Tip na článok
Väznica: Za múrmi nápravného zariadenia v Sabinove vymieňali väzni dátum spotreby výživových doplnkov, o ktorých nikto netuší, kde skončili.

Väzni v Sabinove prebaľovali tovar po záruke pre súkromnú firmu

Sabinovskí väzni na výživových doplnkoch vymieňali etikety s dátumom spotreby. Kam sa mali výrobky distribuovať?

Galéria k článku (3 fotografie )
Tibor Soták: Riaditeľ Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove šéfoval väznici aj v čase, keď väzeň na vychádzke znásilňoval štrnásťročné dievča.
Tibor Soták
Doktorka Trusková: Zástupkyňa hlavného hygienika upozornila, že prelepovanie lehoty spotreby výživových doplnkov je protizákonné.

V zariadení, kde si odpykávajú tresty za porušenie zákona, boli nútení zákon porušovať. Väzni v Sabinove prebaľovali v rámci svojho oficiálneho pracovného zaradenia tovar po záruke. A nie hocijaký.

Etikety so zmeneným dátumom spotreby vymieňali na výživových doplnkoch, ktoré mohli skončiť na chorvátskom trhu. Lehota, o ktorú výrobkom predlžovali trvácnosť, je alarmujúca. Reč totiž nie je o týždňoch ani mesiacoch, ale o dvoch rokoch.

Promptná reakcia

Všetko sa dialo za múrmi nápravného zariadenia v Sabinove, spadajúceho pod prešovský Ústav na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Jeho riaditeľ Tibor Soták podpísal začiatkom júla zmluvu s firmou MP Partners, ktorá si prácu väzňov objednala na pomocné manipulačné práce pri balení tovaru. Odsúdení mali podľa zmluvy vykonávať uvedenú činnosť od 15. júla do 31. decembra tohto roka. Napokon sa tak nestalo.

Pátranie po tom, čo sa deje v prísne strážených priestoroch sabinovského ústavu, sa začalo až prekvapujúco jednoducho. Už prvé náznaky nášho záujmu o tému priviedli ministerstvo spravodlivosti, ktoré kompetenčne zastrešuje aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, k promptnej reakcii.

Z tlačového odboru nám zaslali informácie ešte skôr, ako sme ich o to oficiálne požiadali. Z poskytnutých materiálov síce vyplynulo, že väzni dátum spotreby na výrobkoch naozaj menili, no „len vďaka rýchlej reakcii zboru sa podarilo predísť riziku, že by boli na trh uvedené výživové doplnky po dátume exspirácie“.

Ministerstvo vysvetlilo, že väzni začali vykonávať uvedenú činnosť pre súkromnú firmu MP Partners až 23. septembra tohto roka, čiže viac ako dva mesiace po termíne uvedenom v zmluve. Skutočnosť, že môže byť porušovaný zákon, odhalilo vedenie ústavu hneď na druhý deň.

„V rámci kontrolnej činnosti na uvedenom pracovisku bolo ústavom zistené, že odsúdení na pokyn objednávateľa prác vykonávali dňa 23. septembra 2013 v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny výmenu etikiet lehoty exspirácie na baleniach produktu Prírodný rybí olej OMEGA 3 + vitamín E. Ústav po tomto zistení okamžite nariadil zastavenie prác odsúdených a požiadal objednávateľa, aby predložil oprávnenie na výkon takej činnosti."

"Keďže objednávateľ ani dodatočne také oprávnenie nepredložil, ústav podal podnet Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave vo veci podozrenia z možného porušovania legislatívy a ukončil s objednávateľom zmluvný vzťah,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti.

Zároveň pripojilo fotokópiu podnetu podpísaného riaditeľom Sotákom, ktorý väznica zaslala na Úrad verejného zdravotníctva. Z uvedeného dokumentu sme zistili, že „dátum exspirácie na pôvodnej etikete v slovenskom jazyku bol 18. septembra 2013, avšak na zamieňaných etiketách v chorvátskom jazyku bola uvedená exspirácia do 18. septembra 2015“.

Trestuhodné konanie

Na prvý pohľad teda vyzerá všetko v poriadku. Väznica odhalila podozrivé praktiky súkromnej firmy a okamžite informovala príslušné orgány. Pri hlbšom skúmaní celej záležitosti však vyplávali na povrch zarážajúce fakty, ktoré naznačujú až trestuhodné správanie vedenia ústavu.

Vysvitlo totiž, že riaditeľ väznice zaslal podnet na Úrad verejného zdravotníctva 7. októbra 2013, teda dva týždne od zistenia závažných skutočností. Namiesto toho, aby zaistil výrobky, ktorých exspiráciu podľa oficiálne potvrdených informácií menil tucet väzňov dve hodiny, dal ich už 25. septembra 2013 vyviezť z priestorov ústavu. Nie však na najbližšie policajné oddelenie či regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pofidérne výživové doplnky si zo sabinovskej väznice odviezla súkromná firma MP Partners. Kde napokon skončili, nevedno.

Keď však spoločnosť navštívili 18. októbra pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nezistili žiadne pochybenia či nezrovnalosti, na základe ktorých by mohli skonštatovať, že firma porušila zákon o potravinách. Práve táto právna norma zakazuje meniť dátum spotreby.

Zástupkyňa hlavného hygienika a vedúca odboru hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva doktorka Iveta Trusková potvrdila, že výživové doplnky sa prebaľovať nesmú.

„Ak pri nich prešiel dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, platia na ne rovnaké pravidlá ako na potraviny a podľa zákona o potravinách je to zakázané. Takto prebalené potraviny, teda aj výživové doplnky, predstavujú klamanie spotrebiteľa a tiež môžu predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľa,“ zdôraznila.

