„Každý z nás má nejakú obľúbenú cestu, miesto kde rád jazdí, vracia sa naň pravidelne a má chuť vypustiť všetky kone spod seba. Občas potrebujeme vyskúšať motorku, bez obáv z protiidúcich plechoviek, z úzkej cesty a prachu na krajnici,“ tieto slová nájdete na internete, keď zadáte heslo - letisko, Jamník. „Ešte predtým ako som kúpil motorku, poznal som miesto, kde môžem skúšať a testovať bez všetkých obáv. Neďaleko môjho bydliska je staré letisko, ktoré poskytuje bezpečnosť, dostatočný priestor a v neposlednom rade aj nádherný výhľad. Letisko má dĺžku 600 metrov a pri šírke 25 metrov poskytuje dostatočný priestor pre spoznávanie vlastného stroja.“

Ešte tak vedieť, kde to je, však?! Zrejme ste o ňom ešte ani nepočuli a miestni, ak sa ich naň spýtate, väčšinou povedia iba to, že odtiaľ lietali práškovacie stroje. Takže tomu chýba iba „Jóžin z bážin“. A predsa sa toto letisko zapísalo do našej histórie.

Z Liptova na nebesá

Začali ho stavať počas druhej svetovej vojny na rozkaz ministra obrany Ferdinanda Čatloša, rodáka z neďalekého Liptovského Petra. „Letisko bolo budované na náhornej plošine, strmo sa zvažujúcej ku obci Jakubovany a mierne sa zvažujúcej juhovýchodným smerom. Letisko bolo zdrenážované a jeho rozmery boli 1 500 m x 1 500 m. Umožňovalo vzlet z akéhokoľvek smeru, ale kvôli prevládajúcim vetrom sa najčastejšie používal smer východ-západ,“ dokazuje internet, že naozaj vie všetko. A svoju úlohu zohralo aj v Slovenskom národnom povstaní.

A internet do tretice: „Letisko je vzdialené 1 km od obce Jakubovany do kopca s prevýšením 250 metrov. Poskytuje možnosť bicyklovania, korčuľovania, bedminton na asfaltovej ploche. Na letisku sa občas natáčajú video testy automobilov alebo sa testujú pneumatiky, v minulosti sa konali aj akceleračné preteky motorových vozidiel. Možnosť pekného výhľadu na Západné, Nízke Tatry a Liptovskú Maru.“

Zabudnuté letisko na Liptove
Zabudnuté letisko na Liptove
Zdroj: Július Dubravay

A tak sme naše firemné vozidlo otestovali aj my. Nevzlietli sme, ale zážitok to bol. I keď oveľa silnejším zážitkom bolo nájsť zabudnuté letisko. My tu, na Slovensku, asi naozaj máme všetko!