Viaceré ambulancie všeobecných lekárov by v budúcom roku pre neudržateľnosť prevádzkových nákladov nemuseli otvoriť. Upozornila na to Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Vyzvala preto vládu a ministerstvo zdravotníctva k rokovaniam o stabilizácii prevádzky ambulancií.

"Našim ambulanciám sa raketovo zvyšujú náklady na prevádzku. Viacerým sa nájomné za energie, plyn a nájomné v priebehu posledných troch mesiacov zvýšili o 170 až 320 percent, čím je ohrozená nielen ich prevádzka, ale aj samotná existencia," skonštatovala SVLS v stanovisku, ktoré TASR poskytla jej prezidentka Monika Palušková.

Je preto podľa nej potrebné začať s realizáciou opatrení na stabilizáciu zdravotného systému, ako napríklad zastropovanie ceny platby za plyn a elektrinu pre všetky typy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Malo by sa podľa nej okamžite rozhodnúť o dofinancovaní zdravotníctva prostredníctvom platieb za poistencov štátu aspoň na úrovni štyroch percent do konca toho roka.

Všeobecní lekári vyzvali tiež rezort, aby zverejnil konkrétne kroky v rámci krízového manažmentu v krátkodobom a strednodobom horizonte na stabilizáciu situácie. Mali by sa podľa nich tiež jednoznačne zadefinovať priority slovenského zdravotníctva do konca roka 2022 a na rok 2023.

Enormný rast cien trápi tiež nemocnice, niektorým narástli aj šesťnásobne. Viaceré z nich očakávajú pomoc a rokujú s rezortom zdravotníctva. Ten reagoval, že situáciou sa zaoberá spoločne s vládou. Doplnil, že dosahy rastu cien energií pociťujú všetky ministerstvá na Slovensku. V prípade nemocníc treba podľa neho mať na zreteli užší priestor na možné kompromisy medzi úsporou a spotrebou.

Hrozia poplatky

Asociácia súkromných lekárov (ASL) žiada, aby bol budúcoročný rozpočet o 35 percent vyšší oproti reálnej spotrebe ambulantného sektora v tomto roku. Poukazuje pritom na zvyšujúce sa náklady na prevádzku ambulancií. V opačnom prípade sa podľa nej naplní scenár, ktorého súčasťou bude aj zavedenie poplatkov.

"Energie, zdravotnícky materiál, služby nám už začínajú lámať väzy. Nemáme prostriedky na mzdy v takej výške, aby sme si mohli udržať sestry a získať lekárov. Už dnes 40 percent z nás môže ísť do dôchodku a pokiaľ sa situácia nezlepší, v systéme ich neudržíme," skonštatoval prezident ASL Marián Šóth.

Na zvyšujúce sa náklady upozornila aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Pre neudržateľnosť nákladov by podľa nej viaceré ambulancie nemuseli v budúcom roku otvoriť.

Enormný rast cien trápi tiež nemocnice, niektorým narástli aj šesťnásobne. Viaceré z nich očakávajú pomoc a rokujú s rezortom zdravotníctva. Ten reagoval, že situáciou sa zaoberá spoločne s vládou. Doplnil, že dosahy rastu cien energií pociťujú všetky ministerstvá na Slovensku. V prípade nemocníc treba podľa neho mať na zreteli užší priestor na možné kompromisy medzi úsporou a spotrebou.