Priemerné mzdy, priemerná materská, priemerné dôchodky a mnohé ďalšie informácie o tom, ako sa máme, obsahuje správa o sociálnej situácii Slovákov. Zaujímavým faktom je, že čím ďalej, tým viac slovenských dôchodcov pracuje. Európa chce, aby sme ich mali do roku 2020 na úrovni 75 percent a rezort práce sa spolieha, že sa to podarí vďaka dôchodcom. Už dnes z nich pracuje vyše polovica.

Pracujúci dôchodcovia

„Do veľkej miery to závisí aj od ďalšieho zvýšenia zamestnanosti u starších ľudí. Taktiež demografické výzvy, ktoré súvisia so starnutím populácie, vedú EÚ k potrebe spoločne zvýšiť participáciu starších ľudí na trhu práce a podpore predlžovania pracovného života,“ píše sa v materiáli, o ktorom dnes rokuje vláda.

Miera zamestnanosti u starších ľudí (55 – 64 rokov) na Slovensku pritom od roku 2001 nepretržite rastie. Kde sú tie časy, kedy si seniori s chuťou užívali oddych? V roku 2017 medziročne narástla o 4,0 percentuálne body a dosiahla 53 percent!

Nuž, zdá sa, že naši rodičia a starí rodičia idú s trendom doby. Miera zamestnanosti ich vekovej kategórie totiž rastie aj v rámci EÚ, kde je v priemere na vyššej úrovni (57,1 %). „Rast zamestnanosti starších ľudí na Slovensku súvisí najmä so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, ktorý sa uplatňuje najmä u žien (vyrovnávanie s vekom odchodu do dôchodku u mužov), čo dokladuje vyšší nárast miery zamestnanosti v tejto vekovej skupine práve u žien,“ píšu Richterovi úradníci.

Najnovšie štatistiky o dôchodkoch.
Najnovšie štatistiky o dôchodkoch.
Zdroj: Rokovania.sk

Nevzdelávajú sa

Rezort konštatuje, že v oblasti celoživotného vzdelávania Slovensko stále zaostáva. V roku 2017 bola účasť dospelých na vzdelávaní štvrtá najnižšia v EU28. U nás sa vlani do ďalšieho vzdelávania či tréningu zapojilo len 3,4 percenta ľudí vo veku 25 – 64 rokov. Priemer Únie predstavoval 10,9 percenta. Vo Švédsku sa pritom aj po ukončení strednej či vysokej školy ďalej vzdeláva takmer tretina dospelých, podobne aj vo Fínsku, či v Dánsku.

„Nízka miera ďalšieho vzdelávania alebo odbornej prípravy u dospelých môže mať nepriaznivý vplyv na zamestnateľnosť najmä u nízkokvalifikovaných pracovníkov, čím oslabuje úsilie znížiť štrukturálnu nezamestnanosť,“ upozorňujú autori štúdie.

Zneužívanie systému?

Ak seniori pracujú, keď môžu, pomáha im to nielen finančne v rámci prilepšenia k dôchodku. Prospešné je aj to, že sa cítia prospešní spoločnosti a nie sú osamote. Mali by však mať právo vybrať si. Ale z priemeru ľahkých 430 eur dôchodku sa mnohí rozhodnú, ak sa dá, pracovať ďalej.

V tomto kontexte je zaujímavý názor ekonóma Michala Páleníka. Ten si myslí, že práca dôchodcov je zneužívaním sociálneho systému. „Čo sa týka poberania dôchodkov, myslím, že aj v tomto sme jedna z mála krajín, kde je to bezbreho dovolené. Máme asi 50-tisíc starobných dôchodcov, ktorí majú dôchodok ako drobné prilepšenie k platu, a teda natvrdo zneužívajú sociálny systém. O počte výsluhových dôchodcov, ktorí takto zneužívajú sociálny systém, neviem vôbec nič. Každý dôchodca by mal mať šancu privyrobiť si, ale určite by nemal mať šancu poberať plný plat za zamestnanie a súčasne poberať plný starobný dôchodok,“ povedal vlani v rozhovore pre Plus 7 dní po tom, ako vláda dovolila dôchodcom pracovať s tým, že do 200 eur nemusia platiť odvody.