Podnikatelia v strachu a panike kontaktujú svojich účtovníkov so žiadosťou o pomoc. Príliš iniciatívny podvodník, ktorý vystupuje pod menom Judita Nováková. Ako by to nestačilo – pasuje sa za hlavného štátneho radcu. Spomínaná osoba vyžaduje od klientov, aby predložila transferovú dokumentáciu spoločnosti, inak jej hrozí pokuta až do výšky 33 000 eur.

VAROVANIE pre podnikateľov! Na TENTO mail nereagujte, ide o PODVOD!

Finančná správa varuje

„Ozvalo sa mi niekoľko klientov, ktorým robím účtovníctvo, čo majú robiť a ako majú reagovať na email. Odporučila som im, samozrejme, nech naň vôbec neodpovedajú. Pri takýchto podvodných reťazových správach je najväčšie nebezpečenstvo to, že odpoveďou klientov získa podvodník ich osobné údaje, následne ich môže kontaktovať a bombardovať rôznymi ponukami a ďalšími zastrašujúcimi správami,“ povedala pre plus7dni.sk účtovníčka Ľubica Zajcová.

VAROVANIE pre podnikateľov! Na TENTO mail nereagujte, ide o PODVOD!

Finančná správa už na svojej facebookovej stránke vydala upozornenie a varovanie, že podvodný mail pomerne dôveryhodne kopíruje stránku Finančnej správy, čo môže navodiť pocit, že podvodný email posiela práve spomínaná inštitúcia a podnikatelia tak podvedome na mail reagujú. Ide však o podvod, od ktorého sa Finančná správa dištancuje.