Tip na článok
Problém interrupcií: V Írsku prísny zákaz zrušili, u nás ho chcú zaviesť.

Zákaz interrupcií: Čo si o tom myslia slovenské osobnosti?

V parlamente je návrh na zákaz interrupcií. Hlasovať sa o ňom má asi o dva týždňe. Keďže ho predložila ĽSNS, mnohí poslanci ho nechcú podporiť a uvažujú o vlastnom návrhu. Čo si o týchto snahách myslia slovenské osobnosti?

Matej Tóth, olympijský víťaz

Matej Tóth
Matej Tóth
Matej Kalina

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Som kresťan a cením si život. Som za ochranu aj nenarodených detí. Interupciu považujem za zlé rozhodnutie. Ale rešpektujem právo každej matky a rodiny na rozhodnutie. Nemyslím si, že by mal interupcie zákon zakazovať.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenie, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Aj z vyššie uvedenej odpovede vyplýva, že áno.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Myslím, že interupcie sú tak komplikovaná a pritom bytostne osobná téma, že by o tom nemali rozhodovať referendá, či zákony. Rozumiem pohľadu aj jednej aj druhej strany a v podstate má každá z nich pravdu. A práve preto, by sme rozhodnutie mali nechať na osobách, ktorých sa to týka. Ja môžem vyjadriť len svoj názor, že inturepcia nie je dobré riešenie.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský

Arcibiskup Zvolenský
Arcibiskup Zvolenský
Michal Svítok

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Prekonajme barbarstvo zabíjania vlastných detí. Potrat je smrť nevinného. Zákon, ktorý túto nespravodlivosť umožňuje, je korupciou práva. Nenarodené dieťa nemá hlas, ani možnosť sa brániť. Je povinnosťou nás, narodených, hovoriť a konať za jeho záchranu.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenie, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Zachráňme oboch: to je najlepšie pravidlo, aj v hraničných prípadoch. Niekedy niet pomoci, a dieťa zomrie pri záchrane matky. To je však iné, než chcieť a dať ho priamo zabiť. Keď dieťa príde na svet choré, túžime ho zachrániť. A pred narodením to má byť naopak? Čo potom znásilnenie? To je odporné a strašné! No potrestajme vinníka, nie toho, kto je nevinný.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Raz na to prídeme: aj Slovensku, aj v Írsku. Ba som presvedčený, že celý svet sa raz bude čudovať, ako sme mohli dopustiť zabíjanie vlastných detí. Modlím sa za našu kultúru. Odpoveďou na výzvu života nech je odvaha a štedrosť, nie sebectvo či strach.

Adriana Mesochoritisová, aktivistka

Adriana Mesochoritisová
Adriana Mesochoritisová
Matej Kalina

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Nie. Prvým dôvodom je, že ženy majú právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí, o svojom tele a živote. Zákazy vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné rozhodnutia o svojom živote a zdraví, čo nie je pravda. Druhým je fakt, že počet interrupcií u nás dlhodobo výrazne klesá. A to bez reštrikcií a zákazov! Naopak, zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať interrupcie v zahraničí, k nelegálnym zákrokom a zvýšenej úmrtnosti žien. Reštriktívne interrupčné zákony vedú celosvetovo k úmrtiu zhruba 80 000 žien ročne. Tretím dôvodom je fakt, že názory na interrupcie sú tak rôznorodé, že nemožno presadiť jeden „model videnia a chápania“. Podstatou demokratickej spoločnosti je osobná sloboda všetkých občianok a občanov. Pre ženy je spojená s rozhodovaním sa o ich tele, teda i tehotenstve. Súčasná úprava rešpektuje túto slobodu, nenúti ženy, aby podstúpili interrupcie, dáva im možnosť sa rozhodnúť. Obmedzenie prístupu k interrupciám by však nútilo ženy konať podľa jedného názoru a jedného náboženského poriadku. To znamená, že by uprednostnila iba jeden svetonázor a odoprela by právo na slobodu a myslenie všetkým s iným názorom. To je v rozpore s Ústavou SR, ktorá hovorí, že sme štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenie, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Mali by byť pre ženy dostupné vo všetkých prípadoch. Je neprípustné, aby sa takáto individuálna a intímna situácia stala predmetom štátnej kontroly. Rozhodnutie o podstúpení interrupcie nie je pre žiadnu ženu jednoduché. Často ani netušíme, aké dilemy musia ženy zvažovať. Mnohé z nich sú chudobné, iné vystavené násiliu. Ak prerušujú kariéru kvôli rozhodnutiu mať deti, zvyšuje sa riziko ich chudoby a majú celkovo na trhu práce znevýhodnenú pozíciu. Väčšina starostlivosti o deti a domácnosť je stále na ich pleciach. Tak im prestaňme diktovať čo majú robiť a sústreďme pozornosť na to, aby sa ženy a muži rovnocenne a zodpovedne začali deliť o svoje povinnosti. Zabezpečme rovnosť žien vo všetkých sférach, postarajme sa, aby neboli ohrozované chudobou a aby nemuseli stáť pred voľbami dieťa alebo práca a zabezpečenie rodiny. Nastavme priateľskejšie prorodinné politiky, zvýšme rodičovské príspevky. Zabezpečme bezplatný prístup k antikoncepcii a postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove na školách Toto je cesta znižovania interrupcií a nie zákazy. Tie nikdy nič neriešia.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Tradične katolícke Írsko ukázalo svoju demokratickú vyspelosť. Je smutné, že u nás sa diskutuje, a to už desaťročia, o niečom, čo je v rozpore s ľudskými právami žien, našimi ľudskoprávnymi záväzkami a Ústavou. Navyše sa ten tlak stále zvyšuje prostredníctvom rôznych konzervatívnych, tradicionalistických a nacionalistických zoskupení. Nie je náhoda, že návrh na reštrikciu predložil do NR SR Kotleba. Pretože podstata zákazu a kontroly žien je fašistickou myšlienkou, myšlienkou totalitných režimov. Musíme odmietať tieto snahy a demaskovať ich podstatu – a to je kontrola žien a preberanie moci nad ich životom. Ak niekto chce naozaj chrániť život, nech pomáha zabezpečiť opatrenia, ktoré som uviedla.

