Tip na článok
Dosiahol svoje: O Harabinovom spore nebudú rozhodovať sudcovia, ktorí sa voči nemu niekedy vymedzili.

Vyhrá Harabin spor za 150 tisíc eur? Tieto fakty mu hrajú do kariet

O Harabinovom spore za 150-tisíc eur bude po zmenách rozhodovať aj sudkyňa, ktorá mu už raz vysoké odškodné priznala.

Galéria k článku (3 fotografie )
Daniela Švecová: Sudkyňa považuje za urážku, keď ju niekto spája s osobou Štefana Harabina.
Rudolf Čirč: Sudca vedie spor s Najvyšším súdom o znížené odmeny, ktoré považuje za nespravodlivé.
Zaplatí?: Generálna prokuratúra podala dovolanie, aby nemusela Harabinovi vyplatiť vysúdených 150-tisíc eur.

Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin svojimi námietkami dosiahol, že o jeho spore s Generálnou prokuratúrou o vysoké odškodné 150-tisíc eur nebudú rozhodovať jeho názoroví oponenti - sudcovia Rudolf Čirč a Daniela Švecová.

Na ich miesto sa dostanú sudcovia Ľubor Šebo a Mária Šramková. Tá ako členka sudcovskej rady Najvyššieho súdu aktuálne podporila opätovnú kandidatúru Štefana Harabina na predsedu Najvyššieho súdu.

Pred tromi rokmi mu ešte ako predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave definitívne priklepla odškodnenie viac ako 30-tisíc eur a ospravedlnenie denníka Sme.

Kto je nezaujatý?

Harabin v minulosti zažaloval Generálnu prokuratúru za to, že potvrdila pravosť jeho údajného telefonátu s Bakim Sadikim, ktorý je odsúdený za obchodovanie s heroínom. Harabin na prvom stupni spor vyhral a prisúdili mu 150-tisíc eur odškodné.

Rozsudok potvrdil aj odvolací súd, no Generálna prokuratúra podala dovolanie, ktoré môže rozsudok zvrátiť. Harabin však dosiahol, že z rozhodovania o dovolaní boli pre zaujatosť vylúčení dvaja sudcovia, ktorí sa voči nemu v minulosti kriticky vymedzili.

Sudkyňa Šramková, ktorá mu, naopak, vyjadrila dôveru, keď podporila jeho opätovnú kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu, však zaujatá nie je a môže o spore rozhodnúť. Šramková bola na Najvyšší súd pridelená priamo na návrh Štefana Harabina necelé dva roky po tom, ako mu senát krajského súdu pod jej vedením priznal odškodnenie od denníka Sme.

Zákon definuje zaujatosť sudcu ako negatívny či pozitívny vzťah k jednej zo strán sporu. Pri prísnom výklade by sa mohlo stať, že o Harabinovom spore by nemal na Najvyššom súde kto rozhodnúť, pretože všetci sudcovia k nemu ako k predsedovi majú nejaký vzťah - či už kritický vo forme výhrad, alebo pozitívny v podobe vďaky, či až zaviazanosti. Tak to konštatuje aj namietnutý sudca Čirč v odôvodnení uznesenia senátu 5C o vylúčení oboch sudcov.

Čirč aj Švecová však akýkoľvek negatívny vzťah k predsedovi Najvyššieho súdu odmietli. V senáte 5C, ktorý o ich osude rozhodol, sedela aj sudkyňa Soňa Mesiarkinová. I ona bola v minulosti predsedníčkou senátu Krajského súdu v Bratislave.

Ten v roku 2005 definitívne priznal Harabinovi ospravedlnenie a odškodnenie tri milióny korún (stotisíc eur) od denníka Pravda za sériu článkov a karikatúru o jeho osobe.

V odôvodnení stálo, že články zasiahli občiansku česť a bezúhonnosť Harabina, čo mu mohlo privodiť ujmu. Súd vtedy pritom skonštatoval, že zisťovanie konkrétnych následkov by bolo veľmi ťažké, ale už len ich možnosť stačí na priznanie trojmiliónového odškodnenia Harabinovi.

Čítajte viac:

Zuzana Ďurišová chce byť šéfkou Najvyššieho súdu: Harabina sa nebojím!

