktorí v decembri minulého roku pricestovali na Slovensko, pochádzajú z Ninivskej Planiny v okolí Mosulu, pred odchodom žili v utečeneckom tábore Mar Elia v irackom Erbile. Pojem asýrski kresťania zahŕňa komunitu kresťanov žijúcu na území dnešnej Sýrie a Iraku. Jej členovia hovoria okrem arabčiny, ktorá je úradným jazykom, aj aramejsky.

Aramejčina je pôvodným jazykom Ježiša Krista. Asýrčania sa hlásia ku katolíckej cirkvi chaldejského obradu, alebo k ortodoxným cirkvám, patria k vyššej strednej vrstve a sú vzdelaní. Svoje domovy museli títo ľudia opustiť v auguste 2014, pretože územie dobyl Islamský štát, ktorý vyberá od kresťanov na svojom území špeciálnu daň a v prípade, že sa nepodrobia, im hrozí smrť. Asýrčania sa na Slovensku usídlili v okolí Nitry, počas ich pobytu sa v skupine narodili dve deti.

Viac o zákulisí projektu si prečítate v aktuálnom vydaní týždenníka PLUS 7 DNÍ.