Tip na článok
Otec a syn: Sergeja (vľavo) a Alexandra Salmanovovcov zadržala polícia.

VIDEO z pracovne liehovarníkov Salmanovovcov: Výroba vodky načierno

Kauza liehovarníkov Salmanovovcov, ktorá sa spustila v deň, keď bola zavraždená právnička Ľubica Kolesárová, má ďalšie pokračovanie.

Galéria k článku (5 fotografií )
Šamorínsky byt: V jednom z bytov boli údajne aj kolky v hodnote 17 miliónov eur, ktoré firma deklarovala ako vyvezené do Ruska.
Načierno: Alexander Salmanov sa pýta vedúceho výroby, či všetka Stoličná vodka je vyrobená načierno, a dáva pokyn na zlegalizovanie dvoch paliet.
Miesto činu: Tu Kolesárovú zavraždili.

Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa podarilo získať už piaty videozáznam z pracovne, v ktorej sa odohrávali stretnutia vedenia likérky. Jeho hlavnými aktérmi sú traja muži - Sergej Salmanov, jeho syn Alexander a vedúci výroby vo fabrike Carat Distillery. Hovoria o tom, že časť vodky, ktorú vyrobili načierno, treba zlegalizovať, pretože ju chcú vyviezť do Českej republiky.

Dve palety

„My sme tú Stoličnú vodku, čo sme vyrobili, vyrobili celú načierno?“ pýta sa na zázname Alexander Salmanov. Muž v čapici, ktorým podľa našich informácií nie je nikto iný než vedúci výroby Alexander Bachratý, mu odpovedá, že áno.

„To znamená, že do Česka nemôžem poslať vodku, ktorú nemáme fyzicky na verejnom sklade. Takže dnes, keď je naša zmena, tak im iba povedz, že tieto dve palety vodky, čo sme vlastne vtedy vyrábali, musíme dnes prijať (do colného skladu, pozn. red.) a zajtra vyvezieme do Česka. Chápeš?“ pýta sa Alexander človeka z výroby. „Jasné, chápem,“ prisvedčí muž.

Z krátkeho dialógu je jasné jedno. V likérke sa v istom momente vyrobil alkohol načierno. Teda bez papierov a bez úradnej evidencie. Keďže ho chceli vyviezť do zahraničia, potrebovali ho zlegalizovať - teda prijať do verejného colného skladu, odkiaľ sa bude expedovať. Na videonahrávke hovorí Alexander o „našej zmene“, ktorá má čierny alkohol prijať do skladu. Jediný, kto to môže urobiť, sú colníci, ktorí slúžia na zmeny.

Pozrite si video č.1:

Miliónové sumy

Salmanovovci mali verejne známe problémy s deklarovaním alkoholu už v roku 2004, keď sa ich likérka volala NASK. Pri razii v šamorínskych skladoch zaistili colníci viac ako 680-tisíc fliaš alkoholu. Obsah fliaš síce vyrobili legálne, ale veľká časť bola označená falošnými kolkami.

Colníci však o pol roka neskôr úplne nelogicky a sami od seba vydali potvrdenie, že akcia proti firme NASK bola nezákonná a štátny orgán pochybil. To Salmanovovci využili a v roku 2006 zažalovali štát. Ako náhradu škody žiadali tridsať miliónov eur, v priebehu procesu sa však suma zvýšila až takmer na sto miliónov eur. Okresný a neskôr aj krajský súd v roku 2009 firme priznali odškodné. Štát by ho musel zaplatiť, nebyť mimoriadneho dovolania Generálnej prokuratúry. Na jeho základe Najvyšší súd rozsudok zrušil a nariadil prípad znovu otvoriť.

Podľa mienky senátu Najvyššieho súdu totiž príčinou, prečo NASK nemohol alkohol uviesť na trh, nebol postup colníkov, ale skutočnosť, že tovar bol označený falošnými kolkami. Takýto tovar sa predávať nedá a NASK teda nemal žiadny nárok na odškodné. Skôr, než sa však stihlo konať prvé pojednávanie v obnovenom procese, NASK podal žalobu na Ústavný súd, o ktorej rozhodoval senát Rudolfa Tkáčika. A tam, čuduj sa svete, vyhral.

