Tip na článok
Pri Auparku: Kostrové nálezisko zabezpečila polícia. Keďže sa muži zákona nedovolali pamiatkarom, nález zdokumentovali sami.

Vzácny kostrový nález skončil na polícii. Archeológovia skoro odpadli

Kosti, ktoré sa našli pri hranici najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, skúma polícia. Začala už aj niekoľko trestných stíhaní za zabitie.

Galéria k článku (4 fotografie )
Centrum Košíc: Tunajšia mestská pamiatková zóna je najväčšia na Slovensku. Aj za jej hranicami však možno objaviť vzácne pamiatky, ako je napríklad starobylá citadela pri Auparku.
Objav kostí: Bagrista našiel kostrové ostatky na Strojárenskej ulici, ktorá je hranicou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Dve náleziská: Medzi Auparkom a hotelom Hilton sa našlo takmer sedem kostier. Archeológovia ich videli až po ich premiestnení.

Nie sú kosti ako kosti. Majitelia kostrových ostatkov, ktoré našli robotníci pri rekonštrukcii električkových tratí v Košiciach, boli obeťami zabitia. Aspoň zatiaľ to tak vyzerá. Keď na ne totiž robotníci narazili, zavolali políciu, a nie archeológov. Pohotoví muži zákona začali trestné stíhanie vo veci prečinu zabitia, aby ich experti mohli záhadu preskúmať.

Privolaný súdny lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a vek kostí stanovil predbežne na osemdesiat rokov. Nikomu neprekážalo, že sa našli v hĺbke takmer tri metre, v tesnom susedstve najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácie na Slovensku.

Dôvodom slepoty môže byť to, že prípadný archeologický výskum by o pár dní spomalil už aj tak kritizovanú rekonštrukciu.

Nevedomosť či zámer?

Keby investor stavby, ktorým je mesto Košice, pustil ku kostiam ako prvých archeológov, ako to určuje pamiatkový zákon, muselo by sa postupovať podľa iných pravidiel ako v prípade policajného vyšetrovania. Ak by to boli kostrové nálezy spred prvej svetovej vojny, išlo by o nález archeologickej hodnoty, a vtedy hrajú prím archeológovia.

Následný výskum by práce na stavbe zrejme spomalil či dokonca predražil. Keďže kosti skúma polícia, nemuseli ostať na nálezisku. Pár hodín po nájdení ich policajní technici za asistencie súdnych znalcov vybrali a odniesli zo staveniska. Práce na stavbe mohli pokračovať.

Nedovolali sa

Prvé kosti našli robotníci v marci tohto roka na Strojárenskej ulici vedľa budovy dnešnej župy v hĺbke 2,5 až 2,6 metra. V čase ich nájdenia nebolo jasné pohlavie ani vek ľudských ostatkov. Isté bolo len to, že sa našli tri neúplné kostry. „Privolaný súdny lekár nevylúčil cudzie zavinenie,“ dôvodila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Vyšetrovateľ tak začal trestné stíhanie pre zločin zabitia. Policajti dokumentovali nálezy dva dni. Vraj volali aj do Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, no nevedeli sa dovolať.

Prvé zistenia zatiaľ potvrdili, že kostrové ostatky majú viac ako šesťdesiat a menej ako sto rokov. „Je možné, že šlo o morový cintorín vojakov. Nie všetky také miesta boli zdokumentované,“ upozorňuje odborník na archeológiu, ktorý si neželal zverejniť meno.

Nechápe, ako je možné, že kostrové nálezy skončili na polícii a nie v rukách archeológov. „Viete, Košice sa hrdia tým, ako chránia bohatstvo našich predkov. Pamiatková rezervácia, ktorá zahŕňa centrum mesta, má viac ako osemdesiatpäť hektárov.

A oni takto nakladajú s kostrovým nálezom, ktorý je na severnej hranici rezervácie. Keď už nič iné, je to čudné,“ dodáva odborník.

