Tip na článok
Dcéra policajného pridelenca Jána Vaľa by sa mala spolu s ním zdržiavať v Prahe, počas pracovného týždňa sme ju však zastihli v Rovinke.

Výhody pre všetkých? Benefity policajného pridelenca Jána Vaľa využíva aj jeho rodina

Diplomatické značky na súkromnom aute - aj takéto neuveriteľné výhody majú rodinní príslušníci policajných pridelencov v zahraničí.

Galéria k článku (6 fotografií )
Benefity: Diplomatická značka zabezpečuje vodičovi auta mnohé výhody.
Utešený dom: Patrí Jánovi Vaľovi s manželkou.
Praha: Ján Vaľo dnes pôsobí ako policajný pridelenec v Česku.

Darí sa mu za každej vlády, vo vysokej pozícii ho drží už piaty minister vnútra. Ján Vaľo, niekdajší šéf Úradu boja proti organizovanej kriminalite, bývalý policajný viceprezident a terajší pridelenec v Prahe, akoby bol nenahraditeľným mužom zákona.

Väzy mu nezlomil zbabraný prípad ani zistenie, že odpísal diplomovú prácu. Nikomu nemusel vysvetľovať, ako to skutočne bolo s kúpou rodinnému domu v Rovinke pri Bratislave, ku ktorému sa dostal za zvláštnych okolností v roku 2011. Namiesto toho postupoval v kariérnom rebríčku.

Aktuálne pôsobí ako policajný pridelenec v Prahe a požíva patričné výhody. A nielen on. Aj jeho rodinní príslušníci.

Ako diplomati

Byť policajným pridelencom v zahraničí sa oplatí. Nikto síce celkom presne netuší, čo je náplňou ich práce, no platení sú kráľovsky. Oficiálne údaje o ich príjmoch sú pre bežného občana nedostupná informácia, no nie je tajomstvo, že policajných pridelencov v zahraničí si náš štát cení rovnako ako skutočných diplomatov.

A tomu zodpovedá plat, ktorý sa v závislosti od krajiny vyslania môže pohybovať na úrovni prevyšujúcej šesť a pol tisíca eur. Na pridelencov sa vzťahuje aj diplomatická imunita. Z Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch vyplýva, že „osoba diplomatického zástupcu je nedotknuteľná.

Diplomatický zástupca nesmie byť žiadnym spôsobom zatknutý alebo zadržaný...“ Výhody spojené s prácou v zahraničí vrátane diplomatickej imunity nepožíva len pridelenec, ale prekvapujúco aj jeho rodinní príslušníci, ktorých si zobral na svoje pôsobisko. Vo Vaľovom prípade by to podľa informácií z policajného prezídia mala byť manželka a dcéra.

Aj za ich pobyt po svojom boku berie pridelenec každý mesiac slušné finančné náhrady. V akej celkovej výške, kompetentní odmietli povedať, oháňajúc sa hŕbou právnych noriem. Zainteresovaní však prezradili, že čo sa týka Vaľa, za manželkinu a dcérinu prítomnosť v Prahe by mohol každý mesiac zinkasovať ďalšie najmenej dve tisícky eur.

Výkazy

Za týchto okolností verejnosť logicky očakáva, že platení rodinní príslušníci si budú plniť povinnosti na určenom mieste v cudzine. Lenže u Vaľovcov si s tým zrejme ťažkú hlavu nerobia. Pred časom sme totiž pri ich dome v Rovinke počas pracovného týždňa naďabili na vozidlo s českým diplomatickým evidenčným číslom.

Nasadala doň mladá dáma, ktorou, ako sme neskôr zistili, bola Vaľova dcéra. Tá, ktorá by mala byť s otcom v Prahe. Policajné prezídium upozornilo, že rodinní príslušníci pridelenca sa sami rozhodujú, kde sa budú zdržiavať. Teda, aj keby oficiálne mali byť v zahraničí, nič im nebráni v pobyte na Slovensku.

„Policajný pridelenec v súlade s nariadením ministerstva vnútra mesačne vykazuje vo vyhlásení počet dní, keď sa rodinní príslušníci zdržiavali v krajine jeho vyslania, a výpočet náhrad sa musí vykonať v súlade so skutočne strávenými dňami v tejto krajine,“ dala nám vedieť Denisa Baloghová z policajného prezídia.

Znie to síce pekne a dokonca aj logicky, no predsa len je v tom háčik. Vypisovanie výkazov je v rukách policajného pridelenca. Je iba na ňom, či tlačivá vyplní pravdivo. Ak sa aj vykonáva nejaká spätná kontrola, ťažko si predstaviť jej fungovanie v praxi.