Pracovná skupina NASK

Kým v popredí prebiehali súdne spory o náhradu škody, rovnako zaujímavé bolo dianie za oponou. Po tom, ako v máji 2004 colníci odhalili falošné kolky a prebiehalo policajné vyšetrovanie, Sergej Salmanov mal odísť na istý čas do Ruska. Tam sa údajne dohodli s ruským výrobcom Cristall Moskva, že dodatočne podpíšu zmluvy na výrobu produktov, ktoré v dôsledku colníckej razie nemohli byť naplnené a ruská strana si uplatní pokuty aj sankcie.

Zmluvy mali pripravovať renomovaní právnici, jedným z nich mal byť dokonca bývalý prokurátor. Salmanov v tom čase urobil ešte jednu vec. Dva dni po razii zaťažil majetok a výrobné technológie firmy NASK fiktívnymi pôžičkami v prospech vlastnej spoločnosti Fluval. Tesne pred krachom firma NASK ešte masívne vyrábala a vyskladňovala alkohol na spriaznené spoločnosti. Išlo o tovar v hodnote miliónov korún. Peniaze za predaný alkohol však už neprúdili do NASK, ale do firiem, ktoré mali voči NASK pohľadávky.

Spotrebnú daň ani daň z pridanej hodnoty (DPH) v hodnote vyše osemdesiat miliónov korún už NASK nezaplatil, odôvodniac to prebiehajúcimi exekúciami. Výsledkom bolo nezaplatených zhruba sedemdesiat miliónov korún na spotrebnej dani a ďalších desať miliónov na DPH. Štát síce siahol na colnú zábezpeku zloženú firmou, tá však bola iba vo výške desať miliónov korún. Polícia prípad vyšetrovala, Krajská prokuratúra v Trnave však stíhanie zastavila. Krach spoločnosti NASK pripísali Salmanovovci štátu.

Medzitým sa diali veci aj v Moskve. Tam ruská strana - firma Cristall - zažalovala NASK a žiadala vyplatiť zmluvnú pokutu v sume 1,9 miliardy rubľov. Salmanovovci sa proti tomuto rozsudku arbitrážneho súdu neodvolali, súd prehrali a „vďaka“ tomuto rozsudku zvýšili sumu, ktorú požadovali od Slovenskej republiky ako náhradu škody, na spomínaných sto miliónov eur plus úroky.

Na absurdnej situácii, ku ktorej došlo, malo výrazný podiel aj nelogické priznanie colníkov, že pri razii vo Veľkom Mederi pochybili. Pritom na Colnom riaditeľstve existovala osobitná pracovná skupina NASK, ktorá mala na starosti riešenie tejto kauzy. Bola zložená z právnikov a zo špecialistov a mala vyriešiť situáciu po razii v sklade NASK.

Jej členkou bola aj zavraždená právnička Ľubica Kolesárová, ktorá v tom čase bola šéfkou oddelenia spotrebných daní Colného riaditeľstva. Podľa našich informácií práve Kolesárová prišla s návrhom vydať potvrdenie, že colníci pochybili, na základe ktorého teraz Salmanovovci žiadajú spomínaných viac ako sto miliónov eur.

Kolesárová onedlho po tom opustila Colné riaditeľstvo, zamestnala sa v právnickej kancelárii a začala pracovať pre Salmanovovcov. Právnička založila aj niekoľko firiem spolupracujúcich v rámci siete salmanovovských firiem, v ktorých boli štatutármi biele kone z Poltára. Jeden z nich, aktuálne nezvestný Pavol Miko, bol štatutárom spoločnosti Fluval, ktorá vlastnila pohľadávky voči NASK.

