„Založený je hnuteľný a nehnuteľný majetok závodov vodných elektrární, jadrových elektrární Bohunice V2 a všetkých štyroch blokov Mochoviec. Zo zálohy sú však vylúčené napríklad elektrina, vedľajšie energetické produkty alebo jadrové palivo,“ uvádza sa správe, ktorú má redakcia k dispozícii.  Štát vlastní v Slovenských elektrárňach minoritný podiel vo výške 34 percent.

Podľa verejných informácií z Notárskeho centrálneho registra záložných práv ručia Slovenské elektrárne majetkom v hodnote až 5 miliárd eur. Účelom záložného práva bolo zabezpečiť pohľadávky financujúcich bánk v prípade, ak by SE svoje niekoľkomiliardové dlhy nedokázali splácať. Záložné právo vzniklo s účinnosťou od 17. augusta tohto roka.

Podľa našich informácií má od augusta na strategické objekty akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne - čiže na všetky vodné aj jadrové elektrárne záložné právo britská firma Glas Trust Corporation Limited. sídliaca v Londýne. Kto je však skutočný majiteľ tejto schránkovej spoločnosti a aké banky má táto firma za sebou? Túto otázku si kladú nielen zamestnanci SE. Podľa informácií týždenníka PLUS 7 DNÍ by za touto firmou malo stáť konziorcium bánk, od ktorých si mali elektrárne napožičiavať stovky miliónov eur.

Nie je to štandardné

Podľa bezpečnostného analytika a bývalého náčelníka českej Vojenskej spravodajskej služby Andora Šándora by už v dnešnej dobe štát s offshore spoločnosťami obchodovať nemal.  „Je pre mňa však prekvapením aj to, že sa štát vzdá majoritného, teda väčšinového vlastníctva v prípade energetiky,“ reagoval odborník. Na otázku, či tým záložným právom nie je ohrozená jadrová bezpečnosť odvetil, že verí, že elektrárne si to zmluvne zabezpečili tak, aby ohrozená nebola.  

“Nemyslím si, že je to štandardné. Bolo by treba vedieť, kto za firmou stojí. Elektrárne, respektíve elektrina je najzákladnejšia strategická surovina. Bez elektriny nejde nič, je to súčasť kritickej infraštruktúry štátu a tá by sa z rúk púšťať nemala. Ak za londýnskou schránkou bude francúzska či britská firma, budiž. Ale ak to bude firma ruská či čínska, je to problém,” komentoval informáciu o založení majetku elektrární schránkovej firme Glas Trust Corporation Limited bývalý riaditeľ českej rozviedky Karel Randák.

Elektrárne sa bránia

"Spoločnosť GLAS TRUST CORPORATION LIMITED je renomovaný, profesionálny poskytovateľ služieb pre banky na základe medziveriteľských dohôd, ktoré sa uzatvárajú v prípade spoločností financovaných viacerými bankami. Keďže Slovenské elektrárne sú financované viacerými bankami, z praktických dôvodov a v súlade s medzinárodnom praxou bola aj v našom prípade uzatvorená medziveriteľská dohoda," reagovali SE prostredníctvom hovorcu Miroslava Šarišského. 

"Na to, aby nebolo potrebné na listy vlastníctva zapisovať každú úverujúcu banku osobitne, prípadne robiť zmeny zakaždým, keď sa zmení niektorý z veriteľov, veritelia sa dohodli, že záložné právo bude zriadené v prospech tejto spoločnosti, ktorá má dôveru od všetkých našich financujúcich bánk. Založenie majetku spoločnosti nie je nič nezvyčajné, ide o rovnaký princíp, ako keď si niekto vezme hypotéku a zakladá nehnuteľnosť,"dodal Šarišský. Táto skutočnosť nemá podľa neho absolútne žiaden vplyv na prevádzku ani bezpečnosť elektrární.
 

„Ministerstvo hospodárstva ako menšinový akcionár nemá žiadne informácie, že by bol majetok spoločnosti SE a.s zakladaný v prospech schránkovej spoločnosti. Naopak má informáciu o tom, že veritelia spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., kde ide o viac ako desať inštitúcií, vrátane slovenských bánk, sa ešte minulý rok na základe medziveriteľskej dohody dohodli na zriadení agenta na zabezpečenie. Všetci veritelia SE a.s. sa z čisto praktických dôvodov dohodli, že sa ich záložné právo zaregistruje práve v mene agenta na zabezpečenie.

Úlohu agenta plní spoločnosť GLAS TRUST CORPORATION LIMITED, ktorá pôsobí na Londýnskom trhu ako profesionálny poskytovateľ obdobných služieb pre banky. Táto spoločnosť riadne zastupuje záujmy veriteľských bánk a nejde teda o žiadnu schránkovú spoločnosť! Štandardnosť postupu si prosím pokojne preverte aj u slovenských bánk, napríklad spoločnosti Tatrabanka.

Takáto medziveriteľská dohoda je bežná v prípadoch, keď viacerí veritelia poskytujú úvery, ktoré sú zabezpečené spoločným záložným právom. Túto informácia verejne zaznela na rokovaní výboru pre hospodárske záležitosti minulý týždeň v prítomnosti poslancov a viacerých zástupcov médií.

O podrobnostiach vás ale musia informovať Slovenské elektrárne. Štát je od privatizácie SE len menšinový akcionár, nedisponuje žiadnymi manažérskymi právomocami a teda nemá možnosť zasahovať do riadenia spoločnosti,“ uviedol hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Viac informácií prinesieme v ďalšom vydaní týždenníka PLUS 7 dní.