Rasťo Piško, humorista

Rasťo Piško
Rasťo Piško
Emil, Vaško

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

NIE. Urobme všetko pre to aby sa počet interrupcií maximálne znížil (a on sa znižuje!), ale nič nezakazujme. Uvrhne to do nešťastia množstvo ľudí, najmä žien. A predovšetkým sa konečne postarajme o tie deti, ktoré sú už na svete a ktorým z rozličných príčin chýba rodičovská láska.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenia, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

ÁNO. Nie je pre matku nič ťažšie ako priviesť na svet nechcené alebo poškodené dieťa. Je to ťažká otázka ale myslím si, že v týchto prípadoch by mala mať posledné slovo žena.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Myslím si, že to čo sa stalo v Írsku bol akt zdravého rozumu.

Ondrej Prostredník, teológ

Ondrej Prostredník.
Ondrej Prostredník.
Facebook/O.P.

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Nie. Jedným z poznávacích znakov vyspelej spoločnosti je aj to, že problém interrupcií rieši ich legalizáciou. Práve dohoda spoločnosti na vhodnej právnej úprave v tejto oblasti je najlepším nástrojom na predchádzanie nelegálnym a neodborným interrupciám, ktoré sú sprevádzané vysokým rizikom ohrozenia zdravia a života žien. Dejiny sú nám v tomto dobrou učiteľkou a mali by sme sa už konečne nechať poučiť, že práve legalizácia problematických etických riešení umožňuje, aby spoločnosť mala odborný dohľad nad tým, čo by sa inak dialo neodborne a v oveľa väčšej miere v tieni ilegality.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenia, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Áno a nie len v týchto prípadoch. Súčasný právny stav považujem za dobrý. Tým nechcem povedať, že interrupcia je dobré riešenie. Mala by byť vždy tým posledným riešením a som presvedčený, že vo veľkej väčšine prípadov to tak aj je. Preto sú dôležité opatrenia na predchádzanie neželaného otehotnenia. Tu majú veľkú zodpovednosť práve muži, aby sa sami v tejto oblasti vzdelávali, aby neodmietali antikoncepciu, aby si nevynucovali pohlavný styk. Veľká zodpovednosť je aj na cirkvách, aby nebránili zavedeniu modernej sexuálnej výchovy na školách.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Írsko sa rozhodlo správne a malo by nám byť príkladom. Nikomu neprospejú snahy o zákaz alebo obmedzenie interrupcií sprevádzané necitlivou diskusiou, ktorá degraduje ženy na úroveň živočíchov tým, že im upiera schopnosť zodpovedne sa rozhodovať v náročných otázkach. Je to len hlúpy prostriedok na prekrytie vážnejších spoločenských problémov. Predstava, že niekomu zákonom prikážeme, že musí byť rodičom, ma desí a je absurdná. Také niečo je vlastné len totalitným režimom, ktoré potrebujú zotročených ľudí. Život je životom vtedy, keď sa zrodí z lásky a je sprevádzaný láskou. Bez lásky je živorením. A láska je láskou, len ak je slobodným rozhodnutím.