V prípade NASK naďalej prebieha vyšetrovanie, Sergeja Salmanova už obvinili z pokusu o podvod. Vyšetrovatelia si myslia, že sa pokúsil od štátu podvodne vylákať takmer 75 miliónov eur na základe antedatovaných zmlúv s ruskou firmou. Aj o tých mala vedieť Kolesárová a podľa nepotvrdených informácií práve ona bola jedným z kľúčových svedkov.

Po krachu

Salmanovovci po krachu NASK založili nové spoločnosti Carat Distillery a Carat Distillery Trade. Do nich prešli exekvované nehnuteľnosti - teda celý výrobný závod a technológie. Vybavili si licencie a začali vyrábať pod novou značkou.

V roku 2008 sa štatutármi firiem postupne stali Alexander Salmanov a jeho manželka Lenka. Podľa našich informácií boli aj v týchto spoločnostiach isté nezrovnalosti s kolkami na označovanie alkoholu. Časť z nich mali vyviezť do Ruska, vraj preto, aby sa nimi označil tam vyrobený alkohol. A práve tu nastal problém, ktorý mali prešetrovať slovenské orgány činné v trestnom konaní.

V apríli minulého roku bola v šamorínskej fabrike ďalšia razia. Jej výsledkom by malo byť vyšetrovanie krátenia spotrebnej dane vo výške zhruba sedemnásť miliónov eur, čo je asi hodnota kolkov oficiálne vyvezených do Ruska. Podľa všetkého sa opäť môže zopakovať situácia, aká nastala po krachu NASK.

Carat Distillery totiž v marci tohto roku previedla závod, všetky technológie aj pozemky na spoločnosť Estate Trading. V tej je jedinou spoločníčkou manželka Sergeja Salmanova Nina a konateľom je spolu s ňou jej syn Alexander. Carat už teda výrobné haly ani ich vybavenie nevlastní, vyrába však alkohol a mal by platiť spotrebné dane aj DPH za všetok vyvezený tovar.

Finančnej správe sme adresovali otázky, či spoločnosti Carat Distillery a Carat Distillery Trade spĺňajú podmienky na prevádzkovanie daňového skladu, keďže podľa zákona podmienkou na prevádzkovanie daňového skladu je fakt, že žiadateľ nemá nedoplatky voči colnému ani daňovému úradu a nedoplatky nemá ani osoba, ktorá je so žiadateľom personálne prepojená.

Spoločníkom vo firmách je off shore spoločnosť Real and Capital Assets, za ktorú má podľa našich informácií konať Sergej Salmanov. Ten však za svoju niekdajšiu firmu NASK neodviedol spotrebnú daň ani DPH. Rovnako nás zaujímalo, či má Carat Distillery licenciu na výrobu alkoholu a v akej sume majú Carat Distillery a Carat Distillery Trade zloženú colnú zábezpeku, ak by sa zopakoval scenár z NASK a Carat by nemohol zaplatiť dane.

Hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková najprv prisľúbila dodať odpovede, neskôr oznámila, že úrad sa nebude vyjadrovať. Napokon predsa len potvrdila, že firma má licenciu a štát má spotrebnú daň zabezpečenú. Na otázku, akým spôsobom a v akej výške, už Finančná správa neodpovedala. Vraj je to predmetom daňového tajomstva. Sergej a Alexander Salmanovovci sú aktuálne vo väzbe obvinení z viacerých trestných činov. Ich likérka Carat Distillery má licenciu na výrobu alkoholu a podľa všetkého aj naďalej vyrába.

Ako to funguje

Za štandardných okolností legálne vyrobený alkohol prechádza z výrobnej linky rukami colníkov, ktorí ho označia a zaevidujú. Takto označený alkohol sa uloží v colnom sklade. Vo chvíli, keď fľaše s alkoholom opustia colný sklad, výrobca zaplatí štátu spotrebnú daň aj daň z pridanej hodnoty.