Posun v čase

Zvláštny postup zvolili aj pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, ktorí 18. októbra kontrolovali súkromnú firmu podozrivú z páchania nekalej činnosti. Zo stanoviska úradu je zrejmé, že v priestoroch spoločnosti prebalené výrobky ani nehľadali.

Zamerali sa len na to, či má MP Partners vydané súhlasné rozhodnutie o umiestňovaní výživových doplnkov na trh. A keďže zistili, že firma disponuje takým oprávnením, museli skonštatovať, že „zatiaľ vykonanými kontrolami nebolo zistené porušovanie platnej legislatívy, neboli prijaté žiadne nápravné opatrenia“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove nám dal tiež vedieť, že sa chystá kontrolovať aj priestory sabinovskej väznice, no až po udelení potrebného súhlasu na vstup do stráženého areálu. Úplne čarovne v tejto súvislosti vyznieva, že informáciu o čakaní na povolenie vstupu nám úrad poskytol 12. novembra.

Pri následnej komunikácii však priznal, že o sprístupnenie priestorov požiadal až 18. novembra 2013. Vedenie väznice mu vydalo súhlasné stanovisko 20. novembra s tým, že „priestory budú sprístupnené v mesiaci december 2013“.

Nemali povolenie

V závere bizarného prípadu už zrejme nikoho neprekvapí, že sabinovskí väzni nemali s prácami na prebaľovaní výrobkov vôbec začínať. Ani súkromná firma MP Partners, ani vedenie väznice totiž nepožiadali o vydanie potrebného povolenia.

„Ak chceli takú činnosť vykonávať - prebaľovať výživové doplnky -, mali mať ešte pred začatím povolenie príslušného regionálneho orgánu verejného zdravotníctva. Priestory, v ktorých sa mala činnosť vykonávať, mali byť posúdené, či vyhovujú hygienickým a spoločným európskym predpisom pre manipuláciu s potravinami,“ upozornila Trusková.

Vedenie väznice sa vyhovára, že potrebné osvedčenia, aj tie, ktoré sa týkali odbornej spôsobilosti odsúdených na výkon činnosti, mala zabezpečiť firma MP Partners. Prečo však dovolili, aby väzni s prácou vôbec začínali, keď druhá strana nesplnila ani základné podmienky, už nevysvetlili.

Zástupcovia súkromnej spoločnosti sa k veci odmietli vyjadriť. Vraj pre nich nie sme partner na diskusiu a všetko potrebné povedali kompetentným úradom. Žiaden úrad, či už ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej stráže, alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, nedokázal odpovedať na otázku, kde skončili výživové doplnky, ktorým väzni stihli zmeniť dátum spotreby. Určené boli zrejme na chorvátsky trh.

Ak by opustili územie Slovenska, šlo by už o medzinárodný problém. Oslovení odborníci sa pritom nerozpakovali označiť výživové doplnky s lehotou spotreby nezákonne predĺženou o dva roky za jed. V trestnom zákone sú zakotvené aj paragrafy o ohrozovaní zdravia škodlivými potravinami. Za zamyslenie preto možno stojí, či konanie súkromnej firmy i vedenia väznice náhodou nenapĺňa všetky znaky toho, že sa mohli dopúšťať páchania trestnej činnosti.

Tibor Soták už mal problémy, pre väzňa

Za škandál ohľadom prebaľovania výživových doplnkov v sabinovskej väznici je zodpovedný riaditeľ Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove Tibor Soták. Rovnaký muž, ktorého 13. októbra 2010 odvolala z funkcie vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ).

Urobila tak po tom, ako Slovenskom otriasol prípad z Rožňavy, kde bolo znásilnené štrnásťročné dievča a brutálne prepadnutá recepčná v jednom z hotelov. Vyšetrovaním sa zistilo, že všetko má na svedomí väzeň z prešovského ústavu, násilník Ľuboš Kračuník, na snímke. Uvedené skutky spáchal v rámci mimoriadneho voľna, ktoré mu udelil riaditeľ väznice Soták.

„Hlavým dôvodom odvolania riaditeľa bol postup ústavu, keď sa väzeň nevrátil späť z vychádzky a ústav na to neskoro reagoval. Neskoro podnikol kroky potrebné na nájdenie nebezpečného väzňa. Postup - veď počkajme, či sa predsa len nevráti z vychádzky - bol neprípustný a neodôvodniteľný,“ zdôvodnila svoje vtedajšie rozhodnutie Žitňanská.

Exministerka využila zákonnú možnosť odvolať funkcionára bez uvedenia dôvodu. Soták sa však zrejme cítil dotknutý a obrátil sa na súd. Zažaloval ministerstvo spravodlivosti, lebo vraj nepostupovalo zákonne. Krajský súd v Bratislave i Najvyšší súd mu dali za pravdu. Laicky povedané, ani jeden síce nepoprel, že minister má právo odvolať funkcionárov bez uvedenia dôvodu, rozhodnutie Žitňanskej však svorne označili za veľkú svojvôľu.

Obidva súdy tiež konštatovali, že takým výkladom zákona ,„sa odchýlili od predchádzajúcej rozhodovacej praxe...“. „Je to prielom, doteraz právo odvolať riaditeľa ústavu prislúchalo ministrovi aj bez uvedenia dôvodu, tak je napísaný zákon. Rozhodnutím súdov som prekvapená,“ dodala Žitňanská.

Na základe prielomových verdiktov bol Soták 1. mája tohto roku opäť vymenovaný za riaditeľa prešovskej väznice. Otázka teraz znie, kto si vezme na zodpovednosť škandál okolo prebaľovania výživových doplnkov.

VIDEO Plus 7 Dní