Uviedla to v správe o stave republiky, ktorú predniesla v pléne Národnej rady (NR) SR. Hlava štátu dúfa v rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu. Vláde vyčítala, že nedeklarovala spôsob vyrovnania sa so sankciami dlhovej brzdy i neistotu, či v dôsledku schválenia rozpočtu neprídeme o financie z Plánu obnovy. Ocenila však niektoré reformy.

"Vláda doteraz nedeklarovala spôsob, ako sa vyrovná so sankciami dlhovej brzdy, keďže na rok 2022 sa predpokladá hodnota dlhu nad úrovňou piateho pásma dlhovej brzdy. Ani dnes, len pár dní pred hlasovaním o rozpočte, nie je zrejmé ani to, či v dôsledku jeho schválenia neprídeme o financie z Plánu obnovy," podotkla hlava štátu. Rozpočtové provizórium považuje za prehru všetkých. "Preto dúfam, že rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a mnohokrát opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu, prinesie pre jeho schválenie potrebnú podporu," vyhlásila.

Prezidentka však ocenila niektoré pozitívne výsledky vlády Eduarda Hegera. Napríklad schválenie reformy vysokého školstva, súdnictva, verejného obstarávania, národných parkov, stratégiu dlhodobej starostlivosti, či prijatie dvoch balíkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Pozitívny obrat nastal podľa nej v oblasti vymožiteľnosti práva a boja proti korupcii. Vyzdvihla Plán obnovy. Za kvalitný označila tím na Úrade vlády, ktorý riadi a koordinuje reformy a investície tohto projektu. Tieto zmeny sú podľa nej kroky správnym smerom.

Dodala, že v roku 2021 sa načas zlepšila aj udržateľnosť financií. "V súčasnosti však Rada pre rozpočtovú zodpovednosť opäť zaradila tento ukazovateľ do pásma vysokého rizika," podotkla. Poukázala na vyjadrenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej bol štátny rozpočet zostavený realisticky len pre najbližší rok a konsolidačná stratégia chýba už tretí rok po sebe.

Čo sa týka školstva, poukázala na dlhodobú nevyhnutnosť zvyšovať jeho kvalitu. Za dôležité považuje, že sa mnohé dôležité zmeny urobili alebo naštartovali. "Vrátane krokov podpory vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a dlhoočakávanej kurikulárnej reformy," poznamenala. Ocenila, že vláda od septembra pristúpila k zvýšeniu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl. "Už menej oceňujem, že k tomu došlo až po masívnych protestoch a hrozbe neotvorenia nového školského roka," dodala prezidentka.