Urážky a nespravodlivosť

Práve rozličný pohľad sudcov na vysoké odškodnenie v prípade nemajetkovej ujmy by mohol stáť za celou personálnou rošádou. Senát 6C, ktorý má Harabinov spor posudzovať, v pôvodnom zložení s Čirčom a so Švecovou v minulosti už v inej veci rozhodol, že výška nemajetkovej ujmy musí byť primeraná, a odmietol prisúdiť vysoké odškodné.

Sudca Čirč to pred senátom 5C uviedol ako pravdepodobne skutočný dôvod namietnutia proti nim. Štefan Harabin však svoje námietky založil na iných dôvodoch. Pri sudcovi Čirčovi uviedol jeho aktuálnu žalobu proti Najvyššiemu súdu za to, že v rokoch 2009 a 2010 dostal podstatne nižšie odmeny ako ostatní sudcovia, čo pociťoval ako hrubú nespravodlivosť.

Preto žiada zaplatenie sumy takmer 32-tisíc eur. Odmeny v tom čase udeľoval ako predseda Štefan Harabin a viacerí sudcovia namietali, že to bol spôsob, ako motivoval svojich verných. Aj preto neskôr táto možnosť vypadla zo zákona na návrh Lucie Žitňanskej ako ministerky spravodlivosti.

Rudolf Čirč viackrát verejne kritizoval Štefana Harabina a je členom skupiny sudcov, ktorí otvorene protestujú proti jeho opätovnej kandidatúre na predsedu Najvyššieho súdu. Odmieta však, že by nebol schopný ako sudca nezaujato rozhodnúť Harabinov spor, pretože nemá voči nemu žiadny negatívny vzťah.

Pri sudkyni Švecovej Harabin použil, okrem iného, jej vyjadrenia v úplne nesúvisiacom spore s naším vydavateľstvom, ktoré Švecová zažalovala pre článok v PLUS 7 DNÍ, kde sa konštatovalo, že bola v médiách označovaná za osobu blízku Harabinovi. Keďže na okresnom súde neuspela, podala odvolanie na krajskú úroveň.

Tam uviedla, že spájanie s osobou Štefana Harabina ju hlboko uráža, keďže sa nestotožňuje s jeho názormi a so spôsobom vedenia Najvyššieho súdu. Do odvolania doslova uviedla, že predsedu Najvyššieho súdu vníma ako zápornú osobu značná časť spoločnosti a jej rodiny. Pri prejednávaní jej zaujatosti však povedala, že necíti voči nemu negatívny postoj, iba sa od neho dištancuje.

Čítajte viac:

Harabinov mečbal: V spore za 150 tisíc eur už dosiahol vylúčenie dvoch sudcov

Tajnosti

Senát 5C Najvyššieho súdu rozhodol o zaujatosti a vylúčení sudcov Čirča a Švecovej ešte vo februári a jeho rozhodnutie malo byť podľa zákona zverejnené. To sa však nestalo a súd nám ho poskytol až po viacerých urgenciách. Podľa Zuzany Wienk z Aliancie Fair Play je to v príkrom rozpore s ústavnými právami: „Štefan Harabin tak opäť ukazuje, že sa správa ako neobmedzený despota.“

Podľa nej vzhľadom na jeho konanie v mnohých prípadoch v minulosti hrozí riziko, že vylúčenie sudcov nebolo objektívne a mohlo poslúžiť jeho záujmom.

„Podľa môjho názoru je vôbec absurdné, aby takéto otázky riešili sudcovia, ktorí sú v mnohých smeroch závislí od predsedu. Najmä, keď jeho záľuba v pomste voči svojim kritikom je široko známa. Mali by sme sa poučiť a vymyslieť mechanizmus, ako by v týchto prípadoch námietky posudzovali sudcovia z iných súdov,“ dodáva Wienk.

Ešte nebol určený termín, kedy senát 6C v zmenenom zložení Mária Šramková, Ľubor Šebo a Ivan Machyniak rozhodne, či sa spor o 150-tisíc eur z verejných zdrojov bude ťahať ďalej, alebo Štefan Harabin dostane vysúdené peniaze.

VIDEO Plus 7 Dní