Zdá sa, že v neľahkých časoch hrubne slovník aj tým, pre ktorých by mal byť kultúrny prejav absolútnou samozrejmosťou. Používanie vulgarizmov najhrubšieho zrna pracovníkmi Slovenského národného múzea v oficiálnych dokumentoch, navyše na adresu jedného zo záujemcov o rekonštrukciu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka, sa potichučky vyriešilo písomným upozornením.

Označenie účastníka verejného obstarávania slovom ko..t v písomnostiach, ktoré sú súčasťou oficiálneho konania, kompetentných príliš nevzrušilo.

Čítajte viac:

Uchádzača o rekonštrukciu Krásnej Hôrky vulgárne urazili

Dvojaký meter

Generálny riaditeľ našej najväčšej kultúrnej inštitúcie Rastislav Púdelka, ktorý bol pod sprievodným listom k dokumentom s pikantnými výrazmi podpísaný, po prešetrení celej záležitosti „potrestal“ - ako inak - podriadeného. Zodpovedného pracovníka písomne upozornil.

Ministerstvo kultúry na čele s Markom Maďaričom sa s jeho rozhodnutím stotožnilo. A to sa len prednedávnom Maďarič pohoršoval, že súkromné televízie v snahe získať diváka sa neštítia odvysielať ani vulgarizmy, čím vedú kultúrnu vojnu proti tradičným hodnotám a základnej ľudskej slušnosti a dôstojnosti. Zdá sa však, že ak ide o peniaze a poriadok v štátnej sfére, spomínané hodnoty môžu ísť bokom.

Krásna Hôrka: Rekonštrukcia hradu je v plnom prúde. Neúspešný záujemca stále čaká na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vo veci námietky voči rozhodnutiu Slovenského národného múzea koná už viac ako tri mesiace. Foto: TASR

Čušali

Smutné je i to, že vedenie múzea začalo ohľadom vulgarizmov konať, až keď na ne upozornil týždenník PLUS 7 DNÍ, hoci náznaky o zarážajúcom správaní svojich pracovníkov muselo mať už niekoľko mesiacov predtým. Minimálne od vlaňajšieho októbra, keď sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo ústne pojednávanie vo veci námietok neúspešného uchádzača o rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka. Ten v súťaži neuspel napriek tomu, že predložil najnižšiu sumu.

Hoci cena bola pri splnení stanovených podmienok účasti v súťaži hlavné kritérium, múzeum záujemcu s najlepšou ponukou vyradilo. Ten podal námietku na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý mal rozhodnúť, či múzeum postupovalo podľa pravidiel. Slovenské národné múzeum zastupoval na rokovaní aj jeho generálny riaditeľ Púdelka. Ten si hneď na úvod rokovania spolu s ďalšími prítomnými vypočul z úst zástupcu vyradeného uchádzača aj slová o tom, ako múzeum „hrubo vulgárne, krajne urážlivo, priamo a otvorene, verejne účinným spôsobom pejoratívne označuje“ účastníka verejného obstarávania.

Po odznení týchto vážnych obvinení by bola na mieste okamžitá reakcia šéfa múzea Púdelku. Lenže podľa zápisnice z rokovania sa nič také nestalo. Nikto zo štyroch ľudí, ktorí na pojednávaní zastupovali túto kultúrnu inštitúciu, sa neopýtal, o akých vulgarizmoch sa hovorí.

Zástupca neúspešného uchádzača vychádzal z jednej z príloh, ktorú ako oficiálny dokument v rámci námietkového konania na Úrad pre verejné obstarávanie zaslalo Slovenské národné múzeum. Na jej konci sa doslova píše: „Ponuky komisia navzájom komparovala a posudzovala v identifikovaných problémových častiach, čo u jedného uchádzača posúdila na základe vysvetlenia a druhý je taký ko..t, aký je.“

Minister kultúry: Marek Maďarič, ktorý si bol požiarom zničený hrad Krásna Hôrka pozrieť vlani v júni, tvrdo bojuje proti vulgarizmom v televíziách. Foto: TASR

Neriešil to

Púdelku zasadnutie na Úrade pre verejné obstarávanie neprinútilo k tomu, aby začal vo veci konať. Urobil tak až o dva mesiace neskôr, keď na tieto skutočnosti upozornil náš týždenník.

„Na základe zverejnených informácií dal generálny riaditeľ celú vec prešetriť, pričom bolo zistené, že išlo o pracovnú verziu prílohy, ktorá obsahovala obdobnú poznámku, ako bolo zverejnené. Omylom miesto úradného dokumentu bola priložená a poslaná na Úrad pre verejné obstarávanie táto pracovná verzia prílohy.

Skutočnosť, že bola odoslaná iná verzia prílohy ako oficiálny dokument, bola vyhodnotená ako porušenie pracovnej disciplíny a dotknutému zamestnancovi bolo uložené sankčné opatrenie,“ informoval nás pred pár dňami šéf komunikačného oddelenia múzea Matúš Lányi. Pod sankčným opatrením máme rozumieť uloženie písomného upozornenia zamestnancovi za porušenie pracovnej disciplíny. „Pri opätovnom porušení pracovnej disciplíny s ním bude ukončený pracovný pomer,“ dodal Lányi.

Takéto riešenie postačuje aj rezortu kultúry, ktorý aktuálne bojuje proti vulgarizmom v televíziách. „Ministerstvo kultúry sa stotožňuje s postupom generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, ktorý dotknutému zamestnancovi za porušenie pracovnej disciplíny uložil sankčné opatrenie,“ napísal hovorca Jozef Bednár.

Zaujímavá osoba

Meno konkrétneho pracovníka zodpovedného za vulgárne nadávanie jednému z uchádzačov vo verejnom obstarávaní však múzeum neprezradilo. V anonymite zostal aj človek, ktorý mal na Úrad pre verejné obstarávanie pracovnú verziu dokumentu zaslať. Pomyselné „No, no, no!“ mohol šéf múzea adresovať osobe odborne spôsobilej na verejné obstarávania z radov múzea.

Z dokumentov, ktoré máme k dispozícii, však vyplýva, že špeciálne na obstarávania týkajúce sa rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka si múzeum najalo aj posilu z externého prostredia. Je ňou magister René Bábela, ktorý v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sedel v predstavenstve akciovky Hotely mládeže Slovenska. Išlo o stopercentnú dcérsku spoločnosť Fondu detí a mládeže. Na ten bol v minulosti prevedený majetok bývalého Socialistického zväzu mládeže.

Týždenník Trend pred pár rokmi upozornil, že René Bábela je jedným z bývalých šatutárov Hotelov mládeže Slovenska, ktorý v roku 1994 podpísal bez verejného výberu zmluvy na prenájom piatich hotelov. V zmluvách boli zakotvené zaujímavé podmienky ako predkupné právo, nízke nájomné či odpisy, ktoré si mohli nájomcovia zaratúvať. Napríklad nájomníkom Juniorhotela v Bratislave pri Štrkovskom jazere sa stala bratislavská eseročka Erpa patriaca bratom Eduardovi a Róbertovi Diničovcom. Obaja neskôr zahynuli počas vyrovnávania účtov v slovenskom podsvetí.

Dnes René Bábela radí SNM pri jednej z najviac sledovaných verejných zákaziek týkajúcich sa rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.