Komisárka pre deti Viera Tomanová žiada ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) o urýchlené otvorenie škôl i školských zariadení a o obnovenie školského vyučovania prezenčnou formou. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre deti.

Požiadavka obnoviť prezenčnú formu vyučovania vyplýva podľa komisárky zo záverov okrúhleho stola za účasti odborníkov z praxe a aj z početných listov rodičov. "Vychádzajúc z empirických poznatkov online vyučovania prostredníctvom digitálnych prostriedkov v ostatnom roku je tak učiteľmi a rovnako aj rodičmi preukázané, že online vyučovacia metóda nezodpovedá rozsahu a ani kvalite prezenčného vzdelávania," skonštatoval úrad. Okrem iného tvrdí, že deti strácajú potrebné disciplinárne návyky a základné sociálne zručnosti.

 

Komisárka pripomína právo na vzdelanie garantované Ústavou SR a v nadväznosti na to povinnosť štátu zabezpečiť povinnú školskú dochádzku. "Právo na vzdelanie garantované článkom 42 ústavy medzi povolené obmedzenia ľudských práv ústavný zákon nezaraďuje a rovnako nezaraďuje medzi obmedzenia ani povinnú školskú dochádzku podľa článku 28 dohovoru," upozornila.

Vychádzajúc z výsledkov celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v dňoch 18. až 26. januára je podľa nej zrejmé, že mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách už nemá v tomto období opodstatnenie. Ako tvrdí, všetky opatrenia musia byť primerané hrozbe a jej bezprostrednosti, nesmú trvať dlhšie ako samotná hrozba a musia sa vzťahovať iba na regióny, ktoré sú ňou postihnuté.

"Prerušenie školského vyučovania v školách pre celé územie SR je v rozpore so zásadou proporcionality. Pretože za súčasnej situácie nemožno tvrdiť, že verejný záujem na ochrane zdravia prevyšuje nad uvedenými individuálnymi právami jednotlivcov, v tomto prípade žiakov," skonštatoval úrad.

Aj viac ako 20 mimovládnych organizácií adresovalo trom najvyšším ústavným činiteľom a ministrovi školstva otvorenú výzvu. Požiadali ich v nej, aby pri uvoľňovaní protipandemických opatrení mali školy jednoznačnú prednosť a prípadné ich ďalšie uzavretie bolo len ako posledná možnosť.