Zlomovým rokom, kedy sa menil štýl politiky na súčasnú podobu, bol podľa Petra Weissa rok 2010. Vtedy prišli do priestoru tzv. neštandardné subjekty, ktoré nemali vlastný program a iba sa voči niečomu neustále vyhraňovali. "Také strany sú v podstate súkromnými firmami, ktorých majiteľom je predseda a ktoré sú zo svojej podstaty nedemokratické". Koncom poslednej dekády síce uchopili moc, ale neboli pripravené na to, čo od nich volič očakáva.

Chýbajúci politickí manažéri

Aby bola politická strana pri vládnutí efektívna, musí mať  dobrých politických manažérov, ktorí majú kontakt s odborníkmi z rôznych oblastí. Súčasnej vládnej koalícii Peter Weiss vytýka aj ich vzájomné vzťahy. "Absolútne nezvládli manažment medzikoaličných vzťahov. V priamom prenose sa od rána do večera hádali a ešte k tomu aj často vulgárne." Napriek tomu, že vládnuť začali so širokou podporou verejnosti, mnohé nesprávne rozhodnutia napríklad v čase pandémie ich popularitu postupne znižovali. 

Voliči ako múdrosráči? 

Bývalý veľvyslanec Peter Weiss v relácii Karty na stôl otvorene hovorí, že v minulosti nebolo predstaviteľné, aby ktorýkoľvek politik urážal voličov. Štruktúry strany by si s ním vraj poradili. "Keby som voličov nazval "múdrosráčmi", okamžite zasadne predstavenstvo SDĽ, dvihnú varovný prst a povedia, ešte raz a letíš, aj keď si tú stranu založil!"  Problémom je podľa Weissa nedostatočne silný Zákon o politických stranách. Niektorým chýbajú základné štruktúry, regionálne zastúpenia a efektívne kontrolné mechanizmy.