Plánovaný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035 môže ohroziť nielen automobilový priemysel, ale aj pracovné miesta, energetickú sieť a tiež slobodu pohybu a kvalitu života najmä vidieckych obyvateľov. V piatok to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský.

Na vidieku bude hroziť chudoba

„Úplný zákaz klasických áut však bude preto pre mnohých obyvateľov Európy znamenať, že si nebudú môcť dovoliť kúpiť auto a stratia prístup k mobilite a nezávislosti. Najmä vo vidieckych oblastiach, kde verejná doprava funguje stále slabšie, to môže viesť k zhoršeniu príležitostí plnohodnotne sa zapojiť do ekonomického života, k nezamestnanosti a chudobe,“ uviedol Kremský.

Násilná zmena orientácie na využívanie technológií, ktoré sa vyrábajú najmä v Číne, ohrozí výrobu a zamestnanosť v európskych automobilkách, najmä v západnej a strednej Európe. Kremský upozornil, že technologická závislosť od Číny by bola strategicky veľmi nebezpečná. „Časom sa môže vypomstiť podobne ako dlhoročná závislosť Európy od dovozu zemného plynu a ropy z Ruska,“ pripomenul šéf hospodárskeho výboru.

Záťaž pre elektrickú sieť

Na prudký nárast využívania elektromobility nie je pripravená ani elektrická sieť. Investície do výroby, prenosu a distribúcie elektriny sa podľa Kremského nedajú zrealizovať za desať rokov. Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi by tak podľa neho priniesol ďalšie zdražovania elektriny a výpadky siete najmä v husto obývaných mestských aglomeráciách. Navyše sa v mnohých krajinách Európy väčšina elektriny stále vyrába z plynu alebo uhlia. Podľa Kremského by teda násilné presadzovanie elektromobility neprinieslo ani zlepšenie životného prostredia a obmedzenie emisií.

Cestou pre Európu preto podľa poslanca nie je zákaz, ale postupný rozvoj elektromobility a jej podpora. Tak prirodzene do veľkej miery nahradí spaľovacie motory. Tie sa môžu ďalej vylepšovať znižovaním spotreby, širším využívaním palív vyrábaných z bioodpadu, plastového odpadu či syntetických palív. Najmä na vidieku a v nákladnej doprave však budú spaľovacie motory ešte desaťročia nenahraditeľné. Je však oveľa lepšie, ak budú moderné, s nízkymi emisiami ako zastarané a škodlivé pre životné prostredie.