Na tento účel slúži suma blokovaná na účte, ktorá sa oficiálne nazýva colná zábezpeka. Jej výšku určuje štátny orgán - dnes Finančná správa. Výška colnej zábezpeky je spravidla určovaná podľa výšky obratu vo výrobnej firme. Ak by sa teda náhodou stalo, že výrobca nemá na účtoch dostatok peňazí na zaplatenie spotrebnej dane a DPH, štát uspokojí svoju pohľadávku z colnej zábezpeky.

Vyjadrenie Lenky Salmanovej

Pán Sergej S. ani nikto z firmy nevedeli o kamerovom systéme. Všetky videá, ktoré sa dostali do médií a majú slúžiť ako diskreditačné materiály, sú nezákonne získané na pokyn bývalého zamestnanca Ľubomíra Somorovského, ktorý bol v tom čase vo funkcii konateľa firmy.

Špecialista vo filmovom odbore potvrdil, že ide o účelovo postrihané, vyrobené a nadabované materiály, o čom svedčí aj nesynchronizácia pohybu a zvuku, artikulácie, časová nekontinualita zostrihaných videí, čo v konečnom dôsledku vidí aj každý laik. Na žiadnom z videí reálne nedošlo k žiadnemu aktu trestného činu. Tieto videá nemôžu byť brané ako relevantný dôkaz.

O čom sú videá

Dve kasy Pri rozhovore v pracovni Salmanovovcov je reč o predaji alkoholu s papiermi a bez papierov. Rozpráva sa Alexander Salmanov a jeden z dílerov, ktorí predávajú alkohol. Popisuje sa tu štýl obchodovania, ktorý jemne povedané, obchádza oficiálne účtovníctvo. Zhruba v devätnástej minúte dokonca zaznie návod, aby si díler nechal vykradnúť auto a povedal, že v ňom mal kompletné účtovné doklady až do roku 2010.

Pozrite si video č. 2:

Prepis videa č. 2 (od 9:03 minúty) Alexander Salmanov: Vy za koľko nakupujete fľašu? Za 4 eurá, nie? Dealer: Za 5,65. Alexander Salmanov: Čo 5,65? Dealer: Nakupujem. Alexander Salmanov: A od koho nakupujete za 5,65? Však nakupujete za 4 eurá. Nie? Dealer: No áno, však to je jasné. Ale s papierom je to 5,65. S papierom. Alexander Salmanov: No a? Dealer: A keby som... tak predávam 5,10. Fľašu... Áno? Alexander Salmanov: No a teraz jak to vidíte? Dealer: No dávam bez papierov. Alexander Salmanov: Jak bez papierov to dávate? Dealer: No bez papierov. (...) Alexander Salmanov: Bez papierov. (...) No tak to je... 12 eur... Dávate niečo viac... ? ... (...) Dealer: ... to je v podstate za nákup. (...) Keď kupujem na papier... Originál na papier... Alexander Salmanov: Na a načo kupujete na papier potom? Dealer: (...) No však musím... colníci (...) Keď napríklad zoberie 6 fliaš na papier a 6 fliaš, alebo 4 fľaše bez papieru, ano, tak tam vlastne tá výsledná suma je, vlastne to čo je originál, je na papier, a to čo neni, je bez papieru, áno? Alexander Salmanov: No ja neviem ako, podľa mňa toto je zárobkový biznis jak sviňa, to sa nedá proste na tomto prerobiť. Keď nakupujete za 4 eurá, a predtým ste robili tak, že ste nakupovali - však ste tu nenakúpili oficiálne nič už celý rok... Dealer: No... Ale bolo to vyskladnené... Alexander Salmanov: No... Nejakým spôsobom ste to doteraz predávali a bolo to zárobkové, nie? (...) Tak kde sa stala chyba? Dealer: Chyba? Alexander Salmanov: Áno, (...) čo ste doteraz robili? Však ste to nejakým spôsobom robili, nie? Dealer: Však ale nerozumiete ma? Alexander Salmanov: Nerozumiem... Dealer: (nerozumieť) Alexander Salmanov: Však mali ste dve kasy, a preto ste to tak robili, lebo ste to tak mohli robiť, nie?... Dealer: No mohol...

VIDEO Plus 7 Dní