Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian si môže nateraz vydýchnuť. Už druhýkrát. Prokurátorka Generálnej prokuratúry totiž 5. mája zrušila jeho obvinenie vo veci údajného vynášania informácií. Z uvedeného skutku ho na konci tohtoročného januára obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Peter Kráľovič, ktorý v tejto veci koná voči Zurianovi už od roku 2021. Zatiaľ neuspel ani s jedným rozhodnutím.  Za jedno, z mája 2021, ktoré odobril aj vtedajší dozorujúci prokurátor a týkalo sa domovej prehliadky, dokonca odklepol Ústavný súd exšéfovi NAKA odškodné vo výške takmer 2500 eur. V aktuálnom konaní vytkla prokurátorka vyšetrovateľovi laxný prístup k vyhodnocovaniu dôkazov, ktoré podľa jej názoru obvinenie voči Zurianovi neposilnili, ale práve naopak zoslabili.  

Makóove odpočúvanie

Bývalého prvého muža kriminálnej agentúry vyšetrovateľ viní z toho, že vraj vyzradil tajné informácie o odpočúvaní Ľudovíta Makóa. Tento sa  v roku 2020 dostal do hľadáčiku orgánov, lebo údajne podieľal na príprave vraždy dnes už známeho príslušníka NAKA Jána Čurillu. Zurian mal informácie o nasadení informačno-technických prostriedkov posunúť Makóovi cez vtedajšieho námestníka SIS Borisa Beňu.

V roku 2021, kedy čelil exšéf NAKA nielen podozreniam z vyzradenia utajovanej skutočnosti, ale i zneužitia právomoci verejného činiteľa tieto obvinenia zrušili, pretože boli ,,nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu,“ uviedol v júni 2021 pre médiá Dalibor Skladan, hovorca Generálnej prokuratúry, ktorá si prípad prebrala. Polícii však bolo nariadené vo veci opäť konať a rozhodnúť.

Nuž a vyšetrovateľ Peter Kráľovič konal a rozhodol. Zuriana 31. januára 2023 opätovne obvinil, avšak už len z jedného skutku. Z vyzradenia utajovanej informácie. Opieral sa pritom najmä o výpovede svedkov, ktorých v prípade vypočul. Okrem Beňu a Makóa to bola napríklad  bývalá policajná viceprezidentka Jana Maškarová, či exšéfa SIS Vladimír Pčolinský.  Vyplýva to z uznesenia prokurátorky, ktorým, ako už bolo spomenuté, pred pár dňami obvinenie voči Zurianovi opätovne zrušila.

Má znova konať

,,Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR uznesením z 5.mája 2023 vyhovela sťažnosti obvineného B.Z. a zrušila uznesenie vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z 31.januára 2023, ktorým bolo B.Z. vznesené obvinenie za trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti z dôvodu, že zistený skutkový stav neodôvodňoval takýto procesný postup vo vzťahu k osobe B.Z. Zároveň uložila vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby, aby vo veci znovu konal a rozhodol,“ uviedla súčasná hovorkyňa Generálnej prokuratúry Zuzana Drobová bez ďalších podrobností.
 

Z predmetného uznesenia podľa informácií Plus 7 dní vyplýva, že prokurátorke sa nepozdávalo najmä narábanie vyšetrovateľa s dôkazmi.  ,,Vo vzťahu k vyhodnocovaniu zákonnosti zadovážených dôkazov  zdôrazňujem, že zásada voľného hodnotenia dôkazov...  vyžaduje od orgánov činných v trestnom konaní, aby hodnotili dôkazy nezávisle od toho či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní, alebo strana konania, a to z hľadiska ich zákonnosti, závažnosti, pravdivosti a vierohodnosti. Orgány činné v trestnom konaní teda hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia (voľného uváženia), ktoré však neznamená možnosť ľubovôle z ich strany, ale musí byť založené  na Iogickom úsudku vyplývajúcom zo starostlivého uváženia všetkých dôkazov získaných a vykonaných  zákonným spôsobom,“ napísala prokurátorka v uznesení.

Nekonzistentnosť tvrdení

V súvislosti s uvedeným následne konštatovala, že po vyhodnotení všetkého možného prišla k záveru, ,,že doposiaľ vykonaným  dokazovaním nebolo preukázané, že obvinený vyzradil  nepovolanej osobe utajovanú skutočnosť.“ Prokurátora upozornila najmä na nekonzistentnost' tvrdení  Ľudovíta Makóa a rozpory medzi vyjadreniami Borisa Beňu na jednej strane a ďalších štyroch svedkov na strane druhej. ,,Nebol zabezpečený žiadny nespochybniteľný dôkaz, ktorý by podporoval, respektíve verifikoval pravdivost' tvrdení Borisa Beňu, naopak podstatné rozpory v tvrdeniach svedkov jeho obvinenie výrazne zoslabili,“ dospela k záveru prokurátorka. Len dodajme, že obvinenie Zuriana stojí od roku 2021 výlučne na výpovedi  Boris Beňu, ktorý  pred orgánmi vypovedá, že to práve jemu exriaditeľ NAKA v auguste 2020 vyzradil utajované informácie o odpočúvaní Makóa.  

Menil výpoveď

Samotný Makó mal pritom svoju výpoveď niekoľkokrát meniť.  Prokurátorka upozornila, že k predmetnej veci, teda k tomu, ako a kedy sa dozvedel o svojom odpočúvaní vypovedal už krátko po svojom  zadržaní na jeseň v roku 2020. Zurianovo meno pritom nespomenul ani len okrajovo.  Skloňovať ho začal až potom, ako začal voči  nemu  vypovedať Beňo.

,Skutok, za ktorý bolo vznesené obvinenie Branislavovi Zurianovi je v poradí už treťou verziou skutku, ktorý opisuje Ľudovít Makó, čo vzbudzuje nedôveru v pravdivosť jeho tvrdení,“ približuje prokurátorka. V súvislosti s uvedeným podľa nej existuje pochybnosť, s ktorou sa vyšetrovateľ vo výsluchu Ľudovíta Makóa dostatočným spôsobom nevysporiadal. A síce, z akých dôvodov si menovaný už vo výpovediach v roku 2020, teda v čase, kedy bola jeho pamäťová stopa relatívne čerstvá, nespomenul na to, že na danom skutku sa mal podieľať práve Zurian.

 ,,Makó si na to spomenul až potom, ako o tejto veci začal vypovedať Boris Beňa, ktorého z vyzradenia inkriminovanej utajovanej skutočnosti obvinil práve Ľudovít Makó,“ konštatuje prokurátorka. Na adresu Borisa Beňa uviedla, že i jeho výpoveď proti Zurianoví stojí za zamyslenie, keďže o tejto veci nezačal vypovedať hneď po zadržaní v decembri 2020, ale až s odstupom niekoľkých mesiacov. Presnejšie v období, kedy došlo zo strany orgánov k prekvalifikovaniu jeho skutkov.

Bývalý riaditeľ NAKA na margo aktuálneho vývoja hovorí, že rozhodnutie prokurátorky vníma ako zákonné. ,,Som rád, že sa potvrdili skutočnosti, o ktorých hovorím už vyše dvoch rokov a síce, že som nemohol vyzradiť utajovanú skutočnosť, o ktorej som nevedel,“ uviedol Zurian. Myslí si ale, že zo strany polície nejde o posledné slovo. ,,Očakávam, že prídu ďalšie útoky na moju osobu, tentokrát už zo strany NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry,“ predpovedá Zurian.