Pätnásť až dvadsať jedincov strhne v poľovnom revíri Poľana údajne okolo stotridsať kusov jeleňov ročne, pričom často ide o výstavné kusy. Tie nedávno dotrhané mali hodnotu až dvestodvadsaťpäť bodov.

O silnejúcich vlčích svorkách svedčí aj nízky počet srnčej zvery v tejto lokalite. Podľa bonitácie by tu malo žiť okolo osemstopäťdesiat kusov, v skutočnosti ich tu máme okolo dvestopäťdesiat.

Jeleň nemá proti vlkovi žiadnu šancu.
Jeleň nemá proti vlkovi žiadnu šancu.
Zdroj: Ján Nôžka

Jeleň nemá proti vlkovi žiadnu šancu. Foto: Ján Nôžka

Prelomili zákaz spoločných poľovačiek

V snahe ochrániť jeleňov vydalo ministerstvo pôdohospodárstva v októbri ustanovenie, podľa ktorého v poľovnej oblasti Poľana je možné loviť vlka dravého nielen individuálnym spôsobom, ale aj na inak zakázanej spoločnej poľovačke, „pričom na spoločnej poľovačke je možný maximálny počet strelcov tridsať a v rámci jednej spoločnej poľovačky možno uloviť najviac dva jedince“.

Na Poľane žije okolo päťsto kusov vzácneho karpatského jeleňa.
Na Poľane žije okolo päťsto kusov vzácneho karpatského jeleňa.
Zdroj: Ľubo Vojtek

Na Poľane žije okolo päťsto kusov vzácneho karpatského jeleňa. Foto: Ľubo Vojtek

So spoločnými poľovačkami na vlkov, pri ktorých výrazne stúpa šanca na úspešný odstrel týchto šeliem, nesúhlasí Štátna ochrana prírody SR. Ako dôvody okrem iného uvádza, že škody na hospodárskych zvieratách spôsobené vlkmi sa za posledné roky znížili a strhnutá raticová a diviačia zver nebola ŠOP SR komisionálna prešetrená.

Lesoochranárske zoskupenie VLK vystúpilo proti schváleným spoločným poľovačkám razantnejšie, o situácii informuje Európsku komisiu v Bruseli.