Čítajte viac:

Gurmáni: Naši predkovia boli štíhli a zdraví. Jedli i ľudské mäso

Pri citadele

Koncom mája narazili robotníci pri výkopových prácach na ďalšie kostrové pozostatky. Tentoraz ležali pár sto metrov od Dómu svätej Alžbety a niekoľko desiatok metrov od hranice mestskej pamiatkovej rezervácie, medzi hotelom Hilton a Auparkom, kúsok od významného archeologického nálezu - košickej citadely nedávno vyhlásenej za národnú kultúrnu pamiatku.

Citadela je súčasťou mestského opevnenia a zabezpečovala vstup do mesta. Výstavba pevnosti sa datuje do obdobia panovania cisára Leopolda I. Habsburského v sedemnástom storočí. Zvyšky zachovanej citadely vidno aj na parkovisku v Auparku. A práve tu neďaleko významnej pamiatky vraj robotníci narazili opäť na obete násilného trestného činu.

„Čo viem, tak jedinci boli pochovaní v skrčenej polohe na boku. Ak je to pravda, tak by to svedčilo o pochovávaní v praveku a nie v novoveku. Škoda, že zas niekto iniciatívne zavolal len policajtov.

Mohla to byť sonda do našej histórie a možno by sa odhalili úžasné pozostatky napríklad z bronzovej doby. Takto nebudeme vedieť z archeologického hľadiska absolútne nič,“ pripomína odborník.

Košická krajská policajná hovorkyňa Mésarová oponuje, že privolaný súdny znalec na mieste predbežne určil, že ide o neúplné kostrové nálezy troch mužských a jedného ženského tela. V zemi sa mohli nachádzať približne osemdesiat rokov. „Kostrové nálezy, ktoré zdokumentoval kriminalistický technik, budú ďalej skúmať znalci.

V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin zabitia,“ dodala. Znalec určil, že štvorica zomrela násilnou smrťou. Presný vek kostier zatiaľ nie je známy. Muži zákona pozbierali nájdené kostrové ostatky opäť bez toho, aby sa vykonal archeologický výskum.

Začarovaná stavba

Takmer na identickom mieste, o pár metrov ďalej, objavili stavbári ďalšie ľudské pozostatky. Tretie v priebehu pol roka. „Našli sa časti lebky, panvovej a stehennej kosti a ďalšie kostrové pozostatky najmenej troch osôb,“ opísala nález Mésarová.

Aj v tomto prípade začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin zabitia. Znova prišli kriminalisti, znova chýbali archeológovia. Mésarová tvrdí, že operačný dôstojník sa pokúšal na obhliadku zabezpečiť aj archeológov z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Nepodarilo sa.

„Preto obhliadku vykonali bez ich prítomnosti. Do budúcna by sme privítali, aby kompetentní na pamiatkovom úrade zabezpečili nepretržitú službu, aby bolo možné kontaktovať pracovníkov a zabezpečiť archeológov,“ doplnila Mésarová.

Pri poslednom náleze našli znalci zo súdneho lekárstva neúplné ostatky troch ľudí, ktorí v zemi ležali na chrbte smerom dole. „V hĺbke približne stotridsať centimetrov sa našli časti dlhých kostí, rebrá a stavce, časť lebky so zubmi, časti panvových kostí a ramenných kostí.

Podľa predbežného vyjadrenia znalca išlo o zvyšky minimálne troch ľudí, staré šesťdesiat-osemdesiat rokov, pravdepodobne mužského pohlavia,“ priblížila Mésarová.

Kostrové ostatky boli podľa nej riadne fotograficky zdokumentované. Následne ich odovzdali znalcom, ktorí ich budú ďalej skúmať. Tí určia, či ide o ľudské kosti. Stanovia aj ich vek či vek a pohlavie majiteľa. Čaká sa aj na stanovenie bezprostrednej príčiny smrti a čas úmrtia. Znalecký posudok zatiaľ nebol podaný.