Ludwig Bagin, herec

Ludwig Bagin
Ludwig Bagin
Július Dubravay

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Myslím si, že ide o mimoriadne závažné rozhodnutie ženy. Nevidím žiaden dôvod, aby štát za ne, ich rodiny, či blízke okolie “preberal” túto zodpovednosť. Myslím, že to tu nikto nekotlebuje.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenia, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Viď vyššie.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Dlho sa Kotlebám vyčítalo, že nič nerobia, nuž začali vykazovať “smerodatnú" činnosť. Aspoň sa už hovorí o niečom inom a námestia budú znovu plné, ale už pochodov za rodinu. A čo na tom že pochodujeme zo stredu Európy rovno do stredoveku!

Andriana Macháčová, spisovateľka

Andriana Macháčová
Andriana Macháčová
archív

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Nie. Ak ju bude žena chcieť podstúpiť za každú cenu, chodníčky si nájde. Nezabráni jej v tom ani tvrdá legislatíva. Stačí sa pozrieť na nedávno zverejnenú štatistiku interrupčných zákrokov, o ktoré na Slovensku požiadali cudzinky, najmä nášho severného suseda. V každom prípade, možno by bolo dobré, ak by sa zvýšil týždeň, do kedy sa môže prerušenie tehotenstva vykonať. Možno by si každá žena ešte raz premyslela svoj nezvratný krok.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenie, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Rozhodne áno. Známe indiánske príslovie hovorí: Nikoho nesúď, dokiaľ si dva mesiace nechodil v jeho mokasínach. Dieťa by malo prichádzať na svet z lásky a malo by byť milované. Neviem ako by som sa zachovala ja, ak by sa mi niečo podobné stalo, ale chápem konanie žien, ktoré takéhoto potomka nedokážu prijať. Nepodstúpenie interrupcie pri ohrození života, môže mať tragický následok. Nemusí prežiť ani matka ani dieťa. Pri analýzach výsledkov írskeho referenda sa často spomína prípad indickej zubárky, ktorá opakovane žiadala o zákrok, ale lekári, zviazaní prísnym zákonom, ho odmietli vykonať. Plodu, údajne, bilo srdce. O pár dní na to žena zomrela na otravu krvi. Existujú aj opačné prípady, kedy matka nepodstúpila chemoterapiu, aby neohrozila život pod srdcom, a krátko po pôrode umrela. Rozhodla sa sama, nie zákon.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Krajina mala jeden z najtvrdších zákonov a práve množstvo smutných príbehov pomohlo zmeniť verejnú mienku.Mali by sme sa učiť na chybách druhých, nech sa nemusíme po rokoch obzerať späť. Totiž, mám pocit, že slovenská diskusia má nadbytok emócii a menej racionality. Nikto by nemal rozhodovať za druhého. Chcela by som sa dožiť čias, kedy sa nebude hovoriť len A ale aj B. Kto sa postará o nechcené deti? Ako pomôže štát rodičom, ktorým sa narodí postihnuté dieťa? O tom aj tí najhlučnejší prolifisti mlčia.

Katarín Zavacká, historička práva

Katarína Zavacká
Katarína Zavacká
archív

1. Myslíte si, že interrupcie by mali byť zákonom zakázané? Prečo?

Cestou k zníženiu počtu interrupcií je včasná osveta, dostupná antikoncepcia a podpora tehotným ženám. Zákazy vždy viedli len k nárastu ich nelegálnych výkonov. Mimochodom, zakázali ich Hitler, Stalin aj Ceausescu. V Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien prijatom OSN roku 1979 bolo v súvislosti s interrupciami uvedené v čl. 16, ods. 1, písm. e) „Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien vo všetkých veciach týkajúcich sa manželstva a rodinných vzťahov a najmä zabezpečia, na základe rovnoprávnosti mužov a žien: rovnak&ea cute; pr áva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva.“ Toto ustanovenie bolo naplnené aj v zákone č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

2. Mali by byť podľa vás povolené v prípade znásilnenie, poškodenia plodu či ohrozenia života ženy?

Viď bod 1.

3. Čo si myslíte o tom, že kým v referende v Írsku ľudia zrušili zákaz interrupcií, u nás sa diskutuje práve o opačnom opatrení?

Tým, že liberálnejší zákon máme dlho, v našej spoločnosti už prestali rezonovať tragédie, ktoré vzrastajú tam, kde platí zákaz. Teda mrzačenie a úmrtia matiek pri šarlatánskych zákrokoch, samovraždy, obchodovanie s nechcenými deťmi, ... v Írsku to zažívali aktuálne. Chcem tiež upozorniť, že nejde o problém nijako nový, ktorý by sa dal zvaliť na nejaké „moderné uvoľnenie mravov“. Už roku 1198 pápež Inocent III. inicioval v Ríme budovanie útulkov pre odložených novorodencov s výslovným odôvodnením, „aby sa zmenšil počet detských mŕtvoliek, ktoré plávali každé ráno v Tibere a pohoršovali zbožných pútnikov.“

Ako by ste na tieto otázky odpovedali vy?

VIDEO Plus 7 Dní