Niekto by totiž musel mesiac čo mesiac zisťovať každodenný pohyb rodinných príslušníkov pridelenca, aby zistil, či dotyčný vyplnil výkaz pravdivo a či úvedené údaje korešpondujú s realitou. Na súkromnom ako diplomat: V súvislosti s Vaľovou dcérou a jej pobytom na Slovensku zarazila aj ďalšia skutočnosť.

Vozidlo, v ktorom sa viezla, malo diplomatické evidenčné číslo. Zjavne pritom šlo o súkromné auto. Na sociálnej sieti sa jeho výbavou ešte v roku 2011 chválil syn Jána Vaľa, mimochodom, tiež policajt.

Diplomatické značky môžu byť umiestnené aj na súkromných vozidlách rodinných príslušníkov policajného pridelenca, čo umožňuje spomínaný Viedenský dohovor o diplomatických stykoch. Okruh ľudí, ktorých sa dopravné predpisy netýkajú, je zas o niečo širší. Nepriamo to potvrdila Eva Stulíková z tlačového oddelenia českého policajného prezídia.

„Ak je zistené, že konania majúceho znaky dopravného priestupku sa dopustila osoba požívajúca výsady a imunitu podľa zákona alebo medzinárodného práva, dopravný priestupok nie je možné prerokovať. Polícia spíše oznámenie o priestupku a overí, či uvedená osoba v čase spáchania priestupku plnila úlohy súvisiace s jej funkciou. V kladnom prípade vec odloží, v zápornom oznámi dopravný priestupok príslušnému správnemu orgánu.“

Nuž, a keďže Vaľova dcéra má diplomatickú imunitu, jazdiť môže, ako chce. A to nielen v Česku, ale de facto i na Slovensku. Podľa Viedenského dohovoru by sa na diplomatických zástupcov a ich rodinných príslušníkov nemala vzťahovať imunita v ich domovskej krajine.

V skutočnosti to však býva tak, že ak sa dopustia dopravného priestupku na vozidle s diplomatickým číslom, priebeh dokumentovania udalosti je zhruba rovnaký, akoby k priestupku došlo napríklad v Česku.

Policajti zistia, kto sedí za volantom, a ak ide o osobu požívajúcu v zahraničí diplomatické výsady, urobia o udalosti záznam. Ministerstvo zahraničných vecí požiada o informáciu, či osoba, ktorá sa dopustila priestupku, plnila v tom čase diplomatickú úlohu na území Slovenska. Aj keď to znie zložito, výsledok je predvídateľný.

Čítajte viac:

Rigorózna práca policajného exviceprezidenta Vaľa je prísne tajná

Vzorný policajt

A, ruku na srdce, kto už by dal pokutu dcére Jána Vaľa? Policajta, ktorý dokáže bez ujmy plávať turbulentnými policajnými vodami už niekoľko rokov. Na jeho kariére sa neprejavil zbabraný prípad podnikateľa Ladislava Reháka a už zosnulého advokáta Ernesta Valka z roku 2006, za ktorý sa o čosi neskôr verejnosti ospravedlňovala predsedníčka vlády Iveta Radičová.

Vo funkcii policajného viceprezidetna zostal aj po zistení, že je preukázateľný plagiátor, ktorý šesťdesiatpäť percent diplomovej práce odovzdanej v roku 1999 na Akadémii Policajného zboru odpísal od iného študenta.

Ostrieľaný policajt nemusel doteraz vysvetľovať ani to, ako prišiel v roku 2011, v čase, keď zastával post policajného viceprezidenta, k rodinnému domu v obci Rovinka pri Bratislave.

Ukázalo sa totiž, že brat majiteľa firmy, ktorá dom stavala, čelil v tom čase obvineniu zo spáchania závažného trestného činu - z prípravy úkladnej vraždy. Prípadom sa zaoberal Úrad boja proti organizovanej kriminalite, ktorý zo svojej pozície zastrešoval práve Vaľo.

Ten začal v dome bývať ešte pred jeho oficiálnou kúpou. Majiteľkou nehnuteľnosti bola vtedy dcéra šéfa stavebnej firmy. Samotný Vaľo a jeho manželka sa stali vlastníkmi domu až o niekoľko mesiacov neskôr.

Policajný funkcionár doteraz neprezradil, za koľko nehnuteľnosť kúpil. Jeho nadriadeným stačilo vysvetlenie, že si na dom zobral úver. Že tak urobil takmer pol roka po tom, ako sa doň nasťahoval, nikoho nezaujímalo.

VIDEO Plus 7 Dní