Čítajte viac:

Praveké nálezy made in China: Falšovanie je dnes veľký biznis

Pamiatkari na druhom mieste

Vyšetrovateľ oslovil aj pamiatkarov, aby predsa len poskytli informácie k miestu náleziska. „Krajský pamiatkový úrad v Košiciach vo svojej správe uvádza, že v danej lokalite sa nachádza vojnový cintorín, o čom svedčí Pomník padlých vojakov Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov, pretože počas vojny sa na tomto mieste pochovávali mŕtvi vojaci,“ hovorí Mésarová.

Do úvahy však prichádza aj možnosť, že v danom prípade ide o ďalšiu časť citadely, ktorú odhalili pri stavbe obchodného centra Aupark. Ak sa potvrdí, že kostrové nálezy sú staršie ako sto rokov, prevezmú si ich archeológovia.

„V prípade, že predmetné ostatky budú mladšie ako sto rokov, po skončení znaleckého skúmania ich uložia v antropologickej zbierke Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave. Ak zo znaleckého posudku vyplynie, že na kostrovom náleze sa nenachádzajú znaky násilia, bude trestné stíhanie zastavené,“ ozrejmila policajná hovorkyňa ďalší postup.

Náš zdroj z policajného prostredia pripomína, že vražda je nepremlčateľná. „Ak súdny lekár nevylúči cudzie zavinenie, vyšetrovateľ vznesie obvinie z prečinu zabitia. Znalci určia, ak sa dá, či nebožtíka zavraždili, zabili, alebo zomrel prirodzenou smrťou.

Potom sa musí obeť stotožniť a, samozrejme, hľadať jej vrah. V týchto prípadoch však býva stíhanie zastavené. Ak by to aj bola obeť vraždy, asi ťažko by vyšetrovateľ našiel živého deväťdesiat- či storočného vraha. Také prípady patria archeológom, nie polícii,“ uzatvára náš policajný zdroj.

Chránia pamiatky

Krajský pamiatkový úrad v Košiciach vydal ešte v roku 2005 brožúru Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie, ktorú vzali na vedomie vtedajší mestskí poslanci a podpísal aj niekdajší primátor Zdenko Trebuľa, dnes košický župan.

Dokument jasne definuje, ako sa má mesto starať o pamiatky v centre Košíc. Historické jadro je totiž staršie než sedemsto rokov a má viac ako šesťsto kultúrnych pamiatok. Od roku 1983 je v centre Košíc 85,5 hektára pamiatková rezervácia aj s presným určením hraníc.

Prečo Košice ako investor rekonštrukcie električkových tratí netrvali na archeologickom výskume pozostatkov a či pri rekonštrukcii požiadali o archeologický prieskum lokalít, sme sa nedozvedeli. Mesto, ktoré vedie smerák Richard Raši a jeho úradníci sú platení z peňazí daňových poplatníkov, jednoducho na otázky neodpovedá.

Ani stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Košiciach zatiaľ nepoznáme, a tak nevedno, či mesto porušilo pamiatkový zákon a postupovalo pri nálezoch, ako malo.

Pamiatkový zákon hovorí aj o mastných pokutách a presne definuje, kto je za čo zodpovedný. Polícia možné pochybenie odmieta. „Zo strany polície boli dodržané všetky štandardné postupy v zmysle Trestného poriadku,“ zdôrazňuje Mésarová.

Ak súdny znalec určí, že kostrové nálezy sú staršie, a dostanú sa k archeológom, môže byť už neskoro. Miesto nálezu je už nenávratne založené novými električkovými koľajami.

Vedenie Košíc i staviteľ však môžu byť spokojní, keďže sa dodržia termíny odovzdania stavby. A naša minulosť, história? Tá bude spať o niečo dlhšie a trpezlivo čakať na ďalšie odhalenia.

VIDEO Plus